Algsafari. Vad är alger?

Har du gått på strandkanten och sett vad som flutit upp på stranden och kanske undrat. Vad kan detta vara? Har du sett dem växa på stenar och berg? Har du undrat över lukten? Dessa växter är alger och de kallas för havsalger. Ordet alger kommer från det latinska ordet ”algae”, som betyder vattenplanta. Tusentals …