Alger som huskur

1 tesked av havsalgen karragentång till en kopp vatten. Koka upp och låt stå i 10 minuter. Intages 3 gånger dagligen vid hosta. De verksamma ämnena är slemämne, jod, brom och järn samt A- och B-vitamin. Algdrogen har en svagt slemlösande, huduppmjukande och laxerande effekt. Karragentång ingår tillsammans med timjan, gullviva, stockros och islandslav i …

Alger och mineraler och spårämnen och vitaminer

Algerna är energifattiga, men ändå mycket nyttiga. Framför allt är deras innehåll av mineraler, spårämnen och vitaminer som de upptar ur havsvattnet och lagrar av stor vikt för oss. Kalcium fordras till exempel för att hjärtmusklerna ska kunna arbeta. För att kroppen ska bevara sin hälsa krävs också flera olika spårämnen. Dit hör till exempel …