Alger. Kan man äta sånt?

I Asien har man i tusentals år använt alger i matlagningen. Än i dag används nära hundratalet arter i hushållen i Japan, Kina och Korea. I dessa länder odlas också alger i stor skala. I Storbritannien och Frankrike äter man också alger. Rödsallat äts rå tillsammans med fisk, smör och potatis eller kokas till en …

Why Seaweedkick?

Nowadays ground-, groundwater- and airpollution have serious consequenses to the geneal conditions of health and it is a very urgent task to detect remedies to avert a further deterioration of our environment; but it is as much important to protect the general public from dangers of the already polluted environment surrounding us. We know about …

Hemligheten med alger

Algerna brukar indelas efter sina färger: grönalger, brunalger och rödalger. Man kan också dela in algerna efter deras storlek. Makroalger är stora: tång-, brun- och grönalger. Mikroalger är mycket små; till exempel plankton, mikroskopiskt små encelliga växter som svävar i vattnet. Om de blir tillräckligt många säger man att de ”blommar”. Så kallad planktonblommning är …

Varför spårämnen är viktigt

Spårämnens betydande roll i enzymer. Enzymer är katalysatorer för kemiska reaktioner i de levande celler. En del enzymer består enbart av aminosyror (vänstervridande). Andra enzymer behöver för att fungera en mindre organisk förening eller spårämne, vilket kallas coenzym. Coenzymer av organiskt material har i vissa fall visat sig vara derivat av vitaminer. Coenzymer av oorganisk …

Seaweed – muffins

The majority of food consumed today is over-processed with little or no nutritional value. Therfore, it is rare to obtain the necessary vitamins and minerals the body requires from diet alone. With supplements that the body can absorb, there is an increased level, a boosted immune system and an optimal healing ability. Although supplementation should …

Seaweedkick – rena naturliga alger

Enbart rena naturliga alger utan tillsatser. I alla algtabletter finns det bindemedel. Detta är rent naturliga alger. Dessa havsalger växer i de stora oceanernas orörda djup som utgör daglig föda för många havens innevånare, dessutom har det visat sig vara ett alldeles utmärkt kosttillskott för oss människor. Man kan tolka nyttan av ett dagligt havsalgintag …

Poseidon – Superfrallan från havet

Ett näringsriktig bröd som är mättande, nyttigt och gott. Innehåller viktiga ingredienser som spårämnen, vitaminer, vattenlösliga fibrer och antioxidanter. Du får ditt behov av mineraler- och spårämnen utan att behöva tänka på några tillskott. Brödet som är berikat av naturlig tång ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen som du behöver, samtidigt som …

Havsalger och tungmetaller

Havsalger ger  effektivt skydd mot giftiga tungmetaller. Preparat framställda av havsalger renar kroppen från tungmetaller och radioaktiva ämnen. Exempelvis bly, kvicksilver och kadmium absorberas och binds i algernas fibrer (alginatet) och förs ut ur kroppen. Problem över hela världen. Redan i mycket små mängder kan tungmetaller leda till döden eller ge livsvariga skador. Det kan …

Seaweedkick – den naturliga kicken

Många publikationer från forskningsinstitut världen över har visat att de typer av substanser som seaweedkick innehåller sänker tungmetall-halten i kroppen och minskar även upptaget av dessa. Vissa forskningsrapporter tyder starkt på att de substanser seaweedkick består av, innehåller cancerhämmande polysackarider. Åtskilliga människors reaktioner är att de har upplevt förbättringar av sina besvär/sjukdomar som till exempel …