Algmat. Maten som rensar kroppen på gifter.

Alger och tång växer i havet och tar upp näringen ur havsvattnet direkt genom sina cellväggar. De indelas efter sina färger och växer olika djupt. Den röda algen trivs bäst på 10-20 meters djup och de gröna uppe vid ytan. Däremellan växer brunalgen som används mest i matlagning. Alger har flera medicinska effekter. De innehåller …