En teori om cancerskydd

År 1981 lanserade Jane Teas vid Harvard en fascinerande hypotes. Havsalger, ett mycket vanligt födoämne i Japan, skulle kunna vara en bidragande orsak till det förhållandet att bröstcancerfrekvensen är så låg bland japanska kvinnor, bara en sjättedel av den i USA och Europa. Dessutom är överlevnaden bland japanska kvinnor med bröstcancer större än  för amerikanska […]

Rörös Nori eller på svenska purpurtång

Vid lågvatten kan du gå torrskodd och plocka Porphyra. I Ursings flora, kryptogamdelen, kallas den purpurtång. Det är en av de arter som i Japan kallas Nori. I Japan torkas 600 miljarder ark om året – resten av behovet får de importera. I Bohuslän och Halland finner man den särskilt på stränder, som är öppna […]