Alghavrekakor

De stora algsorterna är rika på protein, mycket rika på vitaminer och alldeles otroligt rika på spårelement. För människor i den välnärda delen av världen är det den sista punkten som är den viktigaste. Praktiskt taget alla kemiska grundämnen finns i havet och algerna är berömda för sin enastående förmåga att ta upp och koncentrera …

Antibiotika och kycklingar

Idag ges genom foder antibiotika till alla kycklingar på grund av faran att kycklingarna skall få sjukdomen coccsidios. Detta är en tarmsjukdom som gör att kycklingarna får svårt att hålla tarminnehållet det vill säga bli lösa i magen. Problemet är att när alla kycklingar får detta konstgjorda antibiotika så överförs det till människor som äter …

Chest congestion

Historically, respitory ailments were succesfully treated at seaside spa health centers. A sea salt saline-type solution involving the Brown kelp extract mannitol is being tested as an inhalant remedy. Mannitol, a suger molecule, is obtained from the kelp Laminaria saccharina (bladtång in Swedish), rich in this substance, and is believed to improve the delivery of …