Farfar, vafför är alger bra mot blyförgiftning?

– Tången består av ett ämne som heter alginat och som binder till sig alla tungmetaller som kommer i närheten. Därför kan man använda alger till att rensa kroppen från tungmetaller. Om vi tar ett exempel: du äter lite sallad och bär, som har vuxit mindre än 50 meter från en starkt trafikerad väg. i […]