Tång och kalcium

Tång är energifattig, men ändå mycket nyttig. Framför allt är deras innehåll av mineraler, spårämnen och vitaminer som de upptar ur havsvattnet och lagrar av stor vikt för oss. Kalcium fordras till exempel för att hjärtmusklerna ska kunna arbeta. Innehåll av kalcium i tång jämfört med andra födoämnen: Art Torrvikt mg/100g Laminaria, bladtång 800 Ulva …

Tång är mycket proteiner, lite fett

Proteininnehållet är genomsnittligt högt hos de olika tångarterna, men det varierar inom olika arter, med årstiderna, med tångens ålder och växtplats. Dessutom kan människan inte tillgodogöra sig allt protein, vilket beror på att tångens cellväggar är svåra att spjälka. Om du kokar, steker, rostar, torkar eller djupfryser tången blir det lättare att utnyttja proteinet. Vi …

Tång innehåller fibrer

Det viktigaste kostrådet man kan ge är att äta en fiberrik och fettbalanserad kost. Tång innehåller höga halter av fibrer, speciellt en sort som vi vanligen får för lite av , nämligen vattenlösliga fibrer. Enligt Nationalencyklopedin har de ”gynnsam effekt på blodsockerhalten och insulinsvaret efter en måltid och kan även sänka blodets kolesterolmängd”. De kan …

Tång är det naturligaste du kan äta

Grunden för ditt välbefinnande är att du ska kunna tillgodose dina behov av näringsämnen genom din kost. Men eftersom dagens föda ofta inte på naturlig väg innehåller alla de beståndsdelar vi behöver, har många företag berikat sina produkter med artificiella preparat. Men tången kan tillgodose många av de brister som finns i dagens livsmedel. Naturlig …

Tungmetaller och tång

Det är välkänt att havsalger och tång kan binda tungmetaller. Det är också känt att med en smula alger i födan kan man skydda sig mot att kroppen tar upp sådana tungmetaller som vi tyvärr i ökad utsträckning får i oss med maten till exempel bly från bilavgaser över grönsaksodlingar eller kadmium och kvicksilver från …

din mat, hur känner du dej?

Om nu den industriella och processade maten med alla sina tillsatser och vitaminer och berikningar är så bra och näringsrik som den påstås vara, varför drabbas i så fall så många fler i dagsläget av olika folksjukdomar, inte minst magproblem av olika slag? Varför drabbas allt yngre människor av ålderssjukdomar? Varför sprider sig välfärdens folksjukdomar …

Havsalger och metabol

Det finns tydliga samband mellan industrins näringsstrippade fattigmanskost och fetma. Maten är inte längre lika näringsrik. Du måste äta mer för att kunna känna dej mätt. Mellanmålen har ökat ditt totala kaloriintag. Näringsbristen gör att ditt sug efter fika, mellanmål och småätande ökar och det ger tomma kalorier som du lägger på utan att tänka …

Välja, förvara och använda havsalger

Man kan köpa havsalger i hälsokostaffärer och i fler och fler livsmedelsaffärer. De förekommer oftast torkade och har obegränsad hållbarhet. En del havsalger säljs täckta med salt och bör först sköljas ordentligt. De flesta havsalger behöver blötläggas i omkring 5 minuter om de inte ska ingå i en gryta eller soppa. Endast en liten mängd …