Give every cell in your body an energy boost

Seaweed is a natural essential to the life and health of every living cell. Without it, our bodies are unable to fight back against infections and disease. Unfortunately, many of us, especially as we age, lack sufficient vitamins and minerals, putting us at risk of serious illness. Seaweed is the whole remarkable story of this …

Add Years to Your Life with Seaweed

Recent research suggests that seaweed which has antioxidant properties, may slow down the aging process, perhaps because it protects certain parts of the brain from oxidative damaged  caused by free radicals. Mice fed with seaweedblend in their  drinking water lived an average of 18% longer (28,1 months) than those that did not receive seaweedblend (23,8 …

Varför åldras i förtid?

Finns det verkligen åldershämmande aminosyror? Ja, i alger. Faktum är, att det finns tre aminosyror som verkar hämmande på åldrandet, nämligen L-Glutamin, L-Cystein och L-Glysin. Dessa har visat sig kunna fungera som antioxidationsmedel och passivera fria radikaler, som påskyndar åldrandet. Denna trio av aminosyror har flera andra fördelaktiga verkningar – de är anti-cancerogena och verkar …

Nyttan av dagligt havsalgintag

Då algerna, som äro mycket lättsmälta, kommer in i ämnesomsättningen och via blodet passerar sköldkörteln (hela blodkomplexet passerar denna cirka var 17:e minut) så får densamma den stimulans (genom mineral- och vitaminrikedom) som behövs för att det endokrina körtelsystemet skall hållas i balans. Detta får inte ”glömmas” bort. Det avgör förhållandet sjukdom-hälsa.

Dödens Triangel

I Katowice, Polen, i Dödens Triangel en blyhög, är tungmetallhalten i vattnet och grödan så skyhög att cancer är vanlig och livslängden kort, det är givet. En baby av två födes missbildad, skadad för livet. Vi tillåter åkerjord, bottenslam ackumulera och långsamt får föda och kroppsbörda mera och mera. Nivåerna växer, som tron och vårt …

Edible marine algae. Oh, Yes!

The main benefits of marine algae are: reduces excessive blood cholesterol improves action of the  vascular system, including the heart stabilises the balance of salts and micro-elements prevents uptake of heavy metals and radioisotopes (e.g. cadmium, cobalt, lead, mercury, strontium) and also reduces the body´s level of such substances, if already accumulated increases endurance and …

Edible marine algae. Conclusion.

Recent research has confirmed that marine algae (seaweed) can be a valuable supplement to the human diet. In the unpolluted sea environment algae are able to absorb trace elements, minerals, salt and other nutrients. Many of the same nutrients are often lacking in people´s daily diet because of insufficient variation in our choice of food. …