Havsalger och vitamin B12

Havsalger innehåller samtliga för oss nödvändiga mineraler, dessutom är de rika på en mängd olika vitaminer. De flesta av dessa kommer från bakterier som lever på växten eller i havsvattnet omkring havsalgen. Följande vitamin B12 (myg) finns havsalgen per 100 g torrsubstans; Porphyra 13-29, Ulva 6,3, Enteromorpha 1,3, Laminaria 0,3, Tomater 0, Spenat 0, Äpplen …

Havsalger och vitamin C

Havsalger innehåller samtliga för oss nödvändiga mineraler, dessutom är de rika på en mängd olika vitaminer. De flesta av dessa kommer från bakterier som lever på växten eller i havsvattnet omkring havsalgplantan. Vitamin C (mg) finns i havsalger per 100 g torrsubstans; Porphyra 20, Ulva 10, Enteromorpha 10, Laminaria 11,  Tomater 20, Spenat 100, Äpplen …

Havsalger och Niacin

Havsalger innehåller samtliga för oss nödvändiga mineraler, dessutom är de rika på en mängd olika vitaminer. De flesta av dessa kommer från bakterier som lever på växten eller i havsvattnet omkring havsalgplantan. Här visas hur mycket Niacin (mg) som finns i havsalger per 100 g torrsubstans. Porphyra 10,0, Ulva 8,0, Enteromorpha 1,0, Laminaria 1,8, Tomater …

Havsalger och vitamin B2

Havsalger innehåller samtliga för oss nödvändiga mineraler, dessutom är de rika på en mängd olika vitaminer. De flesta av dessa kommer från bakterier som lever på växten eller i havsvattnet omkring havsalgplantan. Här jämförs hur mycket B2 (mg) det finns med olika havsalger, dvs vitaminer per 100 g torrsubstans; Porphyra 1,24, Ulva 0,03, Enteromorpha 0,52, …

Havsalger och vitamin B1

Havsalger innehåller samtliga för oss nödvändiga mineraler, dessutom är de rika på en mängd olika vitaminer. De flesta av dessa kommer från bakterier som lever på växten eller i havsvattnet omkring havsalgplantan. Vitamin B1 (mg)  finns i följande havsalger per 100 g torrsubstans; Porphyra 0,25, Ulva 0,06, Enteromorpha 0,04, Laminaria 0,08, Tomater 0,08, Spenat 0,12, …

Havsalger och vitamin A

Havsalger innehåller samtliga för oss nödvändiga mineraler, dessutom är de rika på en mängd olika vitaminer. De flesta av dessa kommer från bakterier som lever på växten eller i havsvattnet omkring havsalgplantan. Vitamin A (betakaroten motsvarande A, IU); Porphyra 44500, Ulva 960, Enteromorpha 500, Laminaria 430, Tomater 200, Spenat 2600, Äpplen 5 st 0,02, Kål …

Havsalger och spårämnen

För att kroppen skall bevara sin hälsa krävs också flera olika spårämnen. Dit hör till exempel järn, koppar, selen, mangan och zink. Järn och koppar behövs bland annat för blodbildning. Brist på jod ger sjukdomen struma. De flesta havsalger är mycket jodrika. Innehåll av järn i havsalger jämfört med andra födoämnen; torrvikt mg/100g: Laminaria, Bladtång …

Havsalgerna är rika på mineraler, spårämnen och vitaminer

Havsalgerna är energifattiga, men ändå mycket nyttiga. Framförallt är deras innehåll av mineraler, spårämnen och vitaminer som de upptar ur havsvattnet och lagrar av stor vikt för oss. Kalcium fordras till exempel för att hjärtmusklerna ska kunna arbeta. Här är en uppställning av kalcium i havsagler jämfört med andra födoämnen: torrvikt mg/100g: Laminari, Bladtång 800 …

Havsalger är mycket proteiner och lite fett

Proteininnehållet är genomsnittligt högt hos havsalgerna, men det varierar inom olika arter, med årstiderna, med havsalgens ålder och växtplats. Dessutom kan människan inte tillgodogöra sig allt  protein, vilket beror på att havsalgernas cellväggar är svåra att spjälka. Om du kokar, steker, rostar, torkar eller djupfryser havsalgerna blir det lättare att utnyttja proteinet. Vi människor har …