Tång och mineraler och spårämnen och vitaminmer

Tång är energifattiga, men ändå mycket nyttiga. Framförallt är deras innehåll av mineraler, spårämnen och vitaminer som de upptar ur havsvattnet och lagrar av stor vikt för oss. Kalcium fordras till exempel för att hjärtmusklerna ska kunna arbeta. Innehåll av kalcium i tång är i regel  större än i andra födoämnen. För att kroppen ska […]

Tång är mycket proteiner och lite fett

Proteininnehållet är genomsnittligt högt hos tången, men det varierar inom olika arter, med årstiderna, med tångens ålder och växtplats. Dessutom kan människan inte tillgodogöra sig allt protein, vilket beror på att tångens cellväggar är svåra att spjälka. Om du kokar, steker, rostar, torkar eller djupfryser tången blir det lättare att utnyttja proteinet. Vi människor har […]

Tång innehåller fibrer

Det viktigaste kostrådet man kan ge är att äta  en fiberrik och fettbalanserad kost. Tång innehåller höga halter av fibrer, speciellt en sort som vi vanligen får för lite av, nämligen vattenlösliga fibrer. Enligt Nationalencyklopedin har de ”gynnsam effekt på blodsockerhalten och insulinsvaret efter en måltid och kan även sänka blodets kolesterolmängd”. De kan alltså […]

De olika tånggrupperna

Tångarterna brukar indelas efter sina färger: grönalger, brunalger och rödalger. Man kan också dela in tångarterna efter deras storlek. Makroalger är stora: tång-, brun- och rödalger. Mikroalger är mycket små; till exempel plankton, mikroskopiskt små encelliga växter som svävar i vattnet. Om de blir tillräckligt många säger man att de ”blommar”. Så kallad planktonblomning är […]