Alghavrekakor

De stora algsorterna är rika på protein, mycket rika på vitaminer och alldeles otroligt rika på spårelement. För människor i den välnärda delen av världen är det den sista punkten som är den viktigaste.

Praktiskt taget alla kemiska grundämnen finns i havet och algerna är berömda för sin enastående förmåga att ta upp och koncentrera de ämnen vi brukar kalla spårelement. De finns i små mängder i naturen och människan behöver endast små mängder. Landväxterna innehåller också spårämnen, men marken de växer på innehåller ju aldrig mer spårelement än berget som jorden bildats ur. Och landväxterna har en fiende, som algerna inte har: Människan, som själv utgör det stora hotet mot de livsviktiga spårelementen i födan. Människan utarmar de odlade marken genom att föra bort kväve, fosfor och en rad spårämnen med varje skörd och ersätter förlusten med kväve och fosfatgödsling, möjligen kalium och kalk, men inte med spårämnen. Endast havet är opåverkat. Det är för stort dess vatten är buffrat, det vill säga balanserat på ett sätt som gör att det inte ändrar pH-värde ens om det blandas med kraftiga mängder surt regn. Det finns därför bara ett naturligt och enkelt sätt att ersätta de ständigt sjunkande mängderna i vår landbaserade föda och det är att regelbundet äta mat från havet.

Utöver alla sina nyttigheter som kosttillskott innehåller algmjölet i alghavrekakorna också en mängd kostfiber, faktiskt 1/3 av torrsubstansen. När det gäller kostfiber innehåller svenskens genomsnittsföda bara hälften av vad den borde göra. Livsmedelskommittén rekommenderar att svenska folket skall dubbla sitt intag av kostfiber. Att vi inte klarar av detta veta alla. Men varför är det viktigt? Vi har en radvällevnadssjukdomar som naturfolken saknar och som beror dels på att vi har för lite kostfibrer som underlag för våra nyttiga tarmbakterier, dels på att födan stannar för längre i tarmen.

Med alghavrekakor får du alla de olika naturliga ämnena, som du behöver, samtidigt som det du inte behöver går ut den naturliga vägen.

Antibiotika och kycklingar

Idag ges genom foder antibiotika till alla kycklingar på grund av faran att kycklingarna skall få sjukdomen coccsidios. Detta är en tarmsjukdom som gör att kycklingarna får svårt att hålla tarminnehållet det vill säga bli lösa i magen.

Problemet är att när alla kycklingar får detta konstgjorda antibiotika så överförs det till människor som äter dessa och vi kan få resistenta antibiotikastammar som sedan inga läkemedel kan påverka. Hur kul är det den dagen din doktor säger att det inte finns verkande antibiotika längre?

Lösningen är att ge kycklingarna en kombination av naturliga antibiotika det vill säga makroalger och mineraler. Genom rätt sammansätten av alger med olika egenskaper erhålles en produkt med följande egenskaper:

1. Coccsidios reliever är giftfritt och baserat helt på i naturen förekommande ämnen.

2. Coccsidios reiliever innehåller antibiotikaliknande i alger förekommande naturliga ämnen med antibiotisk verkan. Dessa skyddar dels de foderprodukter i vilka de ingå från mögel- och bakterieangrepp dels mot de i tarmen förekommande skadliga sjukdomsframkallande bakterier som coccsiodos, som kan verka där och medföra svåra störningar i näringsupptagandet. Dessa tarmsjukdomar slutar ofta med dödliga utgång och det är oftast de unga djuren som drabbas.

3. Coccsidios reliever fungerar också som kostfiber och har mycket stor förmåga att binda vätska i tarmen. Den lägre vattenhalten i tarminnehållet, som erhålls, minskar först och främst för skadliga bakterier att föröka sig och utveckla sjukdomstillstånd som till exempel diaréer av olika slag.

4. Det lugnare foderflödet i tarmen vid utfodringen av coccsiodios reliever resulterar i en planare blodsockerkurva och lägre halt av insulin i blodet. En diaréesituation medför störningar av tarmslemhinnan och därmed dåligt vitamin- och vattenupptag med uttorkning som följd. Immunförsvaret försvagas och risksituationen för djuren blir snabbt överhängande.

5. Ägg får en gulare gula och med mycket förbättrad skalkvalitet.

6. Coccsidios reliever förbättrar djurens immunförsvar och deras psykiska hälsa genom att matsmältningssituationen får en optimal inriktning och  verkningsgrad. Kannabalism och andra stressbesvär undviks.

7. En torrare avföring skapar en torrare stallmiljö som höjer kvaliteten på livsbetingelserna för djuren och människorna som måste vistas där. Bakterier, virus och mögel förökar sig mycket långsammare under torrare förhållanden, därför minskar smittorisken avsevärt.

Chest congestion

Historically, respitory ailments were succesfully treated at seaside spa health centers. A sea salt saline-type solution involving the Brown kelp extract mannitol is being tested as an inhalant remedy. Mannitol, a suger molecule, is obtained from the kelp Laminaria saccharina (bladtång in Swedish), rich in this substance, and is believed to improve the delivery of saline into the respiratory system.

Potato chips

In Ireland and Scotland, laminaria digitata, nori and laver, is eaten like potato chips. In fact, it aids in the digestion of other Foods. It may be a good idea to eat this kelps when you indulge in fried or high-fat fast foode.