Länge leve livet med smartchoklad

Vår tids all mer effektiva jordbruk ger oss visserligen större skördar, men genom ensidig gödsling med handelsgödsel lakas marken ut och de naturliga mineralerna och spårämnena förbrukas utan att ersättas. Idag är våra jordbruksprodukter fattigare på dessa viktiga ämnen än de var förr. Den strängt upptagne nutidsmänniskan handlar också i i hög utsträckning mat i …

Smartchoklad – en ocean av nyttigheter.

Choklad innehåller antioxidanter som skyddar hjärnan från åldrande och sjukdom. Choklad skyddar mot oxidation i cellerna, vilket förstör fett-membran och gör blodfetterna giftiga. Test visar att fenoler från choklad minskar skadorna från fria radikaler på celler i blodprov från människor. Nu har vi fyllt denna njutbarhet med tång, som reglerar blodsockernivån och sänker kolesterolhalten i …