Varför havsalger från Rörö?

Du får en smak från havet och kan minska saltet. Du får optimalt med näring och kan leva längre friskare. Reglerar blodsockernivån. Sänker kolesterolhalten i blodet. Motverkar blodtryckshöjning. Binder tungmetaller (cesium, strontium, bly, kvicksilver med flera). Är fiberrikt och förbättrar tarmfunktionen. Innehåller de essentiella EPA och DHA. Har naturlig skyddsfaktor med antibakteriell verkan. Du får […]

Alger och antibakteriell verkan

Alger har den extraordinära möjligheten att verka mot varierande microber, inkluderande pencillin-resistenta bakterier. Forskarna tror att algernas antibiotiska egenskaper kan bero på inte bara jod-innehållet utan också dess bromida enoliska sammansättningen. Remarkabelt är att djurförsök har visat att alger kunnat hindra och läka staffylo-kock infektioner, dessa är infektioner som är ökat resistenta mot antibiotika på […]