SeaweedSmartSpice

The majority of food consumed today is over-processed with little or no nutritiona value. Therefore, it is rare to obtain the necessary vitamins and minerals the body requires from the diet alone. With supplements that the body can absorb, there is an increased energy level, a boosted immune system and an optimal healing ability. Although supplemenatation should not be considered a substitute for good nutrition, research has shown that natural supplement can also play a major role in helping to protect the body against debilitating illness and disease.

Supplementation is helpful in fulfilling the deficiencies that exist in men´s bodies today. All natural herbal supplement like the Seaweedsmartspice product help the body receive essential vitamins and minerals that cannot be achieved through diet alone.

Unfortunatly, the natural supply of enzymes eventually runs out because many foods today have little or no enzyme content since they have been cooked, processed or sprayed with preservatives and pesticides. As a result, bodies are prematurely running out of enzymes. Enzyme deficiences can lead to premature aging and disease. That is why it is important to use Seaweedsmartspice.

Food enzymes are chains of amino acids, which help break down food in a manner so that the body can effectively use it. When foods deficient in enzymes are eaten, the body uses a considerable amount of energy for digestion. This explain why it is common to often feel tired after eating a big meal. The more enzymes the body has, the easier it is to digest and absorb food properly.

Enzyme shortage are commonly seen in patients suffering from chronic , illnesses such as certain type of cancer, allergies, premature aging, skin disorders, and heart disease. An enzyme-deficient diet takes a tremendous tribute of the body.

As many people and cultures have realised over the centuries, vegetable products from the sea can combat stress and help you liv both better and longer.

The influence of mankind on the family of plants known as seaweeds has been limited so that they have not changed substantially over the last ten thousand years.

For centuries seaweed has also been used as a herb and to treat a number of ailments including constipation, arthritis and colds. It improves the digestion and allows a better assimilation of sugars and fats.

The sea is rich in minerals and so are the seaweed. Land, on the other hand, degenerates in time and minerals get washed out and flow towards the sea. The more the air becomes polluted then the higher the content of acid rainfall becomes, and the faster the process will happen. Most of the soil has deteriorated to the extent that without fertilizer and nothing will grow properly. The plants are sick and, as a result , attacked by insects and disease.

The seaweeds are a much older group of plants than many of those we grow today. They are a very rich source of trace minerals and fibres and their ability to prolong life, prevent disease, and improve health has been known for thousands of years – a truly universal type of food. Universal, because nearly every living thing on earth can benefit from; humans and larger animals, also the smaller ones such as birds, fish and insects as well as plants.

Seaweed is natural. The ground for you health is that you can receive what you need from what you eat. But, food today has a lot of deficits and the companies try to compensate that with artificial ingredients. But seaweedsmartspice can satisfy much of the deficits that are in foods today.

Original source. Seaweedsmartspice is from the nature without artificial supplements.

If you go to a shop how much do you know your body need of vitamins, minerals or trace minerals? Furtheremore the added minerals are synthetically…………….

If you instead use seaweedsmartspice you do receive original source that your body easily absorb. As the seaweed has the same compound as the blood of the body, the seaweeds easily find the deficits of vitamins, minerals and trace minerals in the body and fulfill there. If there are surplus it goes out the normal way.

Seaweedsmartspice adjusting the level of blood sugar and reduce the Cholesterol-level in the blood. Rich in fibre, improve the bowels and include the essential fatty acids EPA and DHA, plus that they have a natural protector with anti-bacterial power. If you eat seaweedsmartspice you receive you need of minerals and trace minerals without thinking about other supplements. Easily you receive all what you need and at the same time you receive a protection against useless materials.

Alger är mycket proteiner och lite fett

Proteininnehållet är genomsnittligt högt hos algerna, men det varierar inom olika arter, med årstiderna, med algens ålder och växtplats. Dessutom kan människan inte tillgodogöra sig allt protein, vilket beror på att algernas cellväggar är svåra att spjälka. Om du kokar, steker, rostar, torkar eller djupfryser algerna blir det lättare att utnyttja proteinet. Vi människor har också svårt att tillgodogöra oss algernas kolhydrater. Många anser dock att efter en tids tillvänjning kan dessa speciella kolhydrater också tillgodogöras. Innehållet av fett är lågt i vissa grön- och rödalger finns omättade fettsyror, vilka anses ha en förebyggande verkan på hjärt- och kärlsjukdomar. Vid försök med råttor som fick en diet på 5% torkade, ätliga alger, sänktes deras kolesterolhalt i blodet.

Alger innehåller fibrer

Det viktigaste kostrådet man kan ge är att äta en fiberrik och fettbalanserad kost. Alger innehåller höga halter av fibrer, speciellt en sort som vi vanligen får för lite av, nämligen vattenlösliga fibrer. Enligt Nationalencyklopedin har de ”gynnsam effekt på blodsockerhalten och insulinsvaret efter en måltid och kan sänka blodets kolesterolmängd”. De kan alltså hindra att man får diabetes och sjukdomar i hjärtat och blodomloppet. Alger innehåller även en massa andra nyttiga ämnen, dessutom kan alger ha en renande effekt, då de kan ta upp och forsla bort skadliga tungmetaller i din kropp. Alla gröna växter bildar näring genom att förena koldioxid och vatten med hjälp av solenergi. De bildar socker som i sin tur omvandlas till stärkelse. Bruna och röda alger kan också bilda näring, men då de utnyttjar en annan del av ljuset bildas inte socker eller stärkelse utan något som kallas agar och alginat och carragin. Dessa ämnen kan inte spjälkas i tarmen, vilket innebär att de binder tungmetaller i kroppen. Tungmetaller som bly, arsenik, kvicksilver och kadmium är giftiga om man får i sig för mycket av dem. De kan bland annat leda till hjärn-, hjärt- och skelettskador på barn och vuxna. Genom att äta tång eller algsalt, binds till exempel bly som finns i tarmen så att det inte kan komma ut i blodet. Även lagrat bly som passerar tarmen binds där och följer med ut i toaletten. På två månader kan man bli av med cirka hälften av de tungmetaller som kroppen bär på.

De olika alggrupperna

Algerna brukar indelas efter sina färger: grönalger, brunalger och rödalger. Man kan också dela in algerna efter deras storlek. Makroalger är stora: tång-, brun- och grönalger. Mikroalger är mycket små; till exempel plankton, mikroskopiskt små encelliga växter som svävar i vattnet. Om de blir tillräckligt många säger man att de ”blommar”. Så kallad plankton-blomning är bara höga halter av mikroalger. Till mikroalgerna hör bland annat den berömda Spirulinan, som är mycket proteinrik. Brunalger och rödalger är viktiga, eftersom de finns i stor mängd i havet och är rika på spårämnen. De som brukar kallas ”giftalger” är egentligen inga alger alls, utan liknar mer bakterier.

do you need infection control?

Stimulating the immune system and preventing and treating infection is a challenge in ailments ranging from allergies, colds and flu, yeest and fungal infections and wounds to herpes. Seaweedtang literally thrivces in a sea of potential harmful microbes, yet it rarely succumbs to any sort of disease. For example tang is known to defend and protect itself from a whole host of infections and diseased states. Asian cultures have long utilized the therapeutic benefits of seaweedtang for healing wounds and decreasing inflammatory response, and studies now confirm that iit is the bioacttive substance in brown seaweed, fucoidan, that is responsible for the reduction in inflammatory response.. But seaweedtang also offers protection against bacterial, viral , yeast and fungal infections.,

tandköttsinflammation eller gingivitis

For decades among many cultures seaweedtang has been used to prevent and treat gingivitis also known as periodontal or gum disease. Gingivitis is an inflammation and infection caused by unhealthy bacteria in the mouth affecting the gums and teeth. More than four hundred types of bacteria are known to cause dental plaque, decay your teeth and weaken your immune system. Research shows that plaques effects are not limited to the oral cavity, but that the oral bacteria can enter the bloodstrem and cause cazrdiovascular and organ damage over time, ultimately contributing to heart attacks, strokes, diabetes and even premature death. Eating both red and brown seaweedstang on a regular bases can help fight infection and promote healthy mucous membranes and gums.

tång har naturliga beståndsdelar

Grunden för ditt välbefinnande är att du ska kunna tillgodose dina behov av näringsämnen genom din kost. Men eftersom dagens föda ofta inte på naturlig väg innehåller alla de beståndsdelar vi behöver, har många företag berikat sina produkter med artificiella preparat. Tångkost har valt att inventera havets resurser och funnit att tång kan tillgodose många av de brister vi har i dagens livsmedel.

göteborgsbullen – visst kan man äta den

göteborgsbullen reglerar blodsockernivån och sänker kolesterolhalten i blodet. Den motverkar blodtryckshöjning och binder tungmetaller. Dessutom är den fiberrik och förbättrar tarmfunktionen och den innehåller de nödvändiga fleromättade fettsyrorna EPA och DHA, samt inte minst, den har en naturlig skyddsfaktor med en antibakteriell verkan. Äter du göteborgsbullen som är tångberikad, får du ditt behov av mineraler och spårämnen utan att du behöver tänka på några tillskott. Man kan säga att du får ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.