Havsalger från Rörö

Enbart rena naturliga havsalger utan tillsatser. I alla algtabletter finns det bindemedel. Detta är rent naturliga alger. Dessa havsalger växer i havet som utgör daglig föda för många av havets innevånare, dessutom har det visat sig vara ett alldeles utmärkt kosttillskott för oss människor. Man kan tolka nyttan av ett dagligt havsalgintag enligt följande: Då …

Havsalger har naturlig skyddsfaktor med antikbakteriell verkan

Havsalger har den extraordinära möjligheten att verka mot varierande microber, inkluderande pencillin-resistenta bakterier. Forskarna tror att havsalgernas antibiotiska egenskaper kan bero på inte bara jod-innehållet utan också dess bromida enoliska sammansättning. Remarkabelt är att djurförsök har visat att havsalger kunnat hindra och läka staffylo-kock infektioner, dessa är infektioner som är ökat resistent mot antibiotika på …

Iodine helps kelp fight free radicals and aid humans, too

When human cells are attacked by free radicals, the antioxidant vitamins and minerals in the food we have eaten come to our defense. When brown kelp (Laminaria digitata) is stressed the plant flushes large quantities of iodide as a powerful antioxidant out of it cells, which combines with highly reactive oxygen in the water and …