Alger och urnäring

Urnäringen kommer från havsalger. Vi människor kommer usprungligen från makroalger och vi är mer släkt med dessa makroalger än med till exempel mikroalger. Det vill säga de stora algerna som du ser på strandkanten på somrarna är mer släkt med dej än de är med exempelvis spirulina som är en mikroalg som är ursprungen från …

Länge leve livet med alger

Vår tids allt mer effektiva jordbruk ger oss visserligen större skördar, men genom ensidig gödsling med handelsgödsel lakas marken ut och de naturliga mineralerna och spårämnena förbrukas utan att ersättas. Idag är våra jordbruksprodukter fattigare på dessa viktiga ämnen än de var förr. Den strängt upptagne nutidsmänniskan handlar också i hög utsträckning mat i hel- …

Algvision

Bevara kostens hälsoeffekter. Utnyttja havens resurser. Eliminera smittsamma och giftiga ämnen. Utnyttja egenskaper hos mikroorganismer, växter och djur på cellnivå. Ta fram biomolekyler med högt mervärde för ökad livskvalitet och hälsa, både terapeutiskt och förebyggande.

Seaweedkick algmix

Innehåller över 45% alginater som binder och rensar ut skadliga tungmetaller ur din kropp. Dessutom innehåller de spårämnen, mineraler, vitaminer, fibrer, antioxidanter, de essentiella fleromättade fettsyrorna DHA och EPA, proteiner och det viktiga prostaglandinet AA. Seaweedkick algmix ger dig en mängd fördelar, kroppens saltbalans förbättras, prestationsförmågan ökas, förkylningar lindras och så vidare. Sammantaget kan man …

Alger och fodertillskott

Liksom vi själva, påverkas även djuren av födan. Djurens välbefinnande ökar med algbaserad diet. Bland de positiva effekter man lagt märke till är att djuren får en vackrare och slitstarkare päls, djuren blir mer aktiva och vid laboratorieförsök har den naturliga skyddsfaktorn effekt på tarmbakterier inklusive salmonella. Djuruppfödare över hela världen använder stora mängder antibiotika …

Alger. Mineraler, spårämnen och vitaminer.

Algerna är energifattiga, men ändå mycket nyttiga. Framför allt är deras innehåll av mineraler, spårämnen och vitaminer som de upptar ur havsvattnet och lagrar av stor vikt för oss. Kalcium fordras till exempel för att hjärtmusklerna ska kunna arbeta. Innehåll av kalcium i alger är högt jämfört med andra födoämnen. För att kroppen ska bevara …

Alger är mycket proteiner och lite fett

Proteininnehållet är genomsnittligt högt hos algerna, men det varierar inom olika arter, med årstiderna, med algens ålder och växtplats. Dessutom kan människan inte tillgodogöra sig allt protein, vilket beror på att algernas cellväggar är svåra att spjälka. Om du kokar, steker, rostar, torkar eller djupfryser algerna blir det lättare att utnyttja proteinet. Vi människor har …

Alger innehåller fibrer

Det viktigaste kostrådet man kan ge är att äta en fiberrik och fettbalanserad kost. Alger innehåller höga halter av fibrer, speciellt en sort som vi vanligen får för lite av, nämligen vattenlösliga fibrer. Enligt Nationalencyklopedin har de ”gynnsam effekt på blodsockerhalten och insulinsvaret efter en måltid och kan även sänka blodets kolesterolmängd”. De kan alltså …

Alger och de olika alggrupperna

Algerna brukar indelas efter sina färger: grönalger, brunalger och rödalger. Man kan också dela in algerna efter deras storlek. Makroalger är stora: tång-, brun- och grönalger. Mikroalger är mycket små; till exempel plankton, mikroskopiskt små encelliga växter som svävar i vattnet. Om de blir tillräckligt många säger man att de ”blommar”. Så kallad plankton-blomning är …