Alger finns i vår skärgård färdiga att plocka, ibland vid närmsta strandkant.

Växter som finns i havet består till övervägande del av alger. Alger har inga frön, rötter, stjälkar eller blad, de kallas för bålväxter då de tar upp den näring de behöver direkt ur det omgivande vattnet. Till algerna hör bl.a. alla de stora tångarterna.

Algerna brukar indelas efter sina färger: grönalger, brunalger och rödalger. Man kan också dela in algerna efter deras storlek. Makroalger är stora: tång-, brun- och grönalger. Mikroalger är mycket små; t.ex. plankton, mikroskopiskt små encelliga växter som svävar i vattnet. Om de blir tillräckligt många säger man att de ”blommar”. S.k. plankton-blomning är bara höga halter av mikroalger. Till mikroalgerna hör bl.a. dem berömda Spirulinan, som är mycket proteinrik. Brunalger och rödalger är viktiga, eftersom de finns i så stor mängd i havet och är rika på spårämnen. De som brukar kallas ”giftalger” är egentligen inga alger alls, utan liknar bakterier.

Det viktigaste kostrådet man kan ge är att äta en fiberrik och fettbalanserad kost. Alger innehåller höga halter av fibrer, speciellt en sort som vi vanligen får för lite av, nämligen vattenlösliga fibrer. Enligt Nationalencyclopedin har de ”gynnsam effekt på blodsockerhalten och insulinsvaret efter en måltid och kan även sänka blodets kolesterolmängd”. Alger innehåller även en massa andra nyttiga ämnen, dessutom kan alger ha en renande effekt, då de kan ta upp och forsla bort skadliga tungmetaller i din kropp. Alla gröna växter bildar näring genom att förena koldioxid och vatten med hjälp av solenergi. De bildar socker som i sin tur omvandlas till stärkelse. Bruna och röda alger kan också bilda näring, men då de utnyttjar en annan del av ljuset bildas inte socker eller stärkelse utan något som kallas agar och alginat och carragin. Dessa ämnen kan inte spjälkas i tarmen, vilket innebär att de binder tungmetaller i kroppen. Tungmetaller som bly, arsenik, kvicksilver och kadmium är giftiga om man får i sig för mycket av dem. De kan bl.a. leda till hjärn-, hjärt- och skelettskador på barn och vuxna. Genom att äta tång, binds t.ex. bly som finns i tarmen så att det inte kan komma ut i blodet. Även lagrat bly som passerar tarmen binds där och följer med ut i toaletten. På två månader kan man bli av med c:a hälften av de tungmetaller som kroppen bär på.

Proteininnehållet är genomsnittligt högt hos algerna, men det varierar inom olika arter, årstiderna, med algens ålder och växtplats. Dessutom kan människan inte tillgodogöra sig allt protein, vilket beror på att algernas cellväggar är svåra att spjälka. Om du kokar, steker, rostar, torkar eller djupfryser algerna blir det lättare att utnyttja proteinet. Vi människor har  också svårt att tillgodogöra oss algernas kolhydrater. Många anser dock att efter en tids tillvänjning kan dessa speciella kolhydrater också tillgodogöras. Innehållet av fett är lågt, i vissa grön- och rödalger finns omättade fettsyror, vilka anses ha en förebyggande verkan på hjärt- och kärlsjukdomar. Vid försök med råttor som fick en diet på 5% torkade, ätliga alger, sänktes deras kolesterolhalt i blodet.

Algerna är energifattiga, men ändå mycket nyttiga. Framför allt är deras innehåll av mineraler, spårämnen och vitaminer som de upptar ur havsvattnet och lagrar av stor vikt för oss. Kalcium fordras t.ex. för att hjärtmusklerna ska kunna arbeta. För att kroppen ska bevara  sin hälsa krävs också flera olika spårämnen. Dit hör t.ex. järn, koppar, selen, mangan och zink. Järn och koppar behövs för blodbildning. Brist på jod ger sjukdomen struma. Havets alger innehåller samtliga för oss nödvändiga mineraler, dessutom är de rika på en mängd olika vitaminer. De flesta av dessa kommer från bakterier som lever på växten eller i  havsvattnet omkring algplantan.

Urnäringsvatten; havsalgdryck, tångdryck, sjögräsdryck.

En välgörande balans är pH-värdet i matsmältningssystemet. Havsalgerna är den unika näringskällan när det gäller vitaminer, mineraler, aminosyror, enzymer och spårämnen. Makroalgerna innehåller alla de näringsämnen som din kropp behöver för att kunna undvika att råka ut för bristsjukdomar. På grund av förgiftningen och försurningen  av vår åkerjord har det försvunnit många viktiga näringsämnen. Därför kan makroalgerna bli en hälsokälla och en räddning för människans fortlevnad.

I makroalgerna finns alla mineraler och spårämnen, och de är rika på jod som är livsnödvändigt för sköldkörtelfunktionen. De innehåller också alginsyra, ett kolhydrat som har förmågan att eliminera oönskade tungmetaller. Det är välkänt att havsalger kan binda tungmetaller. Det är också känt att man med en minimal mängd havsalger i födan kan skydda sig mot att kroppen tar upp sådana tungmetaller som vi i ökad utsträckning får  i oss med maten. De härstammar t.ex. från bly från bilavgaser som hamnar i grönsaksodlingar och det kadmium, kvicksilver m.m. som upptas av grödor som gödslats med rötslam från  reningsverken. Man kan förstås ställa sig frågan om vi inte riskerar att havsalgerna innehåller mer tungmetaller än landväxter som odlats någorlunda giftfritt? Självklart tar havsalger upp tungmetaller från sin omgivning, ibland t.o.m. mer än landväxter. Men tungmetallerna blir så stenhårt bundna att de aldrig tar sig sig loss, aldrig kan passera tarmväggen och komma in i kroppen. Tvärtom kan havsalgerna alltid, även om de innehåller höga halter av tungmetaller, ta upp mer från tarmsystemet än andra födoämnen. Algkolloiderna hör definitionsmässigt till kostfiber, de kan inte brytas ned av kroppens enzymer. Tungmetallerna frigörs först om algkolloiderna på något sätt bryts ned.

I ett radioprogram 1994 diskuterades det häpnadsväckande påståendet att alginater inte bara skyddar oss mot tungmetaller som samtidigt kommit in i tarmen med annan föda, utan också från sådana som redan sugits upp av blodet och deponerats i skelettet, t.ex. den radioaktiva isotopen strontium 90 som bildas i stora mängder vid atomsprängningar. Detta påstående avfärdades naturligtvis av fysiker med argumentet att alginater inte spjälkas. Alltså kommer det inte in i blodet och heller inte ens i närheten av skelettet där strontiumisotopen avsätts och varifrån den utsänder sin cancerframkallande strålning. Tankegången är alldeles riktig. Men om vi hänvisar till de djurförsök som har gjorts med alginatet kan man konstatera att man hos djur som fått radioaktivt strontium intravenöst, kunde minska strontiumhalten i skelettet med 80% genom att ge alginat som kosttillskott. Förklaringen till detta är följande: När radioktiva isotoper lagrats i skelettet kommer varje dag en liten del av dem att frigöras och gå ut i blodet. Blodet förser tarmkanalen med saliv, magsaft, bukspott, tarmsaft och med vätska när innehållet i tunntarmen ska göras lättflytande. I tjocktarmen återuppsugs vätskan och med den dess tungmetaller. Denna återuppsugningen är så effektiv att kroppen inte spontant kan befria sig från depositionerna i skelettet, det blir bara en rundgång. Om vi äter alger blir situationen en annan. Då binds hella den lilla fraktion som kommit ut i tarmen till alginaterna och försvinner med avföringen istället för återuppsugas i tjocktarmen.

Om vi kompletterar vår föda med havsalgdryck får vi samma effekt. Algernas fykolloider utgör våra enda reningsmedel mot tungmetaller i födan och i kroppen, både de allmänt giftiga grundformerna och deras ännu mera mycket farligare radioaktiva isotoper.

Alginater, tillsammans med vitaminer och mineraler, förbättrar hälsotillståndet i samband med tandsanering, då risken för frigörande av kvicksilver är mycket stor. Makroalgerna har även en antibiotisk effekt. Detta för att kunna skydda sina egna arter. Havsalgdrycken är också unik genom sin möjlighet av jonbyte.

Havsalger för Din vigör.

Naglar, tänder, hy och hår

allt beror på hur vi mår.

Har du kroppen i balans

får du hälsans unga glans.

Har du obalans och brister

kan det hända att du mister

den naturliga vigören ——-

det är näringen som gör den.

Genom havsalgnäring och hormon

byggs din skönhet inifrån!

Har du smakat supermuffins?

Här finns en helt ny supermuffins med en unik blandning av olika havsalger samt havrekli och linfrö. Ett stort antal forskningsrapporter av avhandlingar intygar havsalgmjölets överlägsna näringsinnehåll och kroppens fina upptagningar av dessa naturliga närings- och spårämnen. Fördelarna du får är att det reglerar blodsockret positivt, sänker kolesterolhalten i blodet och är fiberrikt. Du får också en naturlig skyddsfaktor med antikbakteriell verkan. Det unika är den exakta mixen och mängden olika havsalger och havrekli och linfrö. Det ger din muffins det höga näringsinnehållet, konserverar naturligt samt förhindrar att produkten blir grönfärgad. Supermuffins liknar vanlig muffins men är ljusår före då det gäller näring. Framtiden är här, var är du?

Seaweedblend-flour (muffins).

The majority of food consumed today is over-processed with little or no nutritional value. Therefore, it is rare to obtain the necessary vitamins and minerals the body requires from diet alone. With supplements that the body can absorb, there is an increased energy level, a boosted immune system and an optimal healing ability. Although supplementation should not be considered a substitute for good nutrition, research has shown that natural supplement can also play a major role in helping to protect the body against debilitating illness and disease.

Supplementations is helpful in fulfilling the deficiencies that exist in men´s bodies today. All natural herbal supplement like the Seaweedblend-flour product help the body receive essential vitamins and minerals that cannot be achieved through diet alone.

Unfortunately, the natural supply of enzymes eventually runs out because many foods today have little or no enzyme content since they have been cooked, processed or sprayed with preservatives and pesticides. As a result, bodies are prematurely running out of enzymes. Enzymes deficiencies can lead to premature aging and disease. That is why it is important to use Seaweedblend-flour.

Food enzymes are chains of amino acids, which help break down food in a manner so that the body can effectively use it. When foods deficient in enzymes are eaten, the body uses a considerable amount of energy for digestion. This explain why it is common to often feel tired after eating a big meal. The more enzymes the body has, the easier it is to digest and absorb food properly. Enzyme shortage are commonly seen in patients suffering from chronic illnessess such as certain types of cancer, allergies, premature aging, skin disorders, and heart disease. An enzyme-deficient diet takes a tremendous tribute of the body.

As many people and cultures have realised over the centuries, vegetable products from the sea can combat stress and help you live both better and longer.

The influence of mankind on the family of plants known as seaweeds has been limited so that they have not changed substantially over the last ten thousand years.

For centuries seaweed has also been used as a herb and to treat a number of ailments including constipation, arthritis and colds. It improves the digestion and allows a better assimilation of sugars and fats.

The sea is rich in minerals and so are the seaweed. Land, on the other hand, degenerates in time and minerals get washed out and flow towards the sea. The more the air becomes polluted then the higher the content of acid rainfall becomes, and the faster the process will happen. Most of the soil has deteriorated to the extent that without fertilizer nothing will grow properly. The plants are sick and, as a result, attacked by insects and disease.

The seaweeds are a much older group of plants than many of those we grow today. They are a very rich source of trace minerals and fibres and their ability to prolong life, prevent disease, and improve health has been known for thousands of years – a truly universal type of food. Universal, because every living thing on earth can benefit from it; humans and larger animals, also the smaller ones such as birds, fish and insects as well as plants.

Seaweedblend-flour is natural. The ground for your health is that you can receive what you need from what you eat. But, food today has a lot of deficits and the companies try to compensate that with artificial ingredients. But seaweedblend-flour can satisfy much of the deficits that are in foods today.

Original source. Seaweedblend-flour is from the nature without artificial supplements. If you go to a shop how much do you know your body need of vitamins, minerals  or trace minerals? Furthermore the added minerals are synthetically………….If you instead use seaweedblend-flour you do receive original source that your body easily absorb. As the seaweed has the same compound as the blood of the body, the seaweeds easily find the deficits of vitamins, minerals and trace minerals in the body and fulfil it. If there are surplus it goes out the normal way.

Seaweedblend-muffins -of course you can eat it.

Seaweedblend-muffins adjusting the level of blood sugare and reduce the Cholesterol-level in the blood. Rich in Fibre, improve the bowels and include the essential fatty acids EPA and DHA, plus that they have a natural protector with anti-bacterial power. If you eat seaweedblend-muffins you receive your needs of minerals and trace minerals without thinking about other supplements. Easily you receive all what you need and at the same time you receive a protection against useless materials.

Din kropp är smartare än Du.

Du på Apoteket. När du kommer in på Apoteket vet du exakt vad Din kropp behöver av A, B, C, D-vitamin? Nej. Och du köper för säkerhetsskull extra mycket eftersom du inte vet. Du har alltså ingen susning av vad kroppen behöver.

Pga av intensivt och effektivt jordbruk lakas marken ut och de naturliga mineralerna och spårämnena förbrukas utan att ersättas. Maten som sedan äts har ofta genomgått en lång process genom industrin tills den har blivit något fryst, färdiglagat som kan stoppas in i micron. En marknad har uppstått för olika hälsotillskott då folk har fått olika bristsjukdomar, allergier och problem med sockerhalter och blodfetter. Nu är det så att om du går in i en butik och skall köpa vitaminer och mineraler hur vet du då hur mycket exakt din kropp behöver av varje vitamin, mineral eller spårämne? Och om du köper får du ofta något syntetiskt. Men, om du tar naturliga havsalger som inte har bindningsmedel som ex. tabletter har, får du det naturliga som kroppen lätt kan absorbera. Då havsalgerna har samma sammansättning i blodet som vi människor, har havsalgerna lätt för att hitta där det fattas vitaminer, mineraler och spårämnen, och fyller på där. Blir det överskott går det ut den normala vägen. Havsalgerna har även en naturlig skyddsfaktor med antibakteriell verkan samt innehåller de essentiella fetterna EPA och DHA. Havsalgerna reglerar blodsockernivån och sänker kolesterolhalten i blodet samt motverkar blodtryckshöjning. Havsalgerna är fiberrika och förbättrar tarmfunktionen samt binder tungmetaller (bly, kvicksilver, cesium, strontium), som går ut den naturliga vägen. Se där, kroppen i samarbete med naturen är fiffigare och smartare än du.

Havsalger natural

Enbart rena naturliga havsalger utan tillsatser. I alla algtabletter finns det bindemedel. Detta är rena naturliga havsalger. Dessa havsalger växer i havet som utgör daglig föda för många av havens innevånare, dessutom har det visat sig vara ett alldeles utmärkt kosttillskott för oss människor. Man kan tolka nyttan av ett dagligt  havsalgintag enligt följande: Då havsalgerna , som är mycket lättsmälta, kommer in i ämnesomsättningen och via blodet passerar sköldkörteln (hela blokomplexet passerar denna c:a var 17:e minut) så får densamma den stimulans (genom mineral- och vitaminrikedom) som behövs för att  endokrina körtelsystemet skall hålla i balans. Genom kemisk och spektrografisk analys av vävnader och kroppsvätskor har man i kroppen påvisat mycket små kvantiteter av ett stort antal mineralämnen  som visat sig vara absolut nödvändiga. På kontgjord väg, i ett laboratorium eller i en fabrik kan inte en sådan produkt framställas. Men naturen kan! Vid analys av havsalger har man funnit mer än 120 mineralämnen (grundämnen). Spårelementen utgör katalysatorer i hormon och enzymsystemen eller också är det enzymaktivatorer. En begreppsförklaring: Mineralämnen är det gemensamma namnet för mineraler och spårelement (spårämnen). Mineraler är grundämnen, som förekommer i relativt stora mängder i kroppen t.ex. Natrium, Kalium, Kalcium, Fosfor, Svavel, Magnesium. Spårelement är grundämnet som förekommer i små mängder. Spårelement är t.ex. alla metaller som järn, koppar, zink, mangan, kobolt, nickel, molbyden osv. En hel del  spårelement har alltså sin verksamhet förlagd till cellerna där de påverkar de kemiska reaktionerna. Havsalger har betydligt större mängd A- och D-vitamin än t.o.m. torskleverolja samt alla former av vitamin B. Framhållas bör, att i havsalger finns den livsviktiga tillväxthormonen B12 (som bevisligen ej finns i landväxter). Havsalger har naturliga antibiotiska egenskaper dock utan att förorsaka allergier eller andra sidoeffekter (till skillnad mot den konstgjort framställda antibiotikan, som lagras i köttet och överförs till människan).

I sin rena havsmiljö tar havsalgerna upp spårämnen, mineraler, salter och näringsämnen som ofta saknas i vår dagliga kost eftersom grönsaker, rotfrukter och kött lakas ur av dålig miljö och felaktig hantering. Havsalgerna kan ge dig just du nyttigheter du har störst behov av t.ex. kalcium, kalium, selen, kisel, vitaminer, fibrer, omega-3 och ubiqunonet Q-10. Mineralämnena i havsalger gör det möjligt för cellerna att bygga upp en stark benstomme, starka ledgångar, senor och nerver. Havsalger motverkar även fettbildning muskeltrådar och blodbanor. Bristsjukdomar till följd brist på spårelement får i vissa fall betraktas som kultursjukdomar. Kultursjukdomar därför att de moderna jordbruksmetoderna och konstgödningen (utan spårelement) gör att våra kulturväxter innehåller mindre av de livsviktiga spårämnena och för mycket av vissa andra  av grundämnena. Havsalger natural återställer den grundämnesbalans i kroppen som gått förlorad. De har dessutom förmågan att absorbera och föra bort skadliga tungmetaller t.ex. bly, kvicksilver och kadmium ur din kropp. Det är kostfibrerna, de så kallade alginaterna, som står för detta renande arbete.

Beträffande havsalger så finns det underlag för följande: Bra mot nervöst hjärta (när läkare konstaterar att inget organiskt fel föreligger). Ökad prestationsförmåga. Innehåller viktiga antioxidanter (bästa försvaret för cellerna). Längre uthållighet. Sänker måttligt förhöjda blodfetter. Reducerar tungmetaller i kroppen. Färre och lindrigare förkylningar. Lindrar mot tillfällig muskelvärk. Förbättrar kroppens saltbalans. Lindrar tillfällig förstoppning. Lindrar mot lättare migrän. Bra för hud, naglar och hår.

The benefits of seaweed

You can discover the benefits of seaweed by eating it and  by soaking in it, wrapping yourself in it, and mixing it into your body-care products.

Seaweeds contain more vitamins, minerals and trace elements than any other food on the planet and are an excellent mineral supplement.

…regulates blood sugar and cholesterol levels

…lowers blood pressure

…detoxifies radioactive element, heavy metals, and free radicals

…promotes intestinal health

…packed with essential amino acids and essentially fatty acids, including DHA

…contains antibiotic and antibacterial substances

…combats anxiety and chronic fatigue

…increases energy and oxygenation

…supports vibrant health and vitality

…increases life span and regenerates cells; prevent signs of aging

…moisturizes, protects, and tones the skin, keeping it youthful

…improves and strenghtens bones, teeth, hair, and nails and aids their growth

…serves as a staple in diets of the healthiest people in the world

Seaweeds

The seaweeds are the most ancient plants on the earth, their essences include tenacity, flexibility, endurance, cyclical balance, primary (safe) and oneness with all energy pulses touching the sea. Ask the seaweeds to restore your memory of balance and unity.