Alger och Sveriges strumabälte

Visste du, att Sverige har ett strumabälte, där jorden är så fattig på jod att människorna blir sjuka om de enbart lever på dess gröda? Från Västernorrland och norra och östra delarna av Jämtland sträcker sig strumabältet söderut genom praktiskt taget hela Gävleborg och Kopparberg in i Värmland, Västmanland och norra Östergötland. Från Östgötaslätten sträcker det sig in i Jönköpings län och delar av Kronobergs län. I naturligt tillstånd skulle upp till 15-30 procent av befolkningen få struma på grund av jodbrist om ingenting gjordes. Det är tack vare jodat salt och jodade kor som flertalet klarar sig. Alger är rika på jod.

Havsvatten och människans blodvätska

Om livet började när jorden fick hav och atmosfär och ett ozonskikt till skydd mot solens ultravioletta strålning och om vi jämför denna tid med ett dygn, då har människan funnits i fem minuter och varit jordbrukande i två sekunder. Sedan dess har vi hunnit åstadkomma en hel del och det är egentligen bara havet som står kvar någorlunda oskadat. Därmed inte sagt att havet inte skulle ha förändrats under årsmiljonerna. När det första lade sig till ro i jordens svalnande svackor var det ju sötvatten. Sedan har salthalten efter hand stigit till nuvärdet 30-34 promille. Alla salterna har inte ökat i samma takt som koksaltet. Urhavet höll relativt sett mycket mer kalium och mycket mindre magnesium än nutidens hav. Detsamma gör människans blodvätska. Den har nästan dubbelt så mycket kalium men bara en sjuttondel så mycket magnesium som nutida havsvatten (relaterat till natriumhalten). En fascinerande teori påpekar att jämförelsen visar att blodserum har exakt samma proportioner som havsvattnet hade när de första ryggradsdjuren lämnade havet och gick upp på land. Vårt blod är rätt och slätt ett fossilt havsvatten – vårt fostervatten likaså! Bevisbart eller ej, säkert är att vårt blod är en fruktansvärd konservativ vätska, som inte tillåter några förändringar i salthalt eller andra värden.

alger och tång

Makroalg och tång är en stor alg och går därför under namnet marin makroalg. Algen var den första livsform på jorden som utvecklades med hjälp av fotosyntesen för ungefär en och en halv miljard år sedan. Algerna ansvarar för den syrahaltiga miljön på planeten som gör jorden beboelig för människor och djur. Alla växter, djur och människor på jorden härstammar från algerna.

algbröd

Ett näringsriktigt bröd som är mättande, nyttigt och gott. Med viktiga ingredienser som spårämnen, vitaminer, vattenlösliga fibrer och antioxidanter. Du får ditt behov av mineraler- och spårämnen utan att behöva tänka på några tillskott. Algbrödet ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen som du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen. Ett hälsosamt bröd som: reglerar blodsocker nivån, sänker kolesterolhalten i blodet, motverkar blodtryckshöjning, binder tungmetaller, är fiberrikt och förbättrar tarmfunktionen, innehåller EPA och DHA, har en naturlig skyddsfaktor och är antibakteriellt.

Bakning av algbröd

Algmix, 5 dl 37-gradigt vatten, 50 gr färsk jäst, 3 msk rapsolja, 4 dl vetemjöl. Blanda samman allt i en bunke. ”Slå” ihop degen med en träslev. Degen ska ha konsistens som en ganska tjock havregrynsgröt. Låt degen jäsa övertäckt tills den blivit minst dubbelt så stor, cirka 40 minuter. Häll degen på mjölat bord och strö ganska rikligt med mjöl över den så att den blir mer lätthanterlig. Degen ska inte knådas. Grädda i 250 grader i vanlig ugn. eller 225 grader i varmluftsugen, 13-15 minuter.

Algmix attributes

Helps to reduce the amounts of heavy metals in the body. Reduce excessive blood fats measurably. Has a positive effect on palpitations (when no organic problem has been diagnosed). Improves the body´s salt balance. Relieves periodic musculator pain. Increases overall performance. Algmix contains over 45% alginates which collect and dispel harmful heavy metals from the body. Algmix contains trace-elements, minerals, vitamins, fibres, anti-oxidants, omega 3 (the essential polyunsaturated fatty acid DHA and EPA), proteins and the very important prostaglandine AA. Algmix increases overall performance.

algmix

In the untouched depths of the oceans live strange and wonderful creatures and plants. Sea-algae is without doubt one of the most note-worthy. Besides being the daily nutrition for many creatures, it is also extremely beneficial for man. In the unpolluted sea milieu the algae absorbs trace-elements, minerals, salts and nutrients which are often lacking in our daily diet – lacking because vegetables, fruit and meat are drained by the effects of bad environment and bad handling. This means that algae can supply the nutrients which we need mot urgently e.g. calcium, potassium, selen, silicon, vitamins, fibres, anti-oxidants and omega 3. But the nutritional value is not all. Algmix also has an amazing ability to absorb and dispel damaging heavy metals e.g. lead, mercury and cadmium out of the body. It is algmix food-fibre, the so called alginates which is responsible for this purification. Algmix also gives both a strong supplement of the essential elements that the body needs and a powerful protection against the useless you want escape.

alger och spårämnen

Spårämnens betydande roll i enzymer. Enzymer är katalysatorer för kemiska reaktioner i de levande cellerna. En del enzymer består enbart av aminosyror (vänstervridande). Andra enzymer behöver för att fungera en mindre organisk förening eller spårämne, vilket kallas coenzym. Coenzymer av organiskt material har i vissa fall visat sig vara derivat av vitaminer. Coenzymer av oorganisk typ, såsom järn, zink, magnesium, mangan, koppar, selen etc. utgör de för kroppen så oundgängliga spårämnena. De lösliga coenzymerna förloras genom urlakning i större eller mindre utsträckning vid födoämnenas behandling i livsmedelsindustrin eller vid matlagningen. Under dessa processer kan dessutom coenzymer förloras genom oxidation, uppvärmning eller på grund av för höga eller för låga pH-värden. Hur viktiga spårämnena är kan åskådliggöras genom följande exempel: I binjurarna och levern finns ett enzymsystem, kallat cytokrom P-450, i vilket järn spelar en central roll för att enzymsystement skall fungera. Detta omvandlar kolesterol till stereoid-hormoner genom att oxideras av detta systems järnjon. Samma spårämne i detta system spelar huvudrollen också genom att omvandla cancerogena gifter, som vi till exempel får i oss med födan, till ofarliga produkter. Ett annat mycket viktigt enzym med spårämnet zink som motor, är carboxypeptidase A. Detta är ett matsmältningsenzym i mag-tarm kanalen vilket spjälkar av och tar hand om tyrosine, en av de 8 essentiella aminosyrorna, från polypeptidkedjor (en eller flera kedjor bildar ett protein) som förs in i maten. Enzymet tar endast hand om vänstervridande aminosyror det vill säga endast denna vänsterform passar in i enzymets aktiva säte. Spårämnenas viktigaste funktion är oftast att tänja ut elektron-molnen i ämnet som skall spjälkas så att dessa går lättare att spjälka av. Normalt skulle det gå utan enzymer vid en så hög temperatur som som cirka 300 grader C men m.h.a. enzymer behöver kroppen ej ha högre temperatur än 37 grader att samma reaktioner skall ske med samma hastighet.

algmix

Algmix är ett havsnaturmedel, framställt ur havsalger. Dessa havsalger som växer i de stora oceanernas orörda djup utgör daglig föda för många av av havens innevånare, dessutom har det visat sig vara ett alldeles utmärkt kosttillskott för oss människor. Man kan tolka nyttan av ett dagligt havsalgintag enligt följande: Då algerna, som är mycket lättsmälta, kommer in i ämnesomsättningen och via blodet passerar sköldkörteln (hela blodkomplexet passerar denna cirka var 17:e minut) så får densamma den stimulans (genom mineral- och vitaminrikedom) som behövs för att det endokrina körtelsystemet skall hållas i balans. Detta skall inte ”glömmas” bort, då det avgör förhållandet sjukdom-hälsa.