Hemligheten med alger

Galleri

Algerna brukar indelas efter sina färger: grönalger, brunalger och rödalger. Man kan också dela in algerna efter deras storlek. Makroalger är stora: tång-, brun- och grönalger. Mikroalger är mycket små; till exempel plankton, mikroskopiskt små encelliga växter som svävar i … Läs mer

Havsalger och tungmetaller

Galleri

Havsalger ger  effektivt skydd mot giftiga tungmetaller. Preparat framställda av havsalger renar kroppen från tungmetaller och radioaktiva ämnen. Exempelvis bly, kvicksilver och kadmium absorberas och binds i algernas fibrer (alginatet) och förs ut ur kroppen. Problem över hela världen. Redan … Läs mer