Den som har bäst immunförsvar överlever.

Naturen synes ha utnyttjat sin inneboende kraft till att utveckla den fundamentala livsprocessen i den första formade växtligheten. Denna växternas ursprung är havets alger, så säregna i sin kvalitet och karaktär och som så mästerligt anpassar sin näring i alla levande organismer. Havsalger, från de minsta till de största arterna, har förmågan att förvandla in-organiska …

Algexperten.

Vi finner alltså sammanfattningsvis att Laminaria på alla områden har en sammansättning som i olika avseenden skiljer sig från landväxternas och landdjurens och därför är ett utmärkt komplement till den landbaserade födan, som alltid har vissa brister av naturliga orsaker, brister som kraftigt ökats på grund av industrialiserade jordbruksmetoder. Situationen har på senare tid ytterligare …