Seaweed Facial Compress and Eye Anti-Puffiness Pads

This i an excellent seaweed solution for calming, cooling, and refreshing your skin. It reduces puffiness around the eyelids and rejuvenates tired skin. You can apply the compress to your entire face by using two small wash-cloths or by cutting out a facial-compress mask from cotton  or flannel cloth. Alternatively, you can make up numerous eye-treatments pads and keep the extras in the refrigerator.

10 stripes of laminaria digitata (finger kombu) (origin Rörö)

1/2 cucumber

1/2 cup cold water

1/4 teaspoon agar powder

1/4 cup of chondrus crispus (irish moss) (origin Rörö)

Cut the laminaria. Peel the cucumber and chop into 1-inches pieces. Set aside. Pour the cold water into a small glass or enamel pot, add the agar powder, and whisk. Allow to sit for a few minutes. Bring to a boil over medium heat; reduce and simmer gently for 10-15 minutes, until the agar is completely dissolved. Remove from heat. Stir in the irish moss. Allow to cool. Liquefy the cucumber pieces in a food blender. Strain through a colander lined with cheesecloth. Pour into a plastic squeeze bottle or bowl pressing on solids and cover. Place in the refrigator to  cool.

To use as a facial compress: Soak two small washclots in the cooled solution and place on the face. Lie down and rest for 15 minutes.

To use as eye anti-puffiness pads: Moisten round cotton cosmetic pads with solution, and store in refrigator in plastic ziplock bag. Place over the eyes and rest for 10 minutes.

 

 

Seaweed strengthens skin

Seaweed strenghtens skin, hair, and nails, and improves and restores skin tone and vitality.

Seaweed gel extracts  are used as a binder for hand creams, body lotions, cosmetics, and hair shampoos, imparting a silky consistency. Just as seaweed´s mucilage components keep the sea plant  from drying out when exposed to low tide and harsh conditions, they can protect your skin from becoming dehydrated by locking in moisture. You can see this happening for yourself when you soak  with the brown seaweeds in your spa bath and squeeze their gels from them to rub on your skin.

Seaweed therapy mask for under eye puffiness

Have you been struggling with looking exhausted and older than your age?  And have you tried cucumber, ice packs, cooling gels, facial massage and eye creams?

Seaweed therapy mask for under eye puffiness is a protein rich, powerhouse of wild seaweeds with anti-aging fruit acid for effective support to the delicate eye area. This supremely mask concentrate alleviates fatigue and prevents fine lines &/or wrinkles.

Seaweed, skin and beauty

Seaweed and algae are frequently used in cosmetic preparations as they have a high mineral content and are rich in antioxidants.

They also contain compounds which have tightening effect on the skin.

Seaweed is the first ingredient in ”Creme  de La Mer” the world´s most expensive face cream. It costs £ 530 a pot. Creme de La Mer – the name literally means ”cream of the sea”.

Our skin is a porous membrane that maintains moisture equilibrium, and regulates body temperature by allowing fluids and heat to travel back and forth. The properties from face cream ingredients such as seaweed, are carried in lipids of the skin cream, and thus penetrate the lipid bi-layers of the skin.

 

Kelp är mycket proteiner och lite fett

Proteininnehållet är genomsnittligt högt hos de olika kelparterna, men det varierar inom olika arter, med årstiderna, med kelpens ålder och växtplats. Dessutom kan människan inte tillgodogöra sig allt protein, vilket beror på att kelpens cellväggar är svåra att spjälka. Om du kokar, steker, rostar, torkar eller djupfryser kelpen blir det lättare att utnyttja proteinet. Vi människor har också svårt att tillgodogöra oss kelpens kolhydrater. Många anser dock att efter en tids tillvänjning kan dessa speciella kolhydrater också tillgodogöras. Innehållet av fett är lågt i vissa grön- och rödalger finns omättade fettsyror, vilka anses ha en förebyggande verkan på hjärt- och kärlsjukdomar. Vid försök med råttor som fick en diet på 5% torkade, ätliga kelper, sänktes deras kolesterolhalt i blodet.

Mineraler, spårämnen och vitaminer.

Kelpen är energifattig, men ändå mycket nyttig. Framför allt är deras innehåll av mineraler, spårämnen och vitaminer som de upptar ur havsvattnet och lagrar av stor vikt för oss. Kalcium fordras till exempel för att hjärtmusklerna ska kunna arbeta.

Innehåll av kalcium i kelp jämfört med andra födoämnen:

Art                                 Torr vikt mg/100g

Laminaria, bladtång              800

Ulva havssallat                      730

Enteromorpha                      600

Porphyra                               470

Soyabönor                             190

Mjölk                                      100

Spenat                                  98

Ägg                                       65

För att kroppen ska bevara sin hälsa krävs också flera olika spårämnen. Dit hör till exempel järn, koppar, selen, mangan och zink. Järn och koppar behövs bland annat för blodbildning. Brist på jod ger sjukdomen struma.

Innehåll av järn i kelp jämfört med andra födoämnen:

Art                           Torrvikt mg/100 g

Laminaria, bladtång                15

Ulva havssallat                        87

Enteromorpha                         23

Sesamfrön                               16

Soyabönor                                 7

Spenat                                      3,3

Biff                                            3,6

Havets kelp innehåller samtliga för oss nödvändiga mineraler, dessutom är de rika på en mängd olika vitaminer. De flesta av dessa kommer från bakterier som lever på växten eller i havsvattnet omkring kelpplantan.

Kelp innehåller fibrer

Det viktigaste kostrådet man kan ge är att äta en fiberrik och fettbalanserad kost. Kelp innehåller höga halter av fibrer, speciellt en sort som vi vanligen får för lite av, nämligen vattenlösliga fibrer. Enligt Nationalencyklopedin har de ”gynnsam effekt på blodsockerhalten och insulinsvaret efter en måltid och kan även sänka blodets kolesterolmängd”. De kan alltså hindra att man får diabetes och sjukdomar i hjärtat och blodomloppet.

Kelp innehåller även en massa andra nyttiga ämnen, dessutom kan kelp ha en renande effekt, då de kan ta upp och forsla bort skadliga tungmetaller i din kropp.

Alla gröna växter bildar näring genom att förena koldioxid och vatten med hjälp av solenergi. De bildar socker som i sin tur omvandlas till stärkelse. Bruna och röda alger kan också bilda näring, men då de utnyttjar en annan del av ljuset bildas inte socker och stärkelse utan något  som kallas agar och alginat och carragin. Dessa ämnen kan inte spjälkas i tarmen, vilket  innebär att de binder tungmetaller i kroppen.

Tungmetaller som bly, arsenik, kvicksilver och kadmium är giftiga om man får i sig för mycket av dem. De kan bland annat leda till hjärn- hjärt- och skelettskador på barn och vuxna. Genom att äta kelp binds till exempel bly som finns i tarmen så att de inte kan komma ut i blodet. Även lagrat bly som passerar tarmen binds där och följer med ut i toaletten. På två månader kan man bli av med cirka hälften av de tungmetaller som kroppen bär på.

Kelp – vad är det?

De växter som finns i havet, består till övervägande del av alger. Alger har inga frön, rötter, stjälkar eller blad, då de kallas för bålväxter då de tar upp den näring de behöver direkt ur det omgivande vattnet. Till algerna hör alla de stora tångarterna som vi kallar för kelp.

De olika grupperna.

Algerna brukar indelas efter sina färger: grönalger, brunalger och rödalger. Man kan också dela in algerna efter deras storlek. Makroalgerna det vill säga kelp är de stora: tång-, brun- och grönalger. Mikroalger är mycket små; till exempel plankton, mikroskopiskt små encelliga växter som svävar i vattnet. Om de blir tillräckligt många säger man att de ”blommar”. Så kallad planktonblomning är bara höga halter av mikroalger. Till mikroalgerna hör bland annat de berömda Spirulinan och Chlorella, båda som är mycket proteinrika. Brunalger och rödalger är viktiga, eftersom de finns i stor mängd i havet och är rika på spårämnen. De som brukar kallas ”giftalger” är egentligen inga alger alls, utan liknar mer bakterier.

Diabetes

Betr. kvällens program om sockerberoende och diabetes (svt2 20:00).

Klordioxid. En av de kemikalier som används för att bleka mjöl (även om det senare gjorts brunt igen, ett vanligt trick), förenas med proteinrester i de flesta av dessa livsmedel till ämnet alloxan. Forskare använder alloxan på labbråttor för att framkalla diabetes.

Bara så du vet.