Go to seaweed – en hyllning till alger

Återställ den naturliga balansen. Hjälp din kropp att försvara sig på ett naturligt sätt. Vi lever i en tuff värld, där kroppen utsätts för många faror. Felaktig kost, för lite motion, gifter och tungmetaller som sprids i luft, vatten och livsmedel. En mängd kända och okända ämnen som orsakar allergier. Det är omöjligt att undvika […]