Alger och strålningsfara

Socialstyrelsen förbjuder strängeligen att man talar om vad som hjälper mot strålningsfara i marknadsföringen. Orsak: sådant är förbehållet läkemedel! Det finns ämnen som binder cesium också. En hel rad undersökningar visar att vid djurförsök har Preussiskt blå och besläktade ämnen minskat upptagning och behållande av cesium. Tyvärr förefaller det vara oprövat på människor och jag …

Alger och överkänslighet och jod

Livsmedelsverket har givit ut ett häfte i en serie om livsmedel som kan ge överkänslighetsreaktioner. Det kan vi få av det mesta. Jodhäftet står i serien mellan ett om sojaprotein och ett om mjölk, andra nyttiga födoämnen som några få är känsliga mot. Massor av allergiker lider av överkänslighet mot räkor och jordgubbar utan att …

Alger och jod och radioaktiva ämnen

Som jag förklarade i artikeln för ett år sedan är detta två helt skilda saker. Vi behöver ett litet men viktigt tillskott av jod till födan därför att svenska jordar alltid varit jodfattiga och nu blir det  alltmer genom det sura regnet. Jodpreparaten, däremot, ger en avsiktlig jättedos, som man tar enbart vid en katastrof …

Alger binder tungmetaller

Vad jag skrev för ett år sedan var nytt för många, men är vetenskapligt väldokumenterat sedan  20 år. I år har det kommit många nya artiklar, som alla stöder att alginater binder tungmetaller, inte minst strontium och dess radioaktiva isotoper och för dem ut ur kroppen. Däremot hör inte cesium till den ämnesgruppen och påverkas …