Underverket

Algernas många nyttigheter överträffas ändå av underverket att de kan binda tungmetaller: bly, kadmium och sådant vi inte bör få i oss för mycket av. En tredjedel av algtablertterna/algmix ut görs av ett ämne som heter alginat och som är garanterat näringslöst. Det består av jättemolekyler, ungefär som cellulosa och vi kan inte spjälka dessa […]

Fosterjorden och dess brister

jag nämnde, att marken kan lida en naturlig brist på vissa nyttiga ämnen. Pressen ägnar mycken uppmärksamhet åt en onaturlig brist, som är ännu allvarligare – den vi åstadkommer själva genom surt regn. Tyskarna släpper ut mängder av svavel som hamnar i Sverige – 46.000 ton från Ruhrområdet och 52.000 ton från östra Tyskland. Engelsmännen […]

Sveriges strumabälte

Visste du, att Sverige har ett strumabälte, där jorden är så fattig på jod att människorna blir sjuka om de enbart lever på dess gröda? Från Västernorrland och norra och östra delarna av Jämtland sträcker sig strumabältet söderut genom praktiskt tagit hela Gävleborg och Kopparberg in i Värmland, Västmanland och norra Östergötland. Från Östgötaslätten sträcker […]

Alger och bröstcancer enligt Göran Michanek (Medical Hypotheses)

The Consumption of seaweed as a protective factor in the Etiology of Breast Cancer. Abstract. A review of the biological properties of seawedd is presented and the role av seaweed as a breast cancer anti-carcinogen is suggested. Proposed mechanisms of action are: reduction of plasma cholesterol, binding of biliary steriods, inhibition of carcinogenic fecal flora, […]