Go to seaweed – en hyllning till alger

Återställ den naturliga balansen. Hjälp din kropp att försvara sig på ett naturligt sätt. Vi lever i en tuff värld, där kroppen utsätts för många faror. Felaktig kost, för lite motion, gifter och tungmetaller som sprids i luft, vatten och livsmedel. En mängd kända och okända ämnen som orsakar allergier. Det är omöjligt att undvika …

Seaweed i miljögifternas tid

Seaweed indelas i fyra grupper beroende på färg – färgen beror i sin tur på vilket djup seaweeden växer. Grönalger och blågröna alger växer uppe vid vattenytan, brunalger lite djupare och rödalger på 10 – 30 meters djup. Gemensamt för alla seaweeds är att de renar kroppen från tungmetaller och radioaktiva ämnen. Bäst på den …