en revolution inom naturmedlen

Algclas är en blandning av utvalda makrobrunalger vilka innehåller åtskilliga nyttigheter såsom naturliga vitaminer, mineraler och spårämnen. Algernas många nyttigheter överträffas ändå av sin förmåga att i tarmen mycket effektivt binda och föra bort farliga tungmetaller den naturliga vägen. Japaner och kineser har i 1000-tals år använt makrobrunalger för hälsa och styrka. De har länge …

Give every cell in your body an energy boost

Algclas is a natural nutrient essential to life and health of every living cells. Without it, our bodies are unable to fight back against infections and disease. Revitalize the immune system and aid its defence against cancer infections. Contains high concentratioion of vitamins and minerals which is vitalizing for all your vital and vigorous organs. …

Alger havets udda läckerheter

På västkusten växer det tonvis med alger som bara väntar på att plockas och blandas i soppor, grytor och sallader. Och nu är bästa tiden. Alger fick dåligt rykte när det talades om ”mördaralger”, men det är ren begreppsförvirring. ”Mördaralgerna” är inte ens alger utan mikroorganismer. I Asien anses alger vara en delikatess, men i …

Omega-3 mot ADHD

Oxford-Durham studien. 117 barn med inlärningssvårigheter och beteendestörningar ingick i studien. Hälften av dessa barn fick under tre månaders tid äta kapslar med fiskolja som är rik på omega-3. Den andra hälften, kontrollgruppen, fick under samma tid placebokapslar som innehöll olivolja utan omega-3. Efter tre månader bytte de både grupperna behandling, så att före detta …

Algbröd

Algbröd skulle kunna tillverkas av u-länderna och användas för att mätta svältande människor. Alger ger allsidig föda och är oerhört rika på spårämnen och mineralämnen. Vidare innehåller havsalgen Laminaria digitata också spårelement, jod och tillväxthormonet B12. Det faktum att alginsyran i algerna har förmåga att absorbera tungmetaller som bly, kadmium och kvicksilver är mycket viktigt. …

AlgRoll från havets djup

Hemligheten ligger i clasmeal, som innehåller algmjöl rikare på fibrer, alginater, spårelement och vitaminer än mjöl från landväxter. AlgRoll from the depths of the ocean. The secret lies in the use of clasmeal containing algae flour – which makes it richer in fibres (alginates), trace elements and vitamins than rolls made from landplant flour. Algroll …