Seaweed and antibiotics

One hundred and fifty marine algae were tested for antibiotic activity against four laboratory indicator baceteria. Sixty-six of them showed antimicrobial activity against Staphylococcus aureus or other common laboratory microbes. Also bacteria isolated from the sea were strongly inhibited by a few algae. Far over one hundred seaweed species are known to contain antibiotic substances, […]

Seaweed and tumour

Among possible pharmaceutical uses there is one which may change the whole pattern of seaweed harvesting and trade: tomour inhibiting substances have recently been isolated from algae. If these preliminary findings would finally result in remedies for cancer, this would not only give new hope for uncountable individuals, it would also create a new aquaculture […]

Tång och urnäring

Tång är naturligt. Grunden för ditt välbefinnande är att du ska kunna tillgodose dina behov av näringsämnen genom din kost. Men eftersom dagens föda ofta inte på naturlig väg innehåller alla de beståndsdelar vi behöver, har många företag berikat sina produkter med artificiella preparat. Men tången kan tillgodose många av de brister som finns i […]

Havsalgväxter – Seaweed radiak

Havsalgväxter, som innehåller organiskt bunden jod, bör betraktas som en värdefull råvarukälla avseende skydd mot skador, orsakade av radionuklider. Radionuklider är en av huvudkomponenterna vid sådana föroreningar av den omgivande miljön som förekommer vid kärnvapensprängningar och vid haverisituationer som kan uppstå under drift av atomkraftverk. Den skyddande potentialen hos preparat, tillverkade av algväxter, sådana som […]