Algbulle med kelpflour

Tidens ökade krav på näringsrika föda har medfört att jag har tillfört kelpflour´s viktiga ingredienser, såsom spårämnen, vitaminer, vattenlösliga fibrer och antioxidanter i algbullen. Människan, som själv utgör det stora hotet mot de livsviktiga spårelementen i sin föda. Människan utarmar den odlade marken genom att föra bort kväve, fosfor och en rad spårelement med varje …

Vad är kelpflour ?

Kelpflour är en naturprodukt för kvalitetsförbättring av flera livsmedel, som till exempel bröd och bageriprodukter, degprodukter/förprodukter, pizzor, korvbröd etc. Kelpflour framställs ur råvaror från havet utan kemiska tillsatser och/eller formuleringsmedel. Kelpflour höjer näringsvärdet på ovannämnda produkter genom tillförsel (anrikning) av bland annat mineraler, kostfibrer, proteiner och vitaminer. Kelpflour höjer dessutom smakligheten och lagringsdugligheten. Kelpflour innehåller …