do you need infection control?

Stimulating the immune system and preventing and treating infection is a challenge in ailments ranging from allergies, colds and flu, yeest and fungal infections and wounds to herpes. Seaweedtang literally thrivces in a sea of potential harmful microbes, yet it rarely succumbs to any sort of disease. For example tang is known to defend and …

tandköttsinflammation eller gingivitis

For decades among many cultures seaweedtang has been used to prevent and treat gingivitis also known as periodontal or gum disease. Gingivitis is an inflammation and infection caused by unhealthy bacteria in the mouth affecting the gums and teeth. More than four hundred types of bacteria are known to cause dental plaque, decay your teeth …

tång har naturliga beståndsdelar

Grunden för ditt välbefinnande är att du ska kunna tillgodose dina behov av näringsämnen genom din kost. Men eftersom dagens föda ofta inte på naturlig väg innehåller alla de beståndsdelar vi behöver, har många företag berikat sina produkter med artificiella preparat. Tångkost har valt att inventera havets resurser och funnit att tång kan tillgodose många …

göteborgsbullen – visst kan man äta den

göteborgsbullen reglerar blodsockernivån och sänker kolesterolhalten i blodet. Den motverkar blodtryckshöjning och binder tungmetaller. Dessutom är den fiberrik och förbättrar tarmfunktionen och den innehåller de nödvändiga fleromättade fettsyrorna EPA och DHA, samt inte minst, den har en naturlig skyddsfaktor med en antibakteriell verkan. Äter du göteborgsbullen som är tångberikad, får du ditt behov av mineraler …

tång är urnäring

Naturlig tång är en ren näring utan tillsatser. Då tången som är mycket lättsmält, kommer in i ämnesomsättningen och via blodet passerar sköldkörteln (hela blodkomplexet passerar denna cirka var 17:e minut) så får sköldkörteln den stimulans (genom mineral- och vitaminrikedom) som behövs för att det endokrina körtelsystemet skall hållas i balans. Genom kemisk och spektrografisk …

tång är naturligt

Grunden för ditt välbefinnande är att du ska kunna tillgodose dina behov av näringsämnen genom din kost. Men eftersom dagens föda ofta inte på naturlig väg innehåller alla de beståndsdelar vi behöver, har många företag berikat sina produkter med artificiella preparat. Men tång kan tillgodose många av de brister som finns i dagens livsmedel. Naturlig …

tång i bröd

De stora tångsorterna är rika på protein, mycket rika på vitaminer och alldeles otroligt rika på spårelement. För människor i den välnärda delen av världen är det den sista punkten som är den viktigaste. Praktiskt taget alla kemiska grundämnen finns i havet och tångarterna är berömda för sin enastående förmåga att ta upp och koncentrera …

varför tång är nyttigt för dej

De senaste femtio åren har kosten förändrats till att innehålla mycket raffinerad mat, mer kemiskt behandlad, mindre näring och över tvåtusen konstgjorda tillsatser. Sedan sekelskiftet har naturliga mineraler och spårämnen lakats ur marken på grund av storskalig odling och konstgödning. matens näringsmässiga kvalitet har också blivit sämre. Tillgången på industriellt framställda och raffinerade produkter har …

ett häpnadsväckande påstående

För en tid sedan diskuterades i ett lokalt radioprogram i Göteborg det häpnadsväckande påståendet att alginatet inte bara skyddar oss mot tungmetaller som samtidigt kommit in i tarmen med annan föda, utan också från sådana som redan sugits upp av blodet och deponerats i skelettet, till exempel den radioaktiva isotopen strontium 90 som bildas i …