Alger finns i vår skärgård färdiga att plocka, ibland vid närmsta strandkant.

Växter som finns i havet består till övervägande del av alger. Alger har inga frön, rötter, stjälkar eller blad, de kallas för bålväxter då de tar upp den näring de behöver direkt ur det omgivande vattnet. Till algerna hör bl.a. alla de stora tångarterna. Algerna brukar indelas efter sina färger: grönalger, brunalger och rödalger. Man …

Urnäringsvatten; havsalgdryck, tångdryck, sjögräsdryck.

En välgörande balans är pH-värdet i matsmältningssystemet. Havsalgerna är den unika näringskällan när det gäller vitaminer, mineraler, aminosyror, enzymer och spårämnen. Makroalgerna innehåller alla de näringsämnen som din kropp behöver för att kunna undvika att råka ut för bristsjukdomar. På grund av förgiftningen och försurningen  av vår åkerjord har det försvunnit många viktiga näringsämnen. Därför kan makroalgerna bli en …

Har du smakat supermuffins?

Här finns en helt ny supermuffins med en unik blandning av olika havsalger samt havrekli och linfrö. Ett stort antal forskningsrapporter av avhandlingar intygar havsalgmjölets överlägsna näringsinnehåll och kroppens fina upptagningar av dessa naturliga närings- och spårämnen. Fördelarna du får är att det reglerar blodsockret positivt, sänker kolesterolhalten i blodet och är fiberrikt. Du får …

Seaweedblend-flour (muffins).

The majority of food consumed today is over-processed with little or no nutritional value. Therefore, it is rare to obtain the necessary vitamins and minerals the body requires from diet alone. With supplements that the body can absorb, there is an increased energy level, a boosted immune system and an optimal healing ability. Although supplementation …

Din kropp är smartare än Du.

Du på Apoteket. När du kommer in på Apoteket vet du exakt vad Din kropp behöver av A, B, C, D-vitamin? Nej. Och du köper för säkerhetsskull extra mycket eftersom du inte vet. Du har alltså ingen susning av vad kroppen behöver. Pga av intensivt och effektivt jordbruk lakas marken ut och de naturliga mineralerna …

Havsalger natural

Enbart rena naturliga havsalger utan tillsatser. I alla algtabletter finns det bindemedel. Detta är rena naturliga havsalger. Dessa havsalger växer i havet som utgör daglig föda för många av havens innevånare, dessutom har det visat sig vara ett alldeles utmärkt kosttillskott för oss människor. Man kan tolka nyttan av ett dagligt  havsalgintag enligt följande: Då …

The benefits of seaweed

You can discover the benefits of seaweed by eating it and  by soaking in it, wrapping yourself in it, and mixing it into your body-care products. Seaweeds contain more vitamins, minerals and trace elements than any other food on the planet and are an excellent mineral supplement. …regulates blood sugar and cholesterol levels …lowers blood pressure …