Havsalger sänker högt blodtryck

En forskargrupp vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg har visat att havsalger sänker blodtrycket lika effektivt som betablockerare, som är en gemensam benämning på våra vanligaste blodtrycksänkande preparat, för saltkänsliga patienter med mild hypertoni. Forskarna Marcin Krotkiewski, Mathias Aurell, Gunnar Grimby och Göran Holm angav som tänkbar förklaring att algerna har den sympatiska egenskapen att de …

algkicken för hälsa och styrka

Algerna ger oss vad landväxterna saknar. De stora algsorterna är rika på protein, mycket rika på vitaminer och alldeles otroligt rika på spårelement. För människor i den välnärda delen av världen är det den sista punkten som är den viktigaste. Praktiskt taget alla kemiska grundämnen finns i havet och algerna är berömda för sin enastående …

algkicken

Algkicken är en unik produkt som bland annat har följande egenskaper för hälsa och styrka: hjälper till att reducera mängden tungmetaller i kroppen typ: radioaktiva isotoper av strontium, kvicksilver, bly, kadmium arsenik……………Förbättrar tarmfunktionen. Förbättrar kroppens saltbalans. Innehåller naturligt bundna mineraler och spårämnen., Innehåller naturliga vitaminer och proteiner. Innehåller EPA och DHA. Allmänt prestationshöjande. Är allmänt …

Alger

De växter som finns i havet, består till övervägande del av alger. Alger har inga frön, rötter, stjälkar eller blad, de kallas för bålväxter då de tar upp den näring de behöver direkt ur det omgivande vattnet. Till algerna hör bland annat de stora bruna tångarterna.