Havsalger och njurar

Njurar fungerar i första hand som ett filtreringsorgan; de ansvarar för att rena ditt blod och ta bort avfall från blodet och kroppen. Njurarna reglerar också kroppens möjlighet så att blodet flyter rätt, elektrolyterna fungerar, syra/alkali balansen behålls i blodet och genom detta regleras blodtrycket. Njursjukdomar har ofta samband med diabetes, hypoglymi, anemi och gifter […]

Havsalger har naturlig skyddsfaktor med antibakteriell verkan

Havsalger har den extraordinära möjligheten att verka mot varierande microber, inkluderat det vill säga även pencillin-resistenta bakterier. Forskarna tror att havsalgernas antibiotiska egenskaper kan beror på inte bara jod-innehåll utan också dess bromida enoliska sammansättning. Mycket intressant är att djurförsök har visat att havsalger kunnat hindra och läka staffylo-kock infektioner, detta är infektioner som har […]

Havsalger och gingiva

Havsalger har under århundraden i många kulturer använts för att behandla gingiva eller tandköttsinflammation. Detta är en inflammation och infektion som är orsakad av ohälsosamma bakterier i munnen som påverkar köttet och tänderna. Mer än 100 olika typer av bakterier är kända för att orsaka beläggningar på tänderna som på detta sätt försvaga immunsystemet. Nya […]

Havsalger och kolesterol

Högt kolesterol spelar en stor roll vid hjärtsjukdomar. När man äter havsalger blir det ett positivt svar på kolesterolet. Forskningsstudier visar att laborationsråttor som fick äta havsalger dagligen hade ett väsentligt lägre fettvärde än de som inte åt havsalger. Efter tre veckors studier drog forskarna slutsatsen att det var fucoidan i havsalgerna som understödde fettmetabolismen […]