Västkustaren

ett hälsosamt bröd som: reglerar blodsockernivån, sänker kolesterolhalten i blodet, motverkar blodtryckshöjning, binder tungmetaller är fiberrikt och förbättrar tarmfunktionen, innehåller EPA och DHA, har naturlig skyddsfaktor med antibakteriell verkan.

Alltså ett Naturmedicinbröd.

Alger som huskur

1 tesked av havsalgen karragentång till en kopp vatten. Koka upp och låt stå i 10 minuter. Intages 3 gånger dagligen vid hosta.

De verksamma ämnena är slemämne, jod, brom och järn samt A- och B-vitamin. Algdrogen har en svagt slemlösande, huduppmjukande och laxerande effekt. Karragentång ingår tillsammans med timjan, gullviva, stockros och islandslav i flera mediciner mot bronkit och hosta.

Alger och mineraler och spårämnen och vitaminer

Algerna är energifattiga, men ändå mycket nyttiga. Framför allt är deras innehåll av mineraler, spårämnen och vitaminer som de upptar ur havsvattnet och lagrar av stor vikt för oss. Kalcium fordras till exempel för att hjärtmusklerna ska kunna arbeta.

För att kroppen ska bevara sin hälsa krävs också flera olika spårämnen. Dit hör till exempel  järn, koppar, selen, mangan och zink. Järn och koppar behövs bland annat för blodbildning. Brist på jod ger sjukdomen struma. .

Havets alger innehåller samtliga för oss nödvändiga mineraler, dessutom är de rika på en mängd olika vitaminer. De flesta av dessa kommer från bakterier som lever på växten eller i havsvattnet omkring algplantan.