Alger. Havets allsidiga skyddsnäring för människor och djur.

Det obesprutade växtlivet finns i oceanen. Naturen synes ha utnyttjat sin inneboende kraft till att utveckla den fundamentala livsprocessen i den första formade växtligheten. Denna växternas ursprung är havets alger, så säregna i sin kvalitet och karaktär och som så mästerligt anpassar sin näring i alla levande organismer. Alger, från de minsta till de största …

Alger. Gör svinfläsket till ett hälsokött.

I algerna ingår alla för svinen viktiga aminosyror (proteinernas byggstenar), som också svara för framställningen av hormoner. Människan och de flesta djurarter har aminosyran arginin i sin hormonkedja, medan svinet istället har lysin. Alger har naturliga antibiotiska egenskaper bland annat genom sin rikedom på alginater och kolhydraterna laminaria, alginsyra, mannitol, metylpentosan och fucose. Innehåller även …

Alger och hälsa

Det finns mycket att säga om alger och hälsa, framför allt att de är cancerförebyggande. Men det får man inte säga. Inte heller att de botar eller förebygger sjukdomar. Algerna nämns första gången för nära 5.000 år sedan i världens äldsta skrift Pen-Tsáo Tsengs läkebok. Jag får tillfälle att återkomma. Men gammalt är också det …

om du är sjuk – du kan bli bra av alger

Alger mot hjärtinfarkt. Alger mot blodpropp. Alger mot åderförkalkning. Alger mot världssvält. Äta alger kan lösa många problem. Algerna har antibiotiska egenskaper. De hindrar bakterietillväxten. Algen är utmärkt som livsmedel i regnfattiga svältländer som energikälla, vitamintillskott och som medicin. Algen kan också botar våra vanligaste vällevnadssjukdomar.

Lösningen är alger

Det började med eskimåerna. Grönlänningarna får aldrig hjärtinfarkt. Läkarna undrade varför och kom fram till att det hänger ihop med att de äter mycket fisk. Men vad är det i fisken som är nyttigt? Fisken äter alger och algerna fiskarna äter innehåller fettsyror som är effektiva mot hjärtinfarkt, åderförkalkning och blodpropp. Och vilken alg åt …

Alger sänker högt blodtryck

Alger från havet sänker blodtrycket lika effektivt som betablockerare konstaterar en forskargrupp vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 62 patienter med mild hypertoni har deltagit i studien. Algerna har visat sig vara synnerligen intressanta både från fibersynpunkt och som reglerare av mineralbalansen i kroppen. Algerna har nämligen den sympatiska egenskapen att de binder salt och ökar …