Alger.

Länk

Alger är ett sammanfattande namn på olika organismer med helt  olika egenskaper. Det är därför viktigt att veta vad man talar om när man talar om alger.

Makro-alger är stora. Man kan ta i dem en och en. Hit hör bland annat vad vi i dagligt tal kallar tång. Däri ingår flera olika alger såsom brunalger, rödalger och många grönalger.

Mikro-alger är mikroskopiskt små, vanligen encelliga eller kolonier av celler, som är oberoende av varandra. De är så små, att det kan finnas miljontals av dem i enda liter vatten. Då ser vi dem som en vatten-blomning, en färgning av vattnet eller bara som en grumling, så att vi inte kan se särskilt djupt ned i vattnet. Hit hör bland annat Spirulina och de så kallade mördaralgerna. Ingendera av dessa alger har den avlägsnaste släktskap med någon makro-alg. En räka är faktiskt närmare släkt med en valfisk än Spirulina är släkt med knöltång eller bladtång. Ja till och med knöltången är närmare släkt med både  räkan och valfisken än med Spirlina, för både växter och djur har samma sorts kromosomer och samma sorts cellkärna.

Spirulina däremot hör till cyanobakterier och står biologskt sett närmast vanliga bakterier, vilket inte hindrar att den också är nyttig och mycket rik på proteiner.

Ännu mindre än Spirulina är ett par andra mikro-alger, som kan vara nyttiga: Chlorella och Dunaliella men just de råkar har nära släktingar bland makro-algerna,  nämligen grönalger, som de flesta av oss känner till som påväxter på båtar, bryggor och förtöjningslinor.

Vill man ha alger som ett kosttillskott för att till exempel binda bly och andra tungmetaller (strontium och cesium med flera) och föra ut dem ur kroppen, ja, då är det bara brunalger som gäller. De utgör huvuddelen av Seaweed Kick. Rödalgerna har också denna förmåga men i väsentligt lägre grad och grönalgers samt cyano-bakteriers bindningsförmåga är bara marginell.

Vill man använda alger som kosttillskott för att få  i sig jod, selen och ett antal spårelement, som landodlade grönsaker blivit allt fattigare på, på grund av det intensiva jordbruk, som numera bedrivs och varigenom jorden lakats ur, ja, då skall man inte tänka så mycket på algernas systematik utan på deras ekologi: brunalger och rödalger växer i havet, som är rikt på spårelement. Chlorella hör hemma i sötvatten, Spirulina och Dunacella i söta och salta insjöar.

Alger är alltså beteckningen för ett antal arter i hav och i sötvatten, som inte behöver vara det minsta besläktade inbördes. Man måste veta vad man behöver och vilka algarter som innehåller just det man behöver.

Seaweed Kick är gjorda av algmjöl från flera olika arter makro-alger för att ge den bästa möjliga totaleffekten. Jag har nämnt två av  Seaweed Kicks förnämliga egenskaper: bindningen av tungmetaller och innehåll av jod och spårelement. Det finns också mer som vitaminer, proteiner och viktiga fettsyror. En synnerligen viktig egenskap är deras innehåll av alginat, kostfibrer som hör till gruppen av vattenlösliga fibrer som hjälper till att hålla blodsocker och kolesterol ”på plats”.

Alger. Seaweed Kick

Galleri

Enbart rena naturliga alger utan tillsatser. I alla algtabletter finns det bindemedel. Detta är rent naturliga alger. Dessa havsalger växer i de stora oceanernas orörda djup som utgör daglig föda för många av havens innevånare, dessutom har det visat sig … Läs mer

Seaweed Kick

Galleri

Seaweed Kick adds the body trace elements, minerals and other essential compounds which are very often in demand in people´s standard diets. This is why so many users experience an immediate increase in vigour and vitality – some factor they … Läs mer