Alger och sköldkörteln

På samma sätt som man desinficerar ett sår med jod, har jodinnehållet i alger antiseptisk effekt på sköldkörteln – när det tas upp blir det sköldkörtelns mest effektiva skyddsmekanism. Finns även zink i alger. När jod och zink samspelar kan de stoppa en virusinfektion i sköldkörteln och samtidigt även minska sköldkörtelinflammation. Alger bidrar även till …

Tre sorters alger

Det finns tre huvudtyper av alger: Grönalgerna liknar näringsmässigt våra vanliga grönsaker, eftersom de har samma klorofyllsorter. Brunalgerna är bäst på att binda tungmetaller. Hit hör knöltång och de flesta alger man kan köpa. Rödalgerna har en rödaktig färg. Hit hör dulse, som åts redan på vikingatiden. I böcker står ofta att grönalgerna växer ytligast, …