Havsalger från Rörö

Galleri

Enbart rena naturliga havsalger utan tillsatser. I alla algtabletter finns det bindemedel. Detta är rent naturliga alger. Dessa havsalger växer i havet som utgör daglig föda för många av havets innevånare, dessutom har det visat sig vara ett alldeles utmärkt … Läs mer

Havsalger har naturlig skyddsfaktor med antikbakteriell verkan

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Havsalger har den extraordinära möjligheten att verka mot varierande microber, inkluderande pencillin-resistenta bakterier. Forskarna tror att havsalgernas antibiotiska egenskaper kan bero på inte bara jod-innehållet utan också dess bromida enoliska sammansättning. Remarkabelt är att djurförsök har visat att havsalger kunnat … Läs mer