alger och djur

I veterinärhögskolans kompendium läser vi: ”genom kemisk och spektrografisk analys av vävnader och kroppsvätskor har man i djurkroppen påvisat mycket små kvantiteter av ett stort antal mineralämnen, som visat sig vara var absolut nödvändigt för djuren”. På konstgjord väg, i ett laboratorium eller fabrik kan inte en sådan produkt framställas. Men naturen kan. Vid analys av havsalger har man funnit mer än 100 mineralämnen (grundämnen). ”Spårelementen utgör katalysatorer i hormon- och enzymsystemet eller också är de enzymaktivatorer.” En begreppsförklaring: Mineralämnen är det gemensamma namnet för mineraler och spårelement (spårämnen), mineraler är grundämnen, som förekommer i relativt stora mängder i kroppen till exempel natrium, kalcium, fosfor, svavel, magnesium. Spårelement är grundämnen som förekommer i små och mycket små mängder. Spårelement är till exempel alla metaller som järn, koppar, zink, mangan, kobolt, nickel, molybden och så vidare. ”En hel del spårelement har sin verksamhet förlagd till cellerna, där de påverkar de kemiska reaktionerna”. Mineralämnena i havsalger gör det möjligt för cellerna att bygga upp en stark benstomme, starka ledgångar, senor och nerver. Havsalger motverkar även fettbildning i muskeltrådar och blodbanor. Havsalger har betydligt större mängd A- och D-vitaminer än till och med torskleverolja samt alla former av vitamin B. Framhållas bör, att i havsalger finns den livsviktiga tillväxthormonen B12 (som saknas i landväxter). Havsalger har naturlig antibiotiska egenskaper dock utan att förorsaka allergier eller andra sidoeffekter (till skillnad mot den konstgjort framställda antibiotikan, som lagras i köttet och sedan överförs till människan). ”Bristsjukdomar till följd av brist på spårelement får i vissa fall betraktas som kultursjukdomar”. Kultursjukdomar därför att de moderna jordbruksmetoderna och konstgödning (utan spårelement) gör att vår kulturväxter innehåller mindre av de livsviktiga spårelementen och för mycket av vissa andra grundämnen. Grundämnesbalansen i våra och djurens kroppar har förlorats. Havsalger bidrager till att återställa denna balans. Därför är havsalger bra för häst, nöt, svin, får, getter, hundar, katter, fjäderfä och så vidare.

Seaweed remove heavy metals including their radioisotopes

It is well known that alginates from kelp and rockweed can bind heavy metals. It is also a scientifically established fact that seaweed added to your food protects your body against absorbing such heavy metals as we are increasingly taking in with our food. You can see if your vegetables are fresh, but you cannot see if they have grown so close to a road with heavy traffic, that they are contaminated with lead from car exhausts. You cannot see if they have got cadmium or mercury with sludge fertilizer. What we know is that today everybody gets quite small amounts of heavy metals. Hopefully the quantities are below toxic levels. Certainly all healthy, strong and thriving people do not take in more than their kidneys can excrete. When you feel out of form, limp, powerless, ask your doctor, you might be ill. If you are not, try a seaweed cure! You might have too little of some trace element or too much of some heavy metal.

How seaweed provide what land plants are missing

Seaweed are rich in protein, very rich in vitamins and excessivly rich in trace elements. For people in the well nourished part of the world the last point is the most interesting. All chemical elements are present in sea water, and algae are famous for a unic capability to absorb and concentrate those we call trace elements. Land plants are not bad either, but the soil in which they are rooted does not contain more trace elements than the rock minerals from when it has been formed. And they have en enemy, seaweed have not: man, who is the great threat to trace elements in our foodstuffs. For the first man impoverishes the cultivated areas by removing with his harvests nitrogen, phosphorous and a host of different trace elements, which he compensates with fertilizers, replacing nitrogen and phosphorous, possibly lime and potassium, but no trace elements. For the second we exhaust cultivated and virgin land wherever industries and motorism cause acid rain, that dissolves and removes from the soil all those elements which increase in solubility and acid environment. Only the sea is unaffected. It is too huge and sea water is buffered, balanced, it will not be altered in its pH by mixing with acid rain. The simplest and most natural way for us to compensate the constantly decreasing level of trace elements in our landbased foodstuffs is to eat regularily suitable amount of food from the sea. Another excellent component is alginate, which makes up a third of dry kelp and which is a dietary fibre – something most people have a deficit of for their internal healts.

havsalger och THX

Forskning av havsalger är ännu bara på begynnelsestadiet. De forskare i USA som sysslat med havsalger hävdar emellertid att havsalgernas mineraler och spårämnen är mycket viktiga för våra inre organ. Här kan vi se på thymuskörteln till exempel som ju THX-Sandberg sysslade med. Thymuskörteln eller brässen, är mycket beroende av spårämnen för att fungera och här hävdar Sandberg samt en del utländska forskare att thymushormoner har den egenskapen att de stöter bort främmande kroppar, som infekterar olika organ. Det är riktigt, man har kommit fram till att havsalger har en läkande effekt på olika sjukdomar. Alla våra inre organ och körtlar är således mycket beroende av havsalger för att få de mineraler och spårämnen som de behöver. Våra hormoner, som vars funktioner ännu till stor del är en gåta, har forskarna också funnit vara mycket beroende av spårämnena i havsalger för att fungera. Det är omöjligt att få fram mineralerna och spårämnena på konstlad väg. Dessutom verkar mineralerna som gift för kroppen om man får dem i för stora doser. I havsalgerna förekommer det oerhört lite av varje ämne och proportionerna är helt rätt, desamma som vi har i blodet.

plocka din föda ur havet och bli frisk

De läckra, näringsrika havsväxterna som inte bara tillför oss livsnödvändiga mikroelement – utan också har en unik förmåga: att binda tungmetaller. Äter vi havsgrönsaker tar kroppen aldrig upp till exempel bly eller kvicksilver ur födan! Det är en fascinerande värld som här öppnar sig. Följ med algkocken på upptäcktsfärd.

Diet to End World Hunger

Forget everything you know about algae. This explains how to to prepare dried sea vegetables into the perfect weight loss, and nutritional flavor-enhancing food additive. Learn to make sea vegetables into a tasteless inexpensive nutritious weight loss liquid for shakes, teas and frozen cocktails: or a nutritional taste-enhancing jelly, for soups, dips, and stews or a rich fat-free sea vegetable paste, which adds creamy texture to cakes, puddings, breads and pizzas. Sea vegetables jelly allows you to thicken and improve the texture of all foods. It enables you to mix oil and oates and water, lemon and milk, even milk and oil, all into a smooth rich consistency, instantly. The sea vegetables recipes explain how sea vegetables jelly reacts with different foods so that you can convert your own recipes to include sea vegetable jelly – and replace high fat with improved taste and nutrition. Sea vegetable jelly used as a food-extender will revolutionize the fast-food industry, for it makes your recipes less expensive and more nutritious. Sea vegetable jelly contains calcium, sodium, magnesium, iodine, phosphorus, iron, zinc and trace minerals. A complete protein source and contains all of the essential amino acids. It contains more of the vitamins A, B1, B2, B5, B12 and folic acid and niacin than land vegetables and fresh fruit plus significant amounts of vitamin K, E and D. You receive easily all you need.

benefits of eating unprocessed sea vegetable

There are numerous health benefits from eating unprocessed sea vegetable. Asian cultures have known about it for centuries and the origins of eating sea vegetables dates back 1300 years. The benefits of eating sea vegetables as a whole-green jelly, does not compare with other ways of cooking and eating sea vegetables. The problem with the research is that every other form of sea vegetables, such as dried, toasted, sugared, powdered, or pill form, has been studied, but not much research is available yet on sea vegetable as a jelly. Some of the benefits of sea vegetable powders and tablets inlclude boosting the immune system. Sea vegetables jelly can help in weight loss by improving the function of the gastrointestinal tract, by adding fiber to your diet. The high iodine content balances the thyroid function and improves the structure of hair, nails and helps them to grow. Sea vegetables jelly contains calcium, sodium, and magnesium, iodine, phosphorus, iron, zinc, and trace minerals. It is a complete protein and contains all of the essential amino acids. It contains more of the vitamins A, B1, B2, B5, B12 and C, folic acid, and niacin than land vegetables and fresh fruit – plus significant amounts of Vitamin K, E and D.

marin alger

Hundratalet arter används i hushållen i Japan, Kina och Korea. I dessa länder odlas också marin alger i stor skala. I Storbritannien äter man också marin alger; marin algen rödsallat äts rå tillsammans med fisk, smör och potatis eller kokas till en gröt. Purpurtång kokas i flera timmar till en mörkbrun, halvflytande massa, som kallas marine sauce, slouk eller sloucawn. Den serveras tillsammans med citronjuice eller vinäger. På Irland och i Skottland torkas den och tuggas som tobak. I Kanada kan man få den kanderad och i Kamtjatka jäser man den till en alkoholhaltig dryck.

enzymer och spårämnen

Enzymer är katalysatorer för kemiska reaktioner i den levande cellen. En del enzymer består enbart av aminosyror (vänstervridande). Andra enzymer behöver för att fungera en mindre organisk förening eller spårämne, vilken kallas coenzym. Coenzymer av organiskt material har i vissa fall visat sig vara derivat av vitaminer. Coenzymer av oorganisk typ, såsom järn, zink, magnesium,, mangan, koppar, selen etc. utgör de för kroppen så oundgängliga spårämnene. De lösliga coenzymerna förloras genom urlakning i större eller mindre utsträckning vid födoämnenas behandling i livsmedelsindustri eller vid matlagning. Under dessa processer kan dessutom enzymer förloras genom oxidation, uppvärmning eller på grund av för höga eller låga pH-värden. Hur viktiga spårämnena är kan åskådliggöras genom följande exempel: (I binjurarna och levern finns ett enzymsystem, kallat cytokrom p 450, i vilken järn spelar en central roll för att enzymsystemet skall fungera. Detta omvandlar kolesterol till stereoidhormoner genom att oxideras av detta enzyms järnjon. Samma spårämne i detta system spelar huvudrollen också genom att omvandla cancerogena gifter, som vi till exempel får i oss med födan, till ofarliga produkter.)

Ett annat mycket viktigt enzym med spårämnet zink som motor, är Carboxypeptidase A. Detta är ett matsmältningsenzym i mag-tarmkanalen vilket spjälkar av och tar hand om Tyrosine, en av 8 essentiella Aminosyrorna, från Polypeptidkedjor (en eller flera kedjor bildar ett protein) som förs in med maten. Enzymet tar endast hand om vänstervridande aminosyror det vill säga endast denna vänsterform passa in i enzymets aktiva säte.