Havsalger i farmaci och medicin

Sedan lång tid tillbaka har marina alger använts inom folkmedicinen, som medel mot diverse åkommor. Vetenskaplig forskning har visat att många av dessa alger är viktiga för farmacin som medikamenter. Rödalgen Digenea simplex är effektiv mot inälvsmask. Det aktiva ämnet är en aminosyra, som kallas kaininsyra. Digenea förekommer inte i Sverige, men enligt sedvänjor kan …

Alger och tång

För att kroppen ska bevara sin hälsa måste det även finnas tillgång till flera spårämnen. Dit hör till exempel järn, koppar, mangan, jod, selen och zink. Järn och koppar behövs bland annat vid blodbildningen. Jod ingår i tyroxin, ett hormon, som bildas i sköldkörteln. Jodbrist ger sjukdomen struma. Eftersom alger är mycket jodrika bör dock …

Alger och tång

Alger och tång är energifattiga, men utgör ändå ett nyttigt tillskott till både människors och djurs föda. Framförallt är deras innehåll av mineraler, spårämnen och vitaminer, som de upptar ur havsvattnet och lagrar, av stor vikt för oss. Vissa ämnen till exempel kalcium, kalium, magnesium, fosfor, natrium, klor och svavel, finns i ganska stora mängder …

Alger och tångs näringsvärde

Många anser att vi inte kan tillgodogöra oss algernas kolhydrater, andra menar, att efter en tids tillvänjning bildas en ny bakterieflora i tarmen eller eventuellt ett nytt enzym med förmåga att sönderdelar dessa speciella kolhydrater och göra dem tillgängliga. Innehållet av fett är lågt. Alger och tång, som under vissa tider torrläggs, har högre fetthalt …

Alger och tångs näringsvärde

Proteininnehållet är genomsnittligt högt hos algerna, men det varierar inom olika arter med årstiderna. Även växtens ålder och växtplats är betydelsefulla. Människan kan inte tillgodogöra sig hela proteininnehållet. Detta beror på att algernas cellväggar är svåra att spjälka. Bland djuren kan idisslare bäst utnyttja äggviteämnena. Förutom den mekaniska sönderdelningen sker hos dem också en bakteriell …

Tång och alger som föda för människor och djur

I Europa äts alger och tång. Den mest uppskattade algen i Storbritannien och Frankrike är rödsallat. Den åts rå tillsammans med fisk, smör och potatis eller kokas med vatten eller mjölk till en gröt. På Irland och i Skottland torkas den och tuggas som tobak, i Kanada kan man få den kanderad som godsak och …

Alger och tång som föda för människor och djur

Orientens folk har i tusentals år använt alger och tång i matlagningen. Än i dag används nära hundratalet arter i hushållen i Japan, Kina och Korea. I dessa länder odlas också en del alger och tång i stor skala. Porphyra-arter eller nori anses som en stor delikatess. De japanska noriodlingarna framställer årligen så mycket nori …

Alginater

På 1800-talet upptäcktes ämnet algin hos brunalger. Algin kan man lösa ut med soda eller natronlut. Lösningen renas och till slut får man ren alginsyra eller olika salter därav som kallas alginater. Användningen av alginater är mångsidig. De har stor förmåga att svälla, och används som förtjocknings- och emulgeringsmedel inom livsmedels-, färgindustrin-, läkemedelsindustrin-, pappersindustrin och …