de olika alggrupperna

Algerna brukar indelas efter sina färger: grönalger, brunalger och rödalger. Man kan också dela in algerna efter deras storlek. Makroalger är stora: tång-, brun- och grönalger. Mikroalger är mycket små; till exempel plankton, mikroskopiskt små encelliga växter som svävar i vattnet. Om de blir tillräckligt många säger man att de ”blommar”. Så kallad planktonblomning är …

alger och jod

Jod är nyttigt och nödvändigt. Givetvis gäller för jod detsamma som för allt annat, som selen, vitaminer och mediciner, om vi behöver dem, att både för litet och för mycket ger problem. Trehundra miljoner människor har endemisk struma orsakad av jodbrist. Trehundra miljoner, som skulle vara friska, om inte deras föda innehöll för lite jod. …

smartchoklad

Choklad innehåller antioxidanter som skyddar hjärnan från åldrande och sjukdom. Choklad skyddar mot oxidation i cellerna, vilket förstör fett-membran och gör blodfetterna giftiga. Test visar att fenoler från choklad minskar skadorna från fria radikaler på celler i blodprov från människor. Nu finns denna njutbarhet i smartchoklad med algmjöl, som reglerar blodsockernivån och sänker kolesterolhalten i …

algmjöl tar bort tungmetaller och dess isotoper

Det är ett välkänt faktum att alginater från de stora bruna algarterna kan binda tungmetaller. Och det är vetenskapligt visat, att det gör de också i tarmkanalen. Tar vi in alger som kosttillskott så får vi också den förmånen att vi skyddas mot att absorbera de tungmetaller som följer med födan. Vi kan alla se …

algerna ger oss vad landväxterna saknar och mycket mer

Bara havet är opåverkat. Det är för stort och dess vatten är buffrat, alltså balanserat på ett sätt som gör att det inte ändrar pH-värde ens om det blandas med kraftiga mängder surt regn. Det finns därför bara ett naturligt och enkelt sätt att ersätta de ständigt sjunkande mängderna spårelement i vår landbaserade föda och …

algerna ger oss vad landväxterna saknar

De stora algsorterna är rika på protein, mycket rika på vitaminer och alldeles otroligt rika på spårelement. För människor i den välnärda delen av världen är det den sista punkten som är den viktigaste. Praktiskt taget alla kemiska grundämnen finns i havet och algerna är berömda för sin enastående förmåga att ta upp och koncentrera …

mat är livsviktigt

Vår tids all mer effektiva jordbruk ger oss visserligen större skördar, men genom ensidig gödsling med handelsgödsel lakas marken ut och de naturliga mineralerna och spårämnena förbrukas utan att ersättas. Idag är våra jordbruksprodukter fattigare på dessa viktiga ämnen än de var förr. Den strängt upptagne nutidsmänniskan handlar också i hög utsträckning mat i hel- …

alger

De växter som finns i havet, består till övervägande del av alger. Alger har inga frön, rötter, stjälkar eller blad, de kallas för bålväxter då de tar upp den näring de behöver direkt ur det omgivande vattnet. Till algerna hör bland annat de stora bruna tångarterna.