Alger och blodtryck

Alger har använts som blodtryckssänkande medicin i Japan under hundratals år. Forskning har bekräftat att patienter som åt alger som soppa eller te erfor betydlig förbättring av blodtrycket och kände sig mycket bättre utan negativa effekter. Vid regelbunden användning av  alger tycktes det som om hjärtat och levern under stress lyckades att utsträcka cellernas liv och effektivitet. Forskarna fann att de bruna algerna var mest duktiga på att sänka blodtrycket och kolesterolet. Potassium och kloride vilka båda finns i alger hjälper att sänka blodtrycket. Algerna är alltså duktiga på att sänka kroniskt högt blodtryck och hindra att blodet klumpa ihop sig samt behandla obesitas vilket ofta finns vid hjärtsjukdomar.

Kelp and blood pressure

With regular use, the seaweed kelp, in addition to illustrating cardiotonic benefits, seems to spare the heart and kidneys undue stress and to extend their cell life and efficiency. Japanese researchers found that Laminaria digitata was the most active of the brown seaweeds when it comes to lowering blood pressure and blood cholesterol readings. Potassium and chloride, both found in kelp, help lower blood pressure, in fact, patients with low potassium levels are at greater risk for developing hypertension. In the midst of the aforementioned research in Japan, when kelp was added to patients diet it provided an ample supply of potassium, as well as chloride, a nutrient that helps the body retain vital potassium. Finally, Fucus vesiculosus is another seaweed that is used to lower chronic high blood pressure, as well as to prevent blood clots from forming and to treat obesity, conditions that are often implicated in heart disease. Fucus vesiculosus is available in capsule or powder form and can be made into a tea,

Seaweed and blood pressure

Laminaria saccharina and Laminaria digitata has been employed as a blood pressure-lowering agent in Japanese botanical medicine for hundreds of years. Research confirms that patients who drank of these Seaweeds infusions (soups, tea, beverages) experienced significant improvement in blood pressure readings, cardiacs effiency, and feelings of well-being, without any negative side effects.

Hur du sänker ditt höga blodtryck utan farliga mediciner

En forskargrupp vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg har visat att havsalger sänker blodtrycket lika effektivt som betablockerare, som är  en gemensam beteckning på våra vanligaste blodtryckssänkande preparat för saltkänsliga patienter med mild hypertoni. Forskarna, Marcin Krotkiewski, Mathias Aurell, Gunnar Grimby och Göran Holm, visade  att algerna har den sympatiska egenskapen att de binder salt och ökar mängden kalium – alltså precis det man vill uppnå hos den kategori av blodtryckspatienter som är  saltkänsliga. Även försökspersoner som inte tillhör den saltkänsliga gruppen fick en sänkning av blodtrycket, men inte lika kraftigt. Eftersom havsalger saknar biverkningar, blir alger au naturell ett intressant alternativ för båda grupperna.

Högt blodtryck är en allvarlig företeelser. Eller korrektare, det kan få allvarliga följder. Därför är det viktigt att man har klart för sig, att den kan ha olika orsaker och att olika personer reagerar på olika sätt mot ett visst medel. Den, vars blodtryck är ett läkarfall, är det inte minst när han vill pröva en ny medicinering. Tala därför med din läkare om vilken kategori av blodtrycksfall du tillhör, bed honom följa upp effekten på blodtrycket och finna rätt dosering.

Algmarinad är havsalger från Rörö, en blandning av stora bruna havsalger i marinadform. Råvarorna har hämtats från områden långt från industrier och har noga analyserats , dels med sikte på att få renast möjliga produkt, dels för att få fram en blandning med lägre jodhalt än andra algsammansättningar.

Algmaten från algköket som förlänger livet

Man har länge forskat i varför kineser och japaner lever längre än resten av världens befolkning. Och en av de stora anledningarna är just att de äter mycket havsprodukter som alger. Dessa är fullproppade med spårämnen, vitaminer och mineraler. De sägs minska risken  för hjärtinfarkt, blodproppar och andra allvarliga kärlsjukdomar. Havsalger ger också ett skydd mot infektioner och sägs öka fertiliteten. Enligt Professor Peter Eneroth som arbetar med alternativmedicin anser att vi borde tillsätta mer havsalger till vår kost. – jag skulle nog klassa det som smartfood jämfört med junkfood.

Vetenskapsfestivalen. Årets tema: Liv och död.

Vad skulle hända om ingen död funnes på jorden? Ingen förmultning kunde då ske, eftersom inget material av döda kroppar funnes; ämnen som skulle ge växter och djur näring, kunde alltså inte bildas. Resultatet skulle bli att inga nya varelser skulle uppstå på jorden. Ingen utveckling och inget framåtskridande vore möjligt. Döden är inte meningslös och innebär inte förintelse. Den är ett led i ett oändligt kretslopp och nödvändigt och oumbärligt. Den är en förutsättning för utveckling och framåtskridande. Döden är livets tjänarinna.

Alger och functional food

De senaste femtio åren har kosten förändrats till att innehålla mycket raffinerad mat, mer kemiskt behandlad, mindre näring och över tvåtusen konstgjorda tillsatser. Sedan 1900-talets början har naturliga mineraler och spårämnen lakats ur marken på grund av storskalig odling och konstgödning. Matens näringsmässiga kvalitet har också blivit sämre.

Tillgången på industriellt framställda och raffinerade produkter har gjort att vi under det senaste århundradet mer än fördubblat vår konsumtion av kaloririk föda och halverat mängden säd, frukt, grönsaker och rotfrukter. Vi äter mer socker, fett och vitt mjöl än någonsin och håller därför på att bli överviktiga och undernärda – samtidigt.

Det är inte konstigt att vi äter för mycket eftersom maten innehåller allt mindre näring per kalori. Eftersom tiden har blivit en knapp resurs har mat i halv- och helfabrikat ökat och vi har fått så kallad junk food.

Man tar bort näringsämnen och tillsätter konstgjorda ämnen och smaker. Resultatet blir matallergier, bristsjukdomar, förhöjda blodfetter, fetman, högt blodtryck, hjärtsjukdomar och diabetes. Sedan köper människorna diverse vitamintillskott för att hoppas att blir friska.

Men, lösningen på detta problem är att berika produkterna med naturliga mineraler och spårämnen.

Algerna har medicinska effekter.

Bakteriedödande och stimulerar immunsystemet, botar magsår, sänker blodkolesterolet, sänker blodtrycket, förebygger slaganfall och är blodförtunnande.

Algmarinad från Rörö

Enbart rena naturliga alger utan tillsatser. I alla tabletter finns det bindemedel. Detta är rent naturliga alger. Dessa havsalger växer i havet som utgör daglig föda för många av havens innevånare, dessutom har det visat sig vara ett alldeles utmärkt kosttillskott för  oss människor. Man kan tolka nyttan av ett dagligt havsalgintag enligt följande: Då algerna, som är mycket lättsmälta, kommer in i ämnesomsättningen och via blodet passerar sköldkörteln (hela blodkomplexet passerar denna cirka var 17:e minut) så får  densamma den stimulans (genom mineral- och vitaminrikedom) som behövs för att det endokrina körtelsystemet skall hållas i balans. Genom kemisk och spektrografisk analys av vävnader och kroppsvätskor har man i kroppen påvisat mycket små kvantiteter av ett stort antal mineralämnen som visat sig vara absolut nödvändiga. På konstgjord väg, i ett laboratorium eller i en fabrik kan inte  en sådan produkt framställas. Men naturen kan! Vid analys av havsalger har man funnit mer än 120 mineralämnen (grundämnen). Spårelementen  utgör katalysatorer i hormon och enzymsystemen eller också är de enzymaktivatorer. En begreppsförklaring: Mineralämnen är det gemensamma namnet för mineraler och spårelement (spårämnen). Mineraler är grundämnen som förekommer i relativt stora mängder i kroppen till exempel Natrium, Kalium, Kalcium, Fosfor, Svavel, Magnesium. Spårelement i grundämnen som förekommer i små mängder. Spårelement är till exempel alla metaller som järn, koppar, zink, mangan, kobolt, nickel, molbyden osv. En hel del spårelement har alltså sin verksamhet förlagd till cellerna där de påverkar de kemiska  reaktionerna. Havsalger har betydligt större mängd A- och D-vitamin än till och med torskleverolja samt alla former av vitamin B. Framhållas bör, att i havsalger finns den livsviktiga tillväxthormonen B12 (som bevisligen ej finns i landväxter). Havsalger har naturliga antibiotiska egenskaper dock utan att förorsaka allergier eller andra sidoeffekter (till skillnad mot den konstgjort framställda antibiotikan, som lagras i köttet och överförs till människan). I sin rena havsmiljö tar algerna upp spårämnen, mineraler, salter och näringsämnen som ofta saknas i vår dagliga kost eftersom grönsaker, rotfrukter och kött lakas ur av dålig miljö och felaktig hantering. Algerna kan ge dig just de nyttigheter du har störst  behov av till exempel kalcium, kalium, selen, kisel, vitaminer, fibrer, Omega 3 och ubiqunonet Q-10. Mineralämnena i havsalger gör det möjligt för cellerna att bygga upp en stark benstomme, starka ledgångar, senor och nerver. Havsalger motverkar även fettbildning i muskeltrådar och blodbanor. Bristsjukdomar till följd av brist på spårelement får i vissa fall betraktas som kultursjukdomar. Kultursjukdomar därför att de moderna jordbruksmetoderna och konstgödningen (utan spårelement) gör att våra kulturväxter innehåller mindre av de livsviktiga spårämnena och för mycket av vissa andra av grundämnena. Havsalger återställer den grundämnesbalans i kroppen som har gått förlorad. De har dessutom förmågan att absorbera och föra bort skadliga tungmetaller till exempel bly, kvicksilver och kadmium ur din kropp. Det är kostfibrerna, de så kallade alginaterna, som står för detta renande arbetet.