Havsalger gott och nyttigt

Havsalger skall du äta för att de är vackra och är goda och självklart nyttiga.

Om du pinar i dig havsalger enbart för att det är nyttigt så ska du sluta med en gång. Visst är det nyttigt. De små slemmiga bladen är sprängfyllda av proteiner, vitaminer och naturliga mineralämnen som kalk och jod. Torkade havsalger innehåller 14 gånger mer kalcium än mjölk.

Men, blir du lycklig och glad på insidan av att titta på något så vackert som fingertång innan du äter upp det så är väl det inte så illa, det heller. Havsalger växer i havet och tar upp näringen ur havsvattnet direkt genom sina cellväggar. De indelas efter sina färger och växer på olika djup. Den röda algen trivs bäst på 10-30 meters djup och de gröna uppe vid ytan. Däremellan växer brunalgen som används mest vid matlagning.

Havsalger har också flera medicinska effekter. De innehåller naturligt antibiotiska ämnen som verkar bakteriehämmande. De stärker kroppens egen motståndskraft och de gröna havsalgerna har en kolesterolsänkande effekt. Brunalger innehåller alginat, ett ämne som tar upp och rensar ut tungmetaller, radioaktivitet och gifter ur våra kroppar.

Det japanska köket använder mycket havsalger och sjögräs. Miso-soppa och sushi är väl de mest kända.

Havsalger och njurar

Njurar fungerar i första hand som ett filtreringsorgan; de ansvarar för att rena ditt blod och ta bort avfall från blodet och kroppen. Njurarna reglerar också kroppens möjlighet så att blodet flyter rätt, elektrolyterna fungerar, syra/alkali balansen behålls i blodet och genom detta regleras blodtrycket. Njursjukdomar har ofta samband med diabetes, hypoglymi, anemi och gifter i blodet. Havsalger som innehåller fucoidan hjälper till att balansera blod sockret och förhindrar diabetes och de möjliga komplikationer som är relaterade till dessa sjukdomar. Havsalger har också en alkaliserande effekt för att rena blodet från gifter. De folkslag som har mycket havsalger i sin diet har inte så mycket problem med njurar som de som inte använder havsalger. Detta beror bland annat på att havsalger är rika på potassium, sodium  och andra gynnsamma mineraler som understöder en osmotisk hälsa för njurarna, så havsalgäternas kroppar är bättre på att filtrerar ut giftiga ämnen till urinsystemet. Havsalger förbättrar njurfunktionen så väl som urinflödet och efter några veckors konsumtion av havsalger finner du att svarta cirklar runt ögonen och puffigheten under ögonen har minskat dramatiskt.

Havsalger har naturlig skyddsfaktor med antibakteriell verkan

Havsalger har den extraordinära möjligheten att verka mot varierande microber, inkluderat det vill säga även pencillin-resistenta bakterier. Forskarna tror att havsalgernas antibiotiska egenskaper kan beror på inte bara jod-innehåll utan också dess bromida enoliska sammansättning. Mycket intressant är att djurförsök har visat att havsalger kunnat hindra och läka staffylo-kock infektioner, detta är infektioner som har ökat i resistens på grund av det allmänt överutnyttjande av antibiotika. Vetenskapsmän har också upptäckt att havsalger kan läka kirurg-infektioner. Senare upptäckter har visat att inoperation av konstgjorda höfter och hjärtvalver har kunnat hindra patienter att få livshotande infektioner.

En studie i Australien visar att havsalger reducerar infektions-orsakande bakterier det vill säga superbakterier som MRSA (Staphylococcus aureus) vilket utvecklas på metalimplantat som ofta är resistenta mot bakterier. I laborationsexperiment har det visat sig att det har hindrat 90% av bakterierna att binda sig på plaster. Det är alltså samma verkan som havsalger har som skyddar sig mot bakterier och andra marin-organismer i havet.

Forskare har också testa med kateter som de har täckt med havsalger och funnit  85% mindre bakterier efter 12 månader, mot normalt. Det katetrar som inte hade täckts med havsalger var täckta med patoga bakterier. Det tycks som om havsalger inte döda bakterier direkt utan hindra micro-organismer att samlas tillsammans och på detta sätt hindra infektion.

Havsalger och gingiva

Havsalger har under århundraden i många kulturer använts för att behandla gingiva eller tandköttsinflammation. Detta är en inflammation och infektion som är orsakad av ohälsosamma bakterier i munnen som påverkar köttet och tänderna. Mer än 100 olika typer av bakterier är kända för att orsaka beläggningar på tänderna som på detta sätt försvaga immunsystemet. Nya forskningar visar att plaggens effekt inte bara är begränsade till tänderna utan dessa orala bakterier kan med tiden påverkar blodsystemet och orsakar kardiovaskolära organskador som till slut kan bidra till hjärtstopp, strokes, diabetes och för tidig död. Äter man havsalger kontinuerligt så hjälper detta till att  bekämpa  infektioner och stötta en hälsosammare slemmhinna runt  tandköttet.

Torgny Segerstedt

De fria fåglarna plöja sig väg genom rymden.

Många av dem nå kanske ej sitt fjärran mål.

Stor sak i det. De dö fria.

De likna icke de där som sträcka hals och kackla vid sitt

mattråg och beskärma sig över ”galningarna”.

I sinom tid skola dessa sansade gröpätare slaktas och förtäras.

De går så med de tama djuren.

De taga inga risker och de förlora alla chanser.

Från Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 9 oktober 1940.

Havsalger och diabetes

Diabetes av typ 2 är en av de snabbast ökade sjukdomar i världen. Sannolikheten för att få diabetes ökar vid hög nivå av glykol i blodet, låga magnesium nivåer, mycket stress och extra kroppsvikt. De som är i riskzonen och de som har högt blodtryck och höga kolesterolvärden bör undvika all mat som är processad med socker och istället använda havsalger som krydda. Faktum är att de bruna havsalgerna som är rika på fucoidan har visat på att kunna balansera blodsocker nivåer, hindra insulin påspädning och understödja läkning.

Havsalgerna stimulerar och balanserar sköldkörteln som hjälper till vid reguljeringen av metabolismen. Havsalger är den absolut bästa näringen för de endokrina körtlarna. Enligt en fransk laborationsrapport av polysaccarider som finns  i havsalgerna, är att de betydligt påverkar socker och insulinresponsen. Detta visar på att fucoidan har effekt på att sakta ner glykosens inverkan på blodströmmen från de inre delarna i kroppen. För människor som är drabbade av diabetes och insulinrespons eller hypoglycemia så är det bra nyheter, då det för de som är diabetesdrabbade gäller att hålla blodsockret stabilt och hindra för hög insulinrespons.

Havsalgerna har också micro mineralen chromium vilket är nödvändigt för glykos nedbrytning. Utöver detta innehåller havsalgerna mannitol som är en låg-glykemisk ingrediens som är söt utan att höja blodets socker nivå. Havsalgerna anses som en möjlig källa till sötning för diabetikerna utan de sidoeffekterna som uppstår vid syntetiskt konstgjord socker ersättning.

Forskare i Australien använder algkapslar och bubblor inkapslade i celler som sedan injiseras till patienter med typ 1 diabetes. Havsalgkapslen hindrar  den transplanterade cellen från att bli frånstött och förstörd av kroppens immunsystem och behovet för dagliga insulinsprutor behövs inte.

Havsalger och kolesterol

Högt kolesterol spelar en stor roll vid hjärtsjukdomar. När man äter havsalger blir det ett positivt svar på kolesterolet. Forskningsstudier visar att laborationsråttor som fick äta havsalger dagligen hade ett väsentligt lägre fettvärde än de som inte åt havsalger. Efter tre veckors studier drog forskarna slutsatsen att det var fucoidan i havsalgerna som understödde fettmetabolismen i levern och som resulterade i lägre blodkolesterol och därför skyddade hela det kardiovaskulära systemet. Studier har också visat att det är i vissa element i blåstången (Fucus vesiculosus) och knöltången (Ascophyllum nodosum) som har möjlighet att med betydande verkan kan påverka och sänka blodplasmakolesterolnivån.