Var finns algtång?

Algtång växer praktiskt tagit överallt utom där det är så mycket is, att algtången inte få fäste. Man hittar dem överallt vid sandstranden, på stenar och på stranden, där de flutit upp. Den algtången, som visas på www.seaweed.news finns alla på ön Rörö i Norra Skärgården utanför Göteborg. Men man kan finna dem utmed hela […]

Algtång, vad är det?

De växter, som  finns i havet består till övervägande del av algtång. Algtång har inga frön, rötter, stjälkar eller blad. De kallas för bålväxter, då de tar upp den näring de behöver direkt ur det omgivande vattnet. Till algtången hör bland annat de stora bruna tångarterna. Algtången brukar indelas efter sina färger: grönalger, brunalger och […]