Seaweeds and Radiation Poisoning

Seaweeds and kelp protect you from numerous pollutants and radioactive elements are effective intestinal cleansers and detoxifiers and are a perfect solution to alleviating toxic contamination past and present.  Seaweed and kelps neutrallizes free radicals enhances oxidation and generally  protects you from harmful effects of stress. Marine plants have even proved valuable in the oxegenating and creating clean air and removing carbon dioxide in military submarines and space shuttles.

Detoxification and seaweed

Seaweed and kelp will help remove your body and its tissues toxins that have been absorbed from your diet and environment. Current research shows that we are living in a virtual sea of chemicals – surrounded by as many as 90.000 – most of them potentially hazardous. In fact, studies confirm that pollutants can be present in our bodies even before we are born. One study examined the umbilical cord blood of newborns and found 297 industrial chemicals present, many of which are known to cause cancer and are toxic to the brain and nervous system.

Nyttan av havsalger

Dagens civilisation har sina fördelar men den har har också sina nackdelar. Bristen på rätt mineralhaltig föda är en väsentlig nackdel. Då din kropp är av mineralisk sammansättning är det av största betydelse att den tillförs de nödvändiga mineralerna. Alla dessa mineraler kan du få genom havsalger. Havsvatten är en mycket sammansatt vätska innehållande omkring 3,5% upplösta oorganiska beståndsdelar. Havsalger, som växer i havet, omvandlar dessa oorganiska beståndsdelar till organiska. Då havet utgör den lägsta delen av jordens yta, fungerar det som en uppsamlingsbassäng, där alla slags kemiska substanser töms ut av de många rörliga krafterna i naturen. Alla löst och transportabelt stoft blir antingen flyttat direkt och snabbt, eller indirekt och gradvis ner mot havet. Partiklar och ämnen blir bokstavligt talat burna av vinden, floderna och glaciärerna till havet. Andra substanser upplöses i vatten och förs till havsvattnet, där de blir fångade som i en fälla och blir på så sätt ständigt tillgängliga. Havet och havsvattnet har så att säga blivit en reservoar med en uppsamlad rikedom av kemiska material som gör att det finns mycket mer tillgångar i havet i jämförelse med på land.

Seaweed and yeast infections

Seaweed and kelps reduces yeast infections by stimulating the immune system and interferon production and enhancing natural killer cell function that strengthen your defense against invading yeast such as candida albicans. Many very important glyconutrients (polysaccharides with long-chain complex sugars) that help your body to fight disease, yeast infections, as well as pathogenic bacteria and viruses, have been identified in brown seaweed as asco, laminaria and fucos. The extremely significant saccharides is fucoidan. Others include galactose, L-fructose, mannose and xylose.

Seaweed and kelps balances blood sugar levels, which may help in preventing yeast infections since these organisms thrive in high glucose environment.

Seaweed and infection control

Stimulating the immune system and preventing and treating infection is a challenge in ailments ranging from allergies, colds and flu, yest and fungal infections. Seaweed and kelps literally thrives in a sea of potential harmful microbes, yet it rarely succumbs to any sort of disease. Kelp is known to defend and protect itself from a whole host of infections and diseased states. Japan and China cultures have long utilized the therapeutic benefits of seaweed and kelps for healing wounds and decreasing inflammatory response and studies now confirm that it is the bioactive substance in brown seaweed fucoidan that is responsible for the reduction in inflammatory response. Seaweed and kelps also offers protection against bacterial, viral, yeast and fungal infections.

Havsalgmaten som förlänger livet

Man har länge forskat i varför kineser och japaner lever längre än resten av världens befolkning. Och en av de stora anledningarna är just  att de äter mycket havsprodukter som havsalger. Dessa är fullproppade med spårämnen, vitaminer och mineraler. De sägs minska risken för hjärtinfarkt, blodproppar och andra allvarliga kärlsjukdomar. Havsalger ger också ett skydd mot infektioner och sägs öka fertiliteten.

Professor Peter Eneroth, som arbetar med alternativmedicin, är mycket positiv till algmaten. Han anser att vi borde tillsätta mer alger till vår kost och säger: ”Jag skulle nog klassa det som smartfood jämfört med junkfoord.”