Diet to End World Hunger

Forget everything you know about algae. This explains how to to prepare dried sea vegetables into the perfect weight loss, and nutritional flavor-enhancing food additive. Learn to make sea vegetables into a tasteless inexpensive nutritious weight loss liquid for shakes, teas and frozen cocktails: or a nutritional taste-enhancing jelly, for soups, dips, and stews or a rich fat-free sea vegetable paste, which adds creamy texture to cakes, puddings, breads and pizzas. Sea vegetables jelly allows you to thicken and improve the texture of all foods. It enables you to mix oil and oates and water, lemon and milk, even milk and oil, all into a smooth rich consistency, instantly. The sea vegetables recipes explain how sea vegetables jelly reacts with different foods so that you can convert your own recipes to include sea vegetable jelly – and replace high fat with improved taste and nutrition. Sea vegetable jelly used as a food-extender will revolutionize the fast-food industry, for it makes your recipes less expensive and more nutritious. Sea vegetable jelly contains calcium, sodium, magnesium, iodine, phosphorus, iron, zinc and trace minerals. A complete protein source and contains all of the essential amino acids. It contains more of the vitamins A, B1, B2, B5, B12 and folic acid and niacin than land vegetables and fresh fruit plus significant amounts of vitamin K, E and D. You receive easily all you need.

benefits of eating unprocessed sea vegetable

There are numerous health benefits from eating unprocessed sea vegetable. Asian cultures have known about it for centuries and the origins of eating sea vegetables dates back 1300 years. The benefits of eating sea vegetables as a whole-green jelly, does not compare with other ways of cooking and eating sea vegetables. The problem with the research is that every other form of sea vegetables, such as dried, toasted, sugared, powdered, or pill form, has been studied, but not much research is available yet on sea vegetable as a jelly. Some of the benefits of sea vegetable powders and tablets inlclude boosting the immune system. Sea vegetables jelly can help in weight loss by improving the function of the gastrointestinal tract, by adding fiber to your diet. The high iodine content balances the thyroid function and improves the structure of hair, nails and helps them to grow. Sea vegetables jelly contains calcium, sodium, and magnesium, iodine, phosphorus, iron, zinc, and trace minerals. It is a complete protein and contains all of the essential amino acids. It contains more of the vitamins A, B1, B2, B5, B12 and C, folic acid, and niacin than land vegetables and fresh fruit – plus significant amounts of Vitamin K, E and D.

marin alger

Hundratalet arter används i hushållen i Japan, Kina och Korea. I dessa länder odlas också marin alger i stor skala. I Storbritannien äter man också marin alger; marin algen rödsallat äts rå tillsammans med fisk, smör och potatis eller kokas till en gröt. Purpurtång kokas i flera timmar till en mörkbrun, halvflytande massa, som kallas marine sauce, slouk eller sloucawn. Den serveras tillsammans med citronjuice eller vinäger. På Irland och i Skottland torkas den och tuggas som tobak. I Kanada kan man få den kanderad och i Kamtjatka jäser man den till en alkoholhaltig dryck.

enzymer och spårämnen

Enzymer är katalysatorer för kemiska reaktioner i den levande cellen. En del enzymer består enbart av aminosyror (vänstervridande). Andra enzymer behöver för att fungera en mindre organisk förening eller spårämne, vilken kallas coenzym. Coenzymer av organiskt material har i vissa fall visat sig vara derivat av vitaminer. Coenzymer av oorganisk typ, såsom järn, zink, magnesium,, mangan, koppar, selen etc. utgör de för kroppen så oundgängliga spårämnene. De lösliga coenzymerna förloras genom urlakning i större eller mindre utsträckning vid födoämnenas behandling i livsmedelsindustri eller vid matlagning. Under dessa processer kan dessutom enzymer förloras genom oxidation, uppvärmning eller på grund av för höga eller låga pH-värden. Hur viktiga spårämnena är kan åskådliggöras genom följande exempel: (I binjurarna och levern finns ett enzymsystem, kallat cytokrom p 450, i vilken järn spelar en central roll för att enzymsystemet skall fungera. Detta omvandlar kolesterol till stereoidhormoner genom att oxideras av detta enzyms järnjon. Samma spårämne i detta system spelar huvudrollen också genom att omvandla cancerogena gifter, som vi till exempel får i oss med födan, till ofarliga produkter.)

Ett annat mycket viktigt enzym med spårämnet zink som motor, är Carboxypeptidase A. Detta är ett matsmältningsenzym i mag-tarmkanalen vilket spjälkar av och tar hand om Tyrosine, en av 8 essentiella Aminosyrorna, från Polypeptidkedjor (en eller flera kedjor bildar ett protein) som förs in med maten. Enzymet tar endast hand om vänstervridande aminosyror det vill säga endast denna vänsterform passa in i enzymets aktiva säte.

why you need marine algae

Recent research has confirmed that marine algae (seaweed) can be a valuable supplement to the human diet. In the unpolluted sea environment algae are able to absorb trace elements, minerals, salts and other nutrients. Many of the same nutrients are often lacking in people´s daily diet because of insufficient variation in our choice of food. In modern commerce vegetable fruit and meat products may have these nutrients depleted by inappropnate cultivation or handling practises. Marine algae in addition to providing important natural fibres can supplement deficiencies in our diet e.g. of calcium, potassium, selenium, silicon, vitamins and the anti-oxidant Q10 and Omega3. However, these are not the only benefits. Recent health studies and environmental reports have raised new concern about occurrence in food products as well as in the environment of metals such as lead, mercury, cadmium and even radioactive strontium, and their effects on the body. Scientists have known for a long time that alginates, which are the main component of marine algae have an amazing ability to assist the elimination of harmful heavy metals from the body. Swedish clinical research has shown that the sugars contained in the algae have a beneficial effect on the diumal glucose index curve, and also that algal extracts lower the cholesterol levels in the blood.

7 important things

  1. reduces excessive blood cholesterol
  2. improves action of the vascular system, including the heart
  3. stabilises the balance of salts and micro-elements;
  4. prevents uptake of heavy metals and radioisotopes (e.g. cadmium, cobalt, lead, mercury, strontium) and also
  5. reduces the body´s levels of such substances, if already accumulated
  6. increases endurance and overall physical performance
  7. increases the shelf-life of bread baked with this ingredient

Algmat

Kokta alger. Färska alger sköljs väl i sötvatten; torkade läggs i blöt tills de verkar färska igen. Kokas ungefär som potatis; sjudes försiktigt i lättsaltat vatten 20-30 minuter tills de är mjuka. Denna mellanprodukt kan du också förvara rätt länge i kylskåpet, för att använda lite då och då. Lätt kryddade kan du ha dem som grönsak, i salladen eller på en smörgås.

Sauterad knöltång. Värm matolja i en stekpanna, rätt rikligt, men absolut inte för hett. Slå i rejält med soja, blanda den med oljan (olivolja) och stek den kokta tången ett par minuter på var sida. Oljan skvätter lätt, knölarna kan skjuta i väg riktiga små skott om oljan blir för het. Använd förkläde och akta skorna! Tag upp en provbit och smaka, är den lagom salt? Krydda efter behag. Låt oljan rinna av och servera antingen som entrérätt eller som grönsak till huvudrätten. (kokt knöltång, olivolja, soja och kryddor)

Marinerad tång. Den kokta knöltång som inte går åt de närmaste dagarna kan du marinera. Här är ett spännande recept som gärna blir olika från gång till gång, beroende på hur mycket du tar av huvudingredienserna: kokt knöltång. Marinad: lök, tomatpuré, olja, citron, dill, sojasås, timjan, basilika och lagerblad.

Kan man verkligen äta alger?

Bland algerna finns många av våra nyttigaste och godaste vilda matväxter. De är rika på proteiner, mycket rika på vitaminer och framför allt enastående rika på spårelement, inte minst jod och selen. Av våra grundämnen finns ju alla i havsvattnet, och algerna är kända för en unik förmåga att ta upp och anrika spårelementen. Landväxterna är inte så dåliga de heller, men jorden de står i har inte mer spårelement än de mineral som de bildats ur. De har också en fiende som algerna slipper: människan som utgör det det stora hotet mot spårämnena i vår föda. Dels utarmar vi den odlade jorden genom att med skördarna bortföra kväve, fosfor och en mängd spårämnen och med konstgödning bara tillföra kväveföreningar, fosfater, möjligen kalk och kalium men inte några spårämnen. Dels utarmar vi både odlad och obruten mark genom att industrier och bilism orsakar det sura regn, som löser ur marken och för bort en hel del ämnen vars löslighet ökar kraftigt i sur miljö. Bara havet är opåverkat. Det är för stort och havsvattnet är buffrat, balanserat så att det inte rubbas ur sitt neutrala pH-värde av att blandas med surt regn. Det enklaste och naturligaste sättet för oss att kompensera oss för en minskning av de spårämnen som av nämnda orsaker hamnar i farozonen, är att också äta en lämplig mängd föda från havet.

Alger är mineraler, spårämnen och vitaminer

Algerna är energifattiga, men ändå mycket nyttiga. Framför allt är deras innehåll av mineraler, spårämnen och vitaminer som de upptar ur havsvattnet och lagrar av stor vikt för oss. Kalcium fodras till exempel för att hjärtmusklerna ska kunna arbeta. För att kroppen ska bevara sin hälsa krävs också flera olika spårämnen. Dit hör till exempel järn, koppar, selen, mangan och zink. Järn och koppar behövs bland annat för blodbildning. Brist på jod ger sjukdomen struma. Havets alger innehåller samtliga samtliga för oss nödvändiga mineraler, dessutom är de rika på en mängd olika vitaminer. De flesta av dessa kommer från bakterier som lever på växten eller i havsvattnet omkring algplantan.

SeaweedSmartSpice

The majority of food consumed today is over-processed with little or no nutritiona value. Therefore, it is rare to obtain the necessary vitamins and minerals the body requires from the diet alone. With supplements that the body can absorb, there is an increased energy level, a boosted immune system and an optimal healing ability. Although supplemenatation should not be considered a substitute for good nutrition, research has shown that natural supplement can also play a major role in helping to protect the body against debilitating illness and disease.

Supplementation is helpful in fulfilling the deficiencies that exist in men´s bodies today. All natural herbal supplement like the Seaweedsmartspice product help the body receive essential vitamins and minerals that cannot be achieved through diet alone.

Unfortunatly, the natural supply of enzymes eventually runs out because many foods today have little or no enzyme content since they have been cooked, processed or sprayed with preservatives and pesticides. As a result, bodies are prematurely running out of enzymes. Enzyme deficiences can lead to premature aging and disease. That is why it is important to use Seaweedsmartspice.

Food enzymes are chains of amino acids, which help break down food in a manner so that the body can effectively use it. When foods deficient in enzymes are eaten, the body uses a considerable amount of energy for digestion. This explain why it is common to often feel tired after eating a big meal. The more enzymes the body has, the easier it is to digest and absorb food properly.

Enzyme shortage are commonly seen in patients suffering from chronic , illnesses such as certain type of cancer, allergies, premature aging, skin disorders, and heart disease. An enzyme-deficient diet takes a tremendous tribute of the body.

As many people and cultures have realised over the centuries, vegetable products from the sea can combat stress and help you liv both better and longer.

The influence of mankind on the family of plants known as seaweeds has been limited so that they have not changed substantially over the last ten thousand years.

For centuries seaweed has also been used as a herb and to treat a number of ailments including constipation, arthritis and colds. It improves the digestion and allows a better assimilation of sugars and fats.

The sea is rich in minerals and so are the seaweed. Land, on the other hand, degenerates in time and minerals get washed out and flow towards the sea. The more the air becomes polluted then the higher the content of acid rainfall becomes, and the faster the process will happen. Most of the soil has deteriorated to the extent that without fertilizer and nothing will grow properly. The plants are sick and, as a result , attacked by insects and disease.

The seaweeds are a much older group of plants than many of those we grow today. They are a very rich source of trace minerals and fibres and their ability to prolong life, prevent disease, and improve health has been known for thousands of years – a truly universal type of food. Universal, because nearly every living thing on earth can benefit from; humans and larger animals, also the smaller ones such as birds, fish and insects as well as plants.

Seaweed is natural. The ground for you health is that you can receive what you need from what you eat. But, food today has a lot of deficits and the companies try to compensate that with artificial ingredients. But seaweedsmartspice can satisfy much of the deficits that are in foods today.

Original source. Seaweedsmartspice is from the nature without artificial supplements.

If you go to a shop how much do you know your body need of vitamins, minerals or trace minerals? Furtheremore the added minerals are synthetically…………….

If you instead use seaweedsmartspice you do receive original source that your body easily absorb. As the seaweed has the same compound as the blood of the body, the seaweeds easily find the deficits of vitamins, minerals and trace minerals in the body and fulfill there. If there are surplus it goes out the normal way.

Seaweedsmartspice adjusting the level of blood sugar and reduce the Cholesterol-level in the blood. Rich in fibre, improve the bowels and include the essential fatty acids EPA and DHA, plus that they have a natural protector with anti-bacterial power. If you eat seaweedsmartspice you receive you need of minerals and trace minerals without thinking about other supplements. Easily you receive all what you need and at the same time you receive a protection against useless materials.

Alger är mycket proteiner och lite fett

Proteininnehållet är genomsnittligt högt hos algerna, men det varierar inom olika arter, med årstiderna, med algens ålder och växtplats. Dessutom kan människan inte tillgodogöra sig allt protein, vilket beror på att algernas cellväggar är svåra att spjälka. Om du kokar, steker, rostar, torkar eller djupfryser algerna blir det lättare att utnyttja proteinet. Vi människor har också svårt att tillgodogöra oss algernas kolhydrater. Många anser dock att efter en tids tillvänjning kan dessa speciella kolhydrater också tillgodogöras. Innehållet av fett är lågt i vissa grön- och rödalger finns omättade fettsyror, vilka anses ha en förebyggande verkan på hjärt- och kärlsjukdomar. Vid försök med råttor som fick en diet på 5% torkade, ätliga alger, sänktes deras kolesterolhalt i blodet.