AlgDesign om vattenlösliga fibrer

Enligt Nationalencyklopedin har alger med vattenlösliga fibrer ”gynnsam effekt på blodsockerhalten och insulinsvaret efter en måltid och kan även sänka blodets kolesterolmängd”. De kan alltså hindra att man får diabetes och sjukdomar i hjärtat och blodomloppet. Innehållet av fett är lågt i alger och det fett som finns är omättade fettsyror, vilket anses ha en …

Algmix

Algmix ger dej ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen. Algmix reglerar blodsockernivån och sänker kolesterolhalten i blodet. Alger innehåller höga halter av fibrer, speciellt en sort som vi vanligen, får för lite av, nämligen vattenlösliga fibrert.

Seaweed, alginate and heavy metals

One possible application of alginate/seaweed is for the inhibition of absorption of lead, the concentration of which is steadily increasing in our environment  ex. anti-knock agents in gasoline, from where it contaminates food products and finally raises blood lead-level. These findings can be extended to barium, cadmium and zinc, and alginates/seaweed are recommended as a …

Seaweed, alginates and strontium

If the body uptake is not prevented by alginates/seaweeds the strontium is absorbed by the blood and deposited in the skeleton, where it may cause bone tumours or leukaemia. Alginates/seaweeds can even be used to reduce strontium already deposited in the bone. It is supposed that some of this is released slowly, re-secreted, possibly through …

Seaweed. Metal binding and radiation protection properties of Alginate.

Seaweed and Marine algae have a high ability to concentrate metal ions from sea water. For this reason they are an outstanding source for trace elements, and health-giving as food. Among the ions concentrated are also radionuclides with low concentration factors of 10 to 100 thus normally only at harmless levels. It has been suggested …