en revolution inom naturmedlen

Algclas är en blandning av utvalda makrobrunalger vilka innehåller åtskilliga nyttigheter såsom naturliga vitaminer, mineraler och spårämnen. Algernas många nyttigheter överträffas ändå av sin förmåga att i tarmen mycket effektivt binda och föra bort farliga tungmetaller den naturliga vägen. Japaner och kineser har i 1000-tals år använt makrobrunalger för hälsa och styrka. De har länge känt till att brunalgerna har högre halter av vitaminerna A, B1, B2, B6, B12 och Niacin men också mycket viktiga mineraler, kalcium och järn, än flera landbaserade grönsaker och frukter. Japanerna har också länge haft en hög genomsnittsålder. En icke oväsentlig del av brunalgerna består av kostfibrers betydelse för att motverka vällevnadssjukdomar som naturfolken saknar och som dels beror på att vi har för lite kostfibrer som underlag för våra tarmbakterier, dels på att födan stannar för länge i tarmen. På grund av havens stora näringsinnehåll, vilket havsväxterna utnyttjar, kan man se brunalgerna som den verkliga urnäringen. Landväxterna lever i urlakade jordar (upp till tre skördar per år), vilket resulterar i att landbaserabaserade vegetabilier i ett flertal fall ej är så näringsmässigt riktiga som de en gång varit.

Give every cell in your body an energy boost

Algclas is a natural nutrient essential to life and health of every living cells. Without it, our bodies are unable to fight back against infections and disease. Revitalize the immune system and aid its defence against cancer infections. Contains high concentratioion of vitamins and minerals which is vitalizing for all your vital and vigorous organs. Reverse the effects of aging naturally. Protect and strengthen the heart and cardiovascular system. Normalize high blood pressure without side effects. Control or even reverse peridontal (gum) disease. Energize your body and increase tolerance for exetion. Reduce weight naturally without dieting or drugs.

Alger havets udda läckerheter

På västkusten växer det tonvis med alger som bara väntar på att plockas och blandas i soppor, grytor och sallader. Och nu är bästa tiden. Alger fick dåligt rykte när det talades om ”mördaralger”, men det är ren begreppsförvirring. ”Mördaralgerna” är inte ens alger utan mikroorganismer. I Asien anses alger vara en delikatess, men i Sverige är det bara en och annan modig vegetarian som har vågat pröva alger. Och det krävs en riktig tillagning. Okokta alger har en tendens att smaka som skosulor. Färsk tång ska koka i minst 20 minuter för att cellväggarna ska sprängas. Alger är näringsrika. De innehåller gott om proteiner, vitaminer, jod, selen och andra spårämnen. Fetthalten är låg. Hur kommer det sig att de inte ingår i vanlig svensk husmanskost? Ändå är inte alger något specifikt asiatiskt. Alger är typiskt svenskt. Algerna var med på Vikingarnas färder på haven. Det vanligaste var torkad dillisk. Och de plockades på svenska västkusten. Som kosttillskott i form av mjöl eller tabletter har tången vunnit fler anhängare. Speciellt på vårkanten smakar tången ljuvligt. I februari och mars är det knöltången som är sprödast fast det går att plocka de yttersta delarna året runt. Det är lika enkelt att ta sin korg och åka ut och plocka tång som svampplockare gör sin exkursion i skogen. I många länder har tången just på grund av sin höga jodhalt använts som verksamt medel mot struma. Inom livsmedelsindustrin används Agar i stor utsträckning. Det är ett torkat gelé som utvinns ur rödalger. Även för läkemedelsindustrin är Agar en viktig produkt. Den har en medicinsk användning bland annat som avmagringsmedel, laxativ och preparat för sårläkning. Framför allt används Agar till att gjuta sterila plattor som man kan odla bakterier i. Algerna binder tungmetaller. Kolhydraterna som bygger upp algernas cellväggar – alltså deras motsvarighet till landväxternas cellulosa – kallas alginat och utgör det ämne, som har denna märkliga förmåga att binda tungmetaller. Eftersom ett alginat inte kan spjälkas med saliv och tarmsaft lämnar det kroppen med avföringen precis som andra kostfibrer.

Omega-3 mot ADHD

Oxford-Durham studien. 117 barn med inlärningssvårigheter och beteendestörningar ingick i studien. Hälften av dessa barn fick under tre månaders tid äta kapslar med fiskolja som är rik på omega-3. Den andra hälften, kontrollgruppen, fick under samma tid placebokapslar som innehöll olivolja utan omega-3. Efter tre månader bytte de både grupperna behandling, så att före detta placebogruppen fick fiskolja, och före detta fiskoljegruppen fick placebo. Resultatet var mycket positivt. Efter behandlingen med omega-3 blev barnen lugnare och kunde sitta stilla och ägna sig åt sitt skolarbete. Dessutom fann både lärare och föräldrar att barnen blev betydligt duktigare på att läsa och stava, och det allmänna uppförandet förbättrades rejält. Allt enligt den engelska vetenskapliga tidskriften Pediatrics 2005. Omega-3-fettsyror är en sorts fleromättade fettsyror som finns i fisk och alger som inte bara är viktiga för hjärta och kärl, utan också för hjärnans utveckling och funktion. Allra viktigast för hjärnan är DHA (dokosahexaensyra) som vi bör få i oss tillräckligt av så tidigt som möjligt i livet. DHA byggs in i hjärnans cellmembraner så att cellerna i hjärnan blir smidiga och flexibla. Barn till mödrar som under graviditeten ätit rejält med fisk eller fått kosttillskott med omega-3 eller ätit alger får bättre nervfunktion vid åtta års ålder. En rapport från Livsmedelsverket slår fast att nyttan med fisk är större än riskerna med kvicksilver. Om du äter alger får du nyttan utan att gå omvägen över fisk.

Algbröd

Algbröd skulle kunna tillverkas av u-länderna och användas för att mätta svältande människor. Alger ger allsidig föda och är oerhört rika på spårämnen och mineralämnen. Vidare innehåller havsalgen Laminaria digitata också spårelement, jod och tillväxthormonet B12. Det faktum att alginsyran i algerna har förmåga att absorbera tungmetaller som bly, kadmium och kvicksilver är mycket viktigt. Vidare finns det antibiotiska egenskaper i alger. Havsalgerna utgör en reservkälla rent näringsfysiologiskt. Man blir piggare, prestationsförmågan ökar, blodfettet sänks. Och det måste smaka gott som något från havet. Vilket det gör.

AlgRoll från havets djup

Hemligheten ligger i clasmeal, som innehåller algmjöl rikare på fibrer, alginater, spårelement och vitaminer än mjöl från landväxter. AlgRoll from the depths of the ocean. The secret lies in the use of clasmeal containing algae flour – which makes it richer in fibres (alginates), trace elements and vitamins than rolls made from landplant flour. Algroll Auf der Teife des Meeres. Das Geheimnis liegt in clasmeal u.a. Algenmehl (Alginate), enthält, und dadurch reicher ist an Fasern, Spurenelementen und Vitaminen als Mehl aus Getreide. Algroll El bollo. Desde las mares profundas. El secreto es la utilizacio´n del clasmeal que contine harine de algas, haciendolo mas fibroso, mas rico en oligoementos y vitaminas que los bollos hechos de harinas vegetales. Algroll Panino. Dal profondo del mare. Il segreto si trova nel clasmeal che contiene, tra l´altro, farina di alghe piú ricca di fibre (alghenati), elementi di tracce e vitamine, che nella farina di cereali.

Alger. Havets allsidiga skyddsnäring för människor och djur.

Det obesprutade växtlivet finns i oceanen. Naturen synes ha utnyttjat sin inneboende kraft till att utveckla den fundamentala livsprocessen i den första formade växtligheten. Denna växternas ursprung är havets alger, så säregna i sin kvalitet och karaktär och som så mästerligt anpassar sin näring i alla levande organismer. Alger, från de minsta till de största arterna, har förmågan att förvandla inorganiska ämnen till organiska genom fotosyntes. Alger svarar för den största omvandlingsprocessen till detta näringssystem, som förekommer på vår jord. De innehåller klorofyll och andra pigment för att absorbera radiationen och förvandlar koldioxid och vatten till kolhydrater. De innehåller full uppsättning av mineraler, spårämnen, enzymer, co-enzymer, vitaminer, tillväxthormoner och många organiska sammansättningar, som har inflytande på fortplantningen och överlevnad under extrema förhållanden. Algerna utnyttjar alla element, som ingår i havsvattnet. Det vill säga alla grundämnen som finns. Alger innehåller större mängd vitamin A och D än torskleverolja. De innehåller alla B-komplexets vitaminer, vitamin C och E. Det är ett faktum, att man finner vitaminer och mineraler i större mängd hos alger än hos någon landvegetation. Proportionerna av mineralämnen i havsvattnet är nästan identiska med människans blod. Algerna har antibiotiska egenskaper. Den bakteriostatiska effekten (bakterierna i jämnvikt) motverkar bakteriernas skadliga inverkan utan att ge upphov till biverkningar och allergier. De har neutraliserande effekt på giftiga substanser genom sitt överflöd av särskilda enzymer och sitt vitamin C innehåll. Väte ion koncentrationen av extraktet hos de flesta algerna är nära det neutrala (pH 7,5). Algerna innehåller alla element, som är nödvändiga för bildande av och reparation av kroppens celler. Algerna har läkande och lindrande egenskaper vad gäller alla former av irritationer och inflammationer på huden.

Alger. Gör svinfläsket till ett hälsokött.

I algerna ingår alla för svinen viktiga aminosyror (proteinernas byggstenar), som också svara för framställningen av hormoner. Människan och de flesta djurarter har aminosyran arginin i sin hormonkedja, medan svinet istället har lysin. Alger har naturliga antibiotiska egenskaper bland annat genom sin rikedom på alginater och kolhydraterna laminaria, alginsyra, mannitol, metylpentosan och fucose. Innehåller även lecitin. Vid analys av alger finner man mer än 100 mineralämnen (grundämnen). Alger är rika på vitaminer, särskilt bör framhållas den betydelsefulla tillväxtvitaminen B12. Så ge grisarna den rena naturprodukten alger inblandat i maten som grisarna äter.