Alger och potens

Bekymmer på Skansen i Stockholm. Visenterna, ett slags europeisk bisonoxe, ville inte föröka sig. Det gick år efter år, men det blev ändå ingen kalv. Då kom tipset från en ryttmästare: försök med havsalger! Som sista utväg gjorde man så innan visentkon skulle bli för gammal. Som tillskott i födan gav man visenterna havsalger. De …

Alger och THX

Forskningen om havsalger är ännu bara på begynnelsestadiet. De forskare i USA som sysslat med havsalger hävdar emellertid att algernas mineraler och spårämnen är mycket viktiga för våra inre organ. Här kan vi se på thymuskörteln till exempel som ju THX-Sandberg sysslade med. Thymuskörteln eller brässen, är mycket beroende av spårämnen för att fungera och …

Alger och livsmedelskris

Kan då havens bestånd av havsalger lösa vår livsmedelskris? Nej. Men det skulle gå att odla upp världshaven om man satser mer på forskning av havsalger. Man måste ta reda på hur man bekämpar havsalgernas fiende och hur man lämpligen får den att föröka sig. Havsalgerna växer bäst ner till ett djup på 20 meter …

Skelettet renas från strontium

Det låter otroligt, men det är faktiskt; också lagrat radioaktivt strontium kan algmix befria oss från. Varje dag lossnar en del molekyler från sin plats, följer med blodet och hamnar kanske i matsmältningsvätska och därmed i tarmen. Om den radiaksmittade ingenting gör, kommer det radioaktiva strontiet att från tjocktarmen passerar tillbaka till blodet och sedan …

Algmix mot radioaktivt nedfall

Lika bra som alginaten binder strontium och cesium, lika bra binder de deras radioaktiva isotoper. Finns det några sådana i grönsaker, mjölk eller kött och man äter lite algmix före eller till maten, så binds isotoperna och förs ut ur kroppen. Får man inga alginat samtidigt med den radiaksmittade maten, passerar isotoperna tarmväggen, tas upp …

Alginat mot tungmetaller

Tror du, att din föda är fri från bly och kadmium? Jag skulle gärna vilja dela denna din förhoppning. Här är några siffror över årsmängderna som sprids i naturen: Konstgödsel: bly 40, kadmium 5, kvicksilver 0,09. Avloppsslam på åkermark: bly 20, kadmium 0,7, kvicksilver 0,5. Bilavgaser: bly 1140, kadmium 0.02, kvicksilver 0,01. Sopförbränning: bly 20, …

Algerna och underverket

Algernas många nyttigheter överträffas ändå av underverket att de kan binda tungmetaller: bly, kadmium och sådant som vi inte bör få i oss för mycket av. En tredjedel av algmix utgörs av ett ämne som heter alginat och som är garanterat näringslöst. Det består av jättemolekyler ungefär som cellulosa, och vi kan inte spjälka dessa …

Fosterjorden och dess brister

Jag nämnde, att marken kan lida en naturlig brist på vissa nyttiga ämnen. Pressen ägnar mycken uppmärksamhet åt en onaturlig brist, som är ännu allvarligare – den vi åstadkommer själva genom surt regn. Tyskarna släpper ut mängder av svavel som hamnar i Sverige – 98 000 ton. Engelsmännen sänder oss 62 000 ton från Manchesterområdet, …

Alger och Sveriges strumabälte

Visste du, att Sverige har ett strumabälte, där jorden är så fattig på jod att människorna blir sjuka om de enbart lever på dess gröda? Från Västernorrland och norra och östra delarna av Jämtland sträcker sig strumabältet söderut genom praktiskt taget hela Gävleborg och Kopparberg in i Värmland, Västmanland och norra Östergötland. Från Östgötaslätten sträcker …