Alger är naturligt

Galleri

Grunden för ditt välbefinnande är att du ska kunna tillgodose dina behov av näringsämnen genom din kost. Men eftersom dagens föda ofta inte på naturlig väg innehåller alla de beståndsdelar vi behöver, har många företag berikat sina produkter med artificiella … Läs mer

Algkokkonst

Galleri

Kokning. Skölj väl och sjud försiktigt i saltat vatten cirka 25 minuter, som du gör med potatis, tills den är mjuk, vilket innebär att cellväggarna har sprängts. Denna mellanprodukt kan du också förvara rätt länge i kylskåpet för att använda … Läs mer