Alger.

Alger är ett sammanfattande namn på olika organismer med helt olika egenskaper. Det är därför viktigt att man vet vilka man talar om.

MAKRO-alger är stora, man kan se vad som är en individ, man kan ta i dem en och en. Hit hör bland annat vad vi kallar tång eller brunalger, rödalger och många grönalger.

MIKRO-alger är mikroskopiskt små, vanliga encelliga eller kopior av celler som är oberoende av varandra. De är så små, att det kan finnas miljontals av dem i en enda liter vatten. Då ser vi dem som en vattenblomning, en färgning av vattnet eller bara en grumstring, så att vi inte kan se särskilt djupt. Hit hör bland annat Spirulina och de så kallade mördar-algerna. Ingendera har den avlägsnaste släktskap med några makroalger. En räka är närmare släkt med en valfisk än Spirulina är släkt med knöltång och bladtång. Ja, till och med knöltången är närmare släkt  med både räkan och valfisken än med Spirulina. För både växter och djur har samma sorts kromosomer och samma sorts cellkärna. Spirulina däremot hör till Cyanobakterier och står biologiskt sett närmast vanliga bakterier. Vilket inte hindrar att den också är nyttig, mycket rik på protein. Ännu mindre är ett par andra mikroalger, som kan vara nyttiga: Chlorella och Dunaliella. Men just de råkar ha nära släktingar bland de stora algerna, nämligen grönalger, som de flesta känner som påväxter på bryggor, rep och båtar.

Vill man ha alger som kosttillskott för att binda bly och andra tungmetaller och föra dem ur kroppen, ja då är det bara brunalgen som gäller. Den utgör därför huvuddelen i sammansättningen av algkapslen. Rödalgerna har också förmåga, men i väsentligt lägra grad, grönalger och cyanobakterier bara marginellt.

Vill man använda alger som kosttillskott för att få jod, selen och ett antal spårelement som landodlade grönsaker blir allt fattigare på, då skall man inte tänka så mycket på algernas systematik utan på deras ekologi: brunalger och rödalger växer i havet, som är rikt på spårelement. Chlorella hör hemma i sötvatten och Spirulina och Dunaliella i sjöar och saltsjöar.

Alger är alltså beteckningen för ett antal arter i hav och i sötvatten, som inte behöver vara det minsta släkt inbördes. Man måste veta vad man behöver och vilka arter som innehåller just det. Algkapslen är gjord på algmjöl från flera olika arter för att ge bästa möjliga totaleffekt. Det har nämnts två av algkapslens förnämliga egenskaper: bindning av tungmetaller och tillskott av jod och spårelement. Där finns också vitaminer, proteiner och viktiga aminosyror och fettsyror. Och i synnerhet får vi inte glömma ännu en viktig egenskap: alginat som är kostfiber och hör till gruppen av vattenlösliga (gelbildande) fibrer, som hjälper till att hålla blodsocker och kolesterol på plats.

Mediciner ur havet ämne på forskarmöte

Framtidens mediciner kommer att hämtas ur havet. Det är en av de hypoteser som skall prövas när havsforskare från 15 länder i veckan samlas på Tjärnö utanför Strömstad för att diskutera biologisk mångfald i världens kustnära hav.

Inflammationshämmande ämne ur vanlig blåstång hör också till det som forskarna hoppas kunna lära sig dra nytta av.

Från Göteborgs-Posten augusti 1995.

The Sea Plants.

The sea plants are the most ancient plants on the earth, their essences include tenacity, flexibility, endurance, cyclical balance, primary (safe) and oneness with all energy pulses touching the sea. Ask the sea plants to restore your memory of balance and unity.

Seaweeds contain more vitamins, minerals and trace elements than any other food on the planet and are an excellent mineral supplement.

– regulates blood sugar and cholesterol levels

– lower blood pressure

– detoxifies radioactive element, heavy metals, and free radicals

– promotes inestinal health

– packed with essential amino acids and essentially fatty acids, including DHA (omega-3)

– contains antibiotic and antibacterial substances

– combats anxiety and chronic fatigue

– increases energy and oxygenation

– supports vibrant health and vitality

– increases life span and regenerates cells; prevents signs of aging

– moisturizes, protects, and tones the skin, keeping it youthful

– improves and strengthens bones, teeth, hair, and nails and aids their growth

– serves as staple in diets of the healthiest people in the word.

NATURLIGT VISAVI SYNTETISKT

VÄNSTER-HÖGER SYMMETRI I NATURLIGT OCH SYNTETISKT PRODUCERADE MATERIAL.

Ett organsikt ämne är kiralt när det förekommer i två former som är identiska förutom att molekylernas rymdstruktur är spegelbilder av varandra. Ett ämne som är kiralt har alltså två former som förhåller sig till varandra som högerhand till vänsterhand. Runt omkring oss ser vi föremål som är kirala. Ett snigelskal, en korkskruv, en spiralfjäder eller en hand är exempel på kirala föremål. Dessa har alla en form som gör att spegelbilden inte överensstämmer med orginalet. Spegelbilden av din högerhand ser som vänsterhanden och inte som högerhanden. Även molekyler kan vara kirala. De flesta organiska ämnen som finns eller produceras av levande celler är kirala. Ofta finns bara den ena formen naturligt. Så är det till exempel med druvsocker och med aminosyrorna som är proteinernas byggstenar. Molekylpar som kan förekomma i två sådana former varav den ena är en spegelbild av den andra kallas enantiomerer. Aminosyran alanins två enantiomerer få här illustrera kiralitet. Endast den vänstra formen, den så kallade l-formen förekommer i naturen.

COOH                                 I                               HOOC

I                                       I                                    I

H-                         C      –   CH3                     I           H3C-               C      –          H

I                                       I                                    I

NH2                                     I                               H2N

HÖGERVRIDANDE                  SPEGEL                    VÄNSTERVRIDANDE

Ett enzym är en typ av katalysatorer om ombesörjer att viktiga reaktioner kommer till stånd. Enzymer har små håligheter eller grottor i vilka ämnena  som skall transporteras eller reagera förs in. Emellertid kan endast ena formen av det kirala materialet tas om hand, det vill säga passa in i grottans öppning, och reagera. Någon annan form passar ej in i grottans öppning och struktur, så som högerhanden ej passar in i en vänsterhandske, och stannar då utanför. De andra formerna måste emellertid på något sätt tas om hand och omvandlas så att de kan föras ut ur kroppen, till exempel via njurarna med urinen. Då finns det risk att den direkt reagerar med livsviktiga material i cellen och gör stor skada. Ett förödande exempel har vi i neurosedyn katastrofen. Detta läkemedel var syntetiskt producerat. Ämnen som produceras syntetiskt och som är kirala med ett kiralt centra få oftast som en blandning av höger- och vänstervridande molekyler i proportion 50/50 (racemat). Det är för närvarande antingen omöjligt eller otroligt kostnadskrävande att enbart syntetisera fram 100%-igt enantiomera molekyler, därför gjordes läkemedlet neurosedyn som racemat. Den ena enantiomeren hade den den önskade medicinska effekten och togs omhand av kroppens celler på ett naturligt sätt medan en annan enantiomer reagerade med det genetiska materialet i könscellerna med missbildningar av fostret som följd. Naturligt förekommande material som till exempel algers aminosyror är endast vänstervridande och endast dessa kan kroppen tillgodogöra sig. Syntetisktproducerade högervridande molekyler omvandlas i värsta fall till farliga gifter.

Spårämnens betydande roll i enzymer.

Enzymer är katalysatorer för kemiska reaktioner i de levande celler. En del enzymer består enbart av aminosyror (vänstervridande). Andra enzymer behöver för att fungera en mindre organisk förening eller spårämne, vilket kallas coenzym. Coenzymer av organiskt material har i vissa fall visat sig vara derivat av vitaminer. Coenzymer av oorganisk typ, såsom järn, zink, magnesium, mangan, koppar, selen etc. utgör de för kroppen så oundgängliga spårämnena. De lösliga coenzymerna förloras genom urlakning i större eller mindre utsträckning vid födoämnenas behandling i livsmedelsindustrin eller vid matlagningen. Under dessa processer kan dessutom coenzymer förloras genom oxidation, uppvärmning eller på grund av för höga eller låga pH-värden. Hur viktiga spårämnena är kan åskådliggöras genom följande exempel: I bijnurarna och levern finns ett enzymsystem, kallat cytokrom P-450, i vilket järn spelar en central roll för att enzymsystemet skall fungera. Detta omvandlar kolesterol till stereoid-hormoner genom att oxideras av detta enzyms järnjon. Samma spårämne i detta system spelar huvudrollen också genom att omvandla cancerogena gifter, som vi till exempel får i oss med födan till ofarliga produkter.

Ett annat mycket viktigt enzym med spårämnet zink som motor, är carboxypeptidase A. Detta är ett matsmältningsenzym i mag-tarm kanalen vilket spjälkar av och tar hand om tyrosine, en av de 8 essentiella aminosyrorna, från polypeptidkedjor (en eller flera kedjor bildar ett protein) som förs in i maten. Enzymet tar endast hand om vänstervridande aminosyror det vill säga endast denna vänsterform passar in i enzymets aktiva säte. Spårämnenas viktigaste funktion är oftast att tänja et elektron-molnen i ämnet som skall spjälkas så att dessa går lättare att spjälka av. Normalt skulle det gå utan enzymer vid en så hög temperatur som cirka 300 grader C men m.h.a. enzymer behöver kroppen ej ha högre temperatur än 37 grader C att samma reaktioner skall ske med samma hastighet.

Livet är tusentals underbara ögonblick.

Energi för livet.

I det stora och oändligt komplicerade system som är din kropp finns ett ämne som spelar en mycket stor roll för din hälsa och ditt välbefinnande. Det är Q10. Dess uppgift; att förse varje cell i din kropp med livsviktig energi.

Vad tändstiften gör för bilmotorn gör Q10 för cellerna. Här finns den tändande gnistan som frigör kraften och styrkan. Här finns den energi som är själva livet.

Q10 är inget mystiskt trolleri. Det är ett helt naturligt näringsämne som liknar vanliga vitaminer och finns i vår dagliga kost, till exempel i makrill, broccoli och fullkornsbröd. Men där finns det tyvärr i relativt låga halter.

Kroppen tar själv upp och producerar Q10. Problemet är bara att den förmågan avtar betydligt med åren. Och att cellerna i kroppen därför får allt färre impulser som frigör energi.

Därför behöver du ett extra dagligt tillskott.

Q10 är energi. Energi är liv.