Seaweed and antibiotics

Galleri

One hundred and fifty marine algae were tested for antibiotic activity against four laboratory indicator baceteria. Sixty-six of them showed antimicrobial activity against Staphylococcus aureus or other common laboratory microbes. Also bacteria isolated from the sea were strongly inhibited by … Läs mer

Seaweed and tumour

Galleri

Among possible pharmaceutical uses there is one which may change the whole pattern of seaweed harvesting and trade: tomour inhibiting substances have recently been isolated from algae. If these preliminary findings would finally result in remedies for cancer, this would … Läs mer

Seaweed beat dementia

Galleri

Which seaweed species have pharmaceutical properties? Without any doubt, the answer is: all. As an example, carrageenan, agar and alginic acid all exhibit hypocholesterolemic activity, especially the first one is an excellent agent. At least one of these phycolcolloids or … Läs mer

Tång och urnäring

Galleri

Tång är naturligt. Grunden för ditt välbefinnande är att du ska kunna tillgodose dina behov av näringsämnen genom din kost. Men eftersom dagens föda ofta inte på naturlig väg innehåller alla de beståndsdelar vi behöver, har många företag berikat sina … Läs mer

Havsalgväxter – Seaweed radiak

Galleri

Havsalgväxter, som innehåller organiskt bunden jod, bör betraktas som en värdefull råvarukälla avseende skydd mot skador, orsakade av radionuklider. Radionuklider är en av huvudkomponenterna vid sådana föroreningar av den omgivande miljön som förekommer vid kärnvapensprängningar och vid haverisituationer som kan … Läs mer