Alger och blodtryck

Alger har använts som blodtryckssänkande medicin i Japan under hundratals år. Forskning har bekräftat att patienter som åt alger som soppa eller te erfor betydlig förbättring av blodtrycket och kände sig mycket bättre utan negativa effekter. Vid regelbunden användning av  alger tycktes det som om hjärtat och levern under stress lyckades att utsträcka cellernas liv …

Kelp and blood pressure

With regular use, the seaweed kelp, in addition to illustrating cardiotonic benefits, seems to spare the heart and kidneys undue stress and to extend their cell life and efficiency. Japanese researchers found that Laminaria digitata was the most active of the brown seaweeds when it comes to lowering blood pressure and blood cholesterol readings. Potassium …

Seaweed and blood pressure

Laminaria saccharina and Laminaria digitata has been employed as a blood pressure-lowering agent in Japanese botanical medicine for hundreds of years. Research confirms that patients who drank of these Seaweeds infusions (soups, tea, beverages) experienced significant improvement in blood pressure readings, cardiacs effiency, and feelings of well-being, without any negative side effects.

Hur du sänker ditt höga blodtryck utan farliga mediciner

En forskargrupp vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg har visat att havsalger sänker blodtrycket lika effektivt som betablockerare, som är  en gemensam beteckning på våra vanligaste blodtryckssänkande preparat för saltkänsliga patienter med mild hypertoni. Forskarna, Marcin Krotkiewski, Mathias Aurell, Gunnar Grimby och Göran Holm, visade  att algerna har den sympatiska egenskapen att de binder salt och …

Algmaten från algköket som förlänger livet

Man har länge forskat i varför kineser och japaner lever längre än resten av världens befolkning. Och en av de stora anledningarna är just att de äter mycket havsprodukter som alger. Dessa är fullproppade med spårämnen, vitaminer och mineraler. De sägs minska risken  för hjärtinfarkt, blodproppar och andra allvarliga kärlsjukdomar. Havsalger ger också ett skydd …

Vetenskapsfestivalen. Årets tema: Liv och död.

Vad skulle hända om ingen död funnes på jorden? Ingen förmultning kunde då ske, eftersom inget material av döda kroppar funnes; ämnen som skulle ge växter och djur näring, kunde alltså inte bildas. Resultatet skulle bli att inga nya varelser skulle uppstå på jorden. Ingen utveckling och inget framåtskridande vore möjligt. Döden är inte meningslös …

Alger och functional food

De senaste femtio åren har kosten förändrats till att innehålla mycket raffinerad mat, mer kemiskt behandlad, mindre näring och över tvåtusen konstgjorda tillsatser. Sedan 1900-talets början har naturliga mineraler och spårämnen lakats ur marken på grund av storskalig odling och konstgödning. Matens näringsmässiga kvalitet har också blivit sämre. Tillgången på industriellt framställda och raffinerade produkter …

Algmarinad från Rörö

Enbart rena naturliga alger utan tillsatser. I alla tabletter finns det bindemedel. Detta är rent naturliga alger. Dessa havsalger växer i havet som utgör daglig föda för många av havens innevånare, dessutom har det visat sig vara ett alldeles utmärkt kosttillskott för  oss människor. Man kan tolka nyttan av ett dagligt havsalgintag enligt följande: Då …