do you need infection control?

Stimulating the immune system and preventing and treating infection is a challenge in ailments ranging from allergies, colds and flu, yeest and fungal infections and wounds to herpes. Seaweedtang literally thrivces in a sea of potential harmful microbes, yet it rarely succumbs to any sort of disease. For example tang is known to defend and protect itself from a whole host of infections and diseased states. Asian cultures have long utilized the therapeutic benefits of seaweedtang for healing wounds and decreasing inflammatory response, and studies now confirm that iit is the bioacttive substance in brown seaweed, fucoidan, that is responsible for the reduction in inflammatory response.. But seaweedtang also offers protection against bacterial, viral , yeast and fungal infections.,

tandköttsinflammation eller gingivitis

For decades among many cultures seaweedtang has been used to prevent and treat gingivitis also known as periodontal or gum disease. Gingivitis is an inflammation and infection caused by unhealthy bacteria in the mouth affecting the gums and teeth. More than four hundred types of bacteria are known to cause dental plaque, decay your teeth and weaken your immune system. Research shows that plaques effects are not limited to the oral cavity, but that the oral bacteria can enter the bloodstrem and cause cazrdiovascular and organ damage over time, ultimately contributing to heart attacks, strokes, diabetes and even premature death. Eating both red and brown seaweedstang on a regular bases can help fight infection and promote healthy mucous membranes and gums.

tång har naturliga beståndsdelar

Grunden för ditt välbefinnande är att du ska kunna tillgodose dina behov av näringsämnen genom din kost. Men eftersom dagens föda ofta inte på naturlig väg innehåller alla de beståndsdelar vi behöver, har många företag berikat sina produkter med artificiella preparat. Tångkost har valt att inventera havets resurser och funnit att tång kan tillgodose många av de brister vi har i dagens livsmedel.

göteborgsbullen – visst kan man äta den

göteborgsbullen reglerar blodsockernivån och sänker kolesterolhalten i blodet. Den motverkar blodtryckshöjning och binder tungmetaller. Dessutom är den fiberrik och förbättrar tarmfunktionen och den innehåller de nödvändiga fleromättade fettsyrorna EPA och DHA, samt inte minst, den har en naturlig skyddsfaktor med en antibakteriell verkan. Äter du göteborgsbullen som är tångberikad, får du ditt behov av mineraler och spårämnen utan att du behöver tänka på några tillskott. Man kan säga att du får ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

tång är urnäring

Naturlig tång är en ren näring utan tillsatser. Då tången som är mycket lättsmält, kommer in i ämnesomsättningen och via blodet passerar sköldkörteln (hela blodkomplexet passerar denna cirka var 17:e minut) så får sköldkörteln den stimulans (genom mineral- och vitaminrikedom) som behövs för att det endokrina körtelsystemet skall hållas i balans. Genom kemisk och spektrografisk analys av vävnader och kroppsvätskor kan man i kroppen påvisa mycket små kvantiteter av ett stort antal mineralämnen som visar sig vara absolut nödvändiga. Dessa kallas för spårämnen. På konstgjord väg, i ett laboratorium eller i en fabrik, kan en sådan produkt inte framställas, men naturen kan. I tång finns det livsviktiga tillväxthormonet B12 som bevisligen inte finns i landväxter. På grund av intensivt och effektivt jordbruk lakas marken ut och de naturliga mineralerna och spårämnena förbrukas utan att ersättas. Maten, som sedan äts, har ofta genomgått en lång process genom industrin tills den blivit något färdiglagat fryst, som stoppas in i mikrovågsugnen. En marknad har uppstått för olika hälsotillskott på grund av att folk har fått olika bristsjukdomar, allergier och problem med sockerhalter och fetter. Om man går in i en butik och skall köpa vitaminer och mineraler, hur vet man då hur mycket kroppen behöver av varje vitamin, mineral eller spårämne? Dessutom är ju detta tillskott syntetiskt. Om du istället tar naturlig tång med urnäring får du något naturligt som kroppen lätt kan absorbera. Då tången har samma sammansättning som människans blod, har tången lätt för att hitta där det fattas vitaminer, mineraler och spårämnen, och fyller på där. Blir det överskott går det ut den normala vägen.

tång är naturligt

Grunden för ditt välbefinnande är att du ska kunna tillgodose dina behov av näringsämnen genom din kost. Men eftersom dagens föda ofta inte på naturlig väg innehåller alla de beståndsdelar vi behöver, har många företag berikat sina produkter med artificiella preparat. Men tång kan tillgodose många av de brister som finns i dagens livsmedel. Naturlig tång är en ren näring utan tillsatser.

tång i bröd

De stora tångsorterna är rika på protein, mycket rika på vitaminer och alldeles otroligt rika på spårelement. För människor i den välnärda delen av världen är det den sista punkten som är den viktigaste. Praktiskt taget alla kemiska grundämnen finns i havet och tångarterna är berömda för sin enastående förmåga att ta upp och koncentrera de ämnen vi brukar kalla spårelement. De finns i små mängder i naturen och människan behöver endast små mängder. Landväxterna är inte dåliga de heller, men marken de växer på innehåller ju aldrig mer spårelement än berget som jorden bildats ur. Och landväxterna har en fiende, som tången inte har: Människan utarmar den odlade marken genom att föra bort kväve, fosfor och en rad spårelement med varje skörd och ersätter förlusten med kväve och fosfatgödning, möjligen kalium och kalk, men inte med spårämnen. Bara havet är opåverkat. Det är för stort och dess vatten är buffrat, det vill säga balanserat på ett sätt som gör att det inte ändrar pH-värdet ens om det blandas med kraftiga mängder surt regn. Det finns därför bara ett naturligt och enkelt sätt att ersätta de ständigt sjunkande mängderna i vår landbaserade föda och det är att regelbundet äta mat från havet. Utöver sina nyttigheter som kosttillskott innehåller tångmjölet också en mängd kostfiber, faktiskt 1/3 av torrsubstansen. Och av kostfiber håller svenskens genomsnittsföda bara hälften av vad den borde vara. Kosthälsogruppen inom Livsmedelskommittén rekommenderar att svenska folket skall dubbla sitt intag av kostfiber. Att vi inte klarar av detta vet alla, men vet de varför det är viktigt? Vi har en rad vällevnadssjukdomar som naturfolken saknar och som beror dels på att vi har för lite kostfiber som underlag för våra nyttiga tarmbakterier, dels på att födan stannar för länge i tarmen. Gör dina tarmbakterier en tjänst genom att lägga tång i brödet.

varför tång är nyttigt för dej

De senaste femtio åren har kosten förändrats till att innehålla mycket raffinerad mat, mer kemiskt behandlad, mindre näring och över tvåtusen konstgjorda tillsatser. Sedan sekelskiftet har naturliga mineraler och spårämnen lakats ur marken på grund av storskalig odling och konstgödning. matens näringsmässiga kvalitet har också blivit sämre. Tillgången på industriellt framställda och raffinerade produkter har gjort att vi under det senaste århundradet mer än fördubblat vår konsumtion av kaloririk föda och halverat mängden säd, frukt, grönsaker och rotfrukter. Vi äter mer socker, fett och vitt mjöl än någonsin och håller därför på att bli överviktiga och undernärda – samtidigt. Det är inte konstigt att vi äter för mycket eftersom maten innehåller allt mindre näring per kalori. Eftersom tiden har blivit en knapp resurs har mat i halv- och helfabrikat ökat och vi har fått så kallad junk food. Man tar bort näringsämnen och tillsätter konstgjorda ämnen och smaker. Resultatet blir matallergier, bristsjukdomar,förhöjda blodfetter, fetma, högt blodtryck, hjärtsjukdomar och diabetes. Sedan köper människorna diverse vitamintillskott för att hoppas att bli friska. Men, lösningen på detta problem är att berika produkterna med naturliga mineraler och spårämnen som exempelvis tång. Tång har medicinska effekter. Bakteriedödande och stimulerar immunsystemet, botar magsår, sänker blodkolesterolet , sänker blodtrycket, förebygger slaganfall och är blodförtunnande.

ett häpnadsväckande påstående

För en tid sedan diskuterades i ett lokalt radioprogram i Göteborg det häpnadsväckande påståendet att alginatet inte bara skyddar oss mot tungmetaller som samtidigt kommit in i tarmen med annan föda, utan också från sådana som redan sugits upp av blodet och deponerats i skelettet, till exempel den radioaktiva isotopen strontium 90 som bildas i stora mängder vid atomsprängningar. Detta påstående avfärdades naturligtvis av fysiker med argumentet att alginatet inte spjälkas. Alltså kommer det inte in i blodet och heller inte i närheten av skelettet där strontiumisotopen avsätts och varifrån den utsänder sin cancerframkallande strålning. Tankegången är alldeles riktig. Men om vi hänvisar till de djurförsök som har gjorts med alginatet kan man konstatera att man hos djur som fått radioaktivt strontium intravenöst, kunde minska strontiumhalten i skelettet med 80% genom att ge alginat som kosttillskott. Förklaringen till detta är följande: När radioaktiva isotoper lagrats i skelettet kommer varje dag en liten del av dem att frigöras och gå ut i blodet. Blodet förser tarmkanalen med saliv, magsaft, bukspott, tarmsaft och med vätska när innehållet i tunntarmen ska göras lättflytande. I tjocktarmen återuppsugs vätskan och med den dess tungmetaller. Den återuppsugningen är så effektiv att kroppen inte spontant kan befria sig från depositionerna i skelettet, det blir bara en rundgång. Då binds hela den lilla fraktion som kommit ut i tarmen till alginaterna och försvinner med avföringen istället för att återuppsugas i tjocktarmen. Om vi kompletterar vår föda med tång får vi samma effekt. Tångens fykolloider utgör våra enda reningsmedel mot tungmetaller i födan och i kroppen, både de allmänt giftiga grundformerna och deras ännu mycket farligare radioaktiva isotoper. .Alginater, tillsammans med vitaminer och mineraler, förbättrar också hälsotillståndet i samband med tandsanering, då risken för frigörandet av kvicksilver är mycket stort. Tången har även en antibiotisk effekt. Detta för att kunna skydda sina egna arter.