Seaweeds and Radiation Poisoning

Seaweeds and kelp protect you from numerous pollutants and radioactive elements are effective intestinal cleansers and detoxifiers and are a perfect solution to alleviating toxic contamination past and present.  Seaweed and kelps neutrallizes free radicals enhances oxidation and generally  protects you from harmful effects of stress. Marine plants have even proved valuable in the oxegenating …

Detoxification and seaweed

Seaweed and kelp will help remove your body and its tissues toxins that have been absorbed from your diet and environment. Current research shows that we are living in a virtual sea of chemicals – surrounded by as many as 90.000 – most of them potentially hazardous. In fact, studies confirm that pollutants can be …

Nyttan av havsalger

Dagens civilisation har sina fördelar men den har har också sina nackdelar. Bristen på rätt mineralhaltig föda är en väsentlig nackdel. Då din kropp är av mineralisk sammansättning är det av största betydelse att den tillförs de nödvändiga mineralerna. Alla dessa mineraler kan du få genom havsalger. Havsvatten är en mycket sammansatt vätska innehållande omkring …

Seaweed and yeast infections

Seaweed and kelps reduces yeast infections by stimulating the immune system and interferon production and enhancing natural killer cell function that strengthen your defense against invading yeast such as candida albicans. Many very important glyconutrients (polysaccharides with long-chain complex sugars) that help your body to fight disease, yeast infections, as well as pathogenic bacteria and …

Seaweed and infection control

Stimulating the immune system and preventing and treating infection is a challenge in ailments ranging from allergies, colds and flu, yest and fungal infections. Seaweed and kelps literally thrives in a sea of potential harmful microbes, yet it rarely succumbs to any sort of disease. Kelp is known to defend and protect itself from a …

Havsalgmaten som förlänger livet

Man har länge forskat i varför kineser och japaner lever längre än resten av världens befolkning. Och en av de stora anledningarna är just  att de äter mycket havsprodukter som havsalger. Dessa är fullproppade med spårämnen, vitaminer och mineraler. De sägs minska risken för hjärtinfarkt, blodproppar och andra allvarliga kärlsjukdomar. Havsalger ger också ett skydd …