Den fantastiska algen

Alger innehåller en mängd av hälsobringande ämnen som din kropp kan tillgodogöra sig på olika sätt. Inom skönhetsvården blir algbehandlingar allt mer populära och idag finns det alger i allt från schampon och ansiktsmaskar till kurbad och läskande drycker. Ursprungligen fanns alla de näringsämnen som människan behövde i grödorna på land. På grund av vår …

Havets Alger

De växter som finns i havet, består till övervägande del av alger. Av högre växter (fanerogamer) finns endast några få representerade. Vid vår västkust är den vanligaste av dessa sjögräset, Zostera marina, som kan bilda riktiga ängar på mjukbottnar. Algerna hör till den stora grupp växter som kallas kryptogamer eller sporväxter. De förökar sig med …

ClasFuncFood

De senaste femtio åren har kosten förändrats till att innehålla mycket raffinerad mat, mer kemiskt behandlad, mindre näring och över tvåtusen konstgjorda tillsatser. Sedan sekelskiftet har naturliga mineraler och spårämnen lakats ur marken på grund av storskalig odling och konstgödning. Matens näringsmässiga kvalitet har också blivit sämre. Tillgången på industriellt framställda och raffinerade produkter har …

11 skäl till varför du skall använda alger

Du får en smak från havet och kan minska saltet Du får optimalt med näring och kan leva längre friskare Reglerar blodsocker nivån Sänker kolesterolhalten i blodet Motverkar blodtryckshöjning Binder tungmetaller (cesium, strontium, bly, kvicksilver mer flera) Är fiberrikt och förbättrar tarmfunktionen Innehåller de essentiella EPA och DHA Har naturlig skyddsfaktor och antibakteriell verkan Du …

13 skäl för ClasKrydda från havsalger.

Bra mot nervöst hjärta (när läkare konstaterat att inget organiskt fel föreligger). Ökad prestationsförmåga. Längre uthållighet. Färre och lindrigare förkylningar. Reducerar mängden tungmetaller i kroppen. Sänker måttligt förhöjda blodfetter efter läkarkonsultation. Lindrar mot tillfällig muskelvärk. Förbättrar kroppens saltbalans. Innehåller viktiga antioxidanter (bästa försvaret för Dina celler). Lindrar tillfällig förstoppning. Lindrar mot lättare migrän. Ökar livskvaliteten. …

Hur fungerar ClasKrydda?

I sin rena havsmiljö tar algerna upp spårämnen, mineraler, salter och näringsämnen som ofta saknas i vår dagliga kost eftersom grönsaker, rotfrukter och kött lakas ur av dålig miljö och felaktig hantering. Algerna kan ge dig just de nyttigheter du har störst behov av till exempel kalcium, kalium, selen, kisel, vitaminer, fibrer, Omega 3 och …

Vad är claskrydda?

Genom kemisk och spektrografisk analys av vävnader och kroppsvätskor har man i kroppen påvisat mycket små kvantiteter av ett stort antal mineralämnen som visat sig vara absolut nödvändiga. På konstgjord väg, i ett laboratorium eller i en fabrik kan inte en sådan produkt framställas. Men naturen kan! Vid analys av havsalger har man funnit mer …

ät havsalger varje dag och du dör frisk

claskrydda är ett havsnaturmedel framställt ur havsalger, dessa havsalger som växer i de stora oceanernas orörda djup ut gör daglig föda för många av havens innevånare, dessutom har det visat sig vara ett alldeles utmärkt kosttillskott för oss människor. Man kan tolka nyttan av ett dagligt havsalgintag enligt följande: Då algerna, som är mycket lättsmälta, …

jämförelse människa/alger

Vi människor innehåller 70% vatten aminosyror/proteiner, mineraler och spår av dessa, alltså spårämnen. Över 100 stycken. Härigenom redovisas också alla kända vitaminer. Detta utgör förutsättningen till ett aktivt och starkt liv. Våra havsalger innehåller 70% vatten, aminosyror/proteiner, mineraler och spår av dessa, alltså spårämnen. Över 100 stycken. Härigenom redovisar algerna alla kända vitaminer. Dessa kvalitetsplantor …