Alger har naturliga beståndsdelar

Grunden för ditt välbefinnande är att du ska kunna tillgodose dina behov av näringsämnen genom din kost. Men eftersom dagens föda ofta inte på naturlig väg innehåller alla de beståndsdelar vi behöver, har många företag berikat sina produkter med artificiella preparat. Seaweed news har valt att inventera havets resurser och funnit att alger kan tillgodose många av de brister vi har i dagens livsmedel.

Seaweed news erbjuder både råvaror och färdigmat, där behovet av näringsämnen tillgodoses genom den dagliga maten.

Lämna ett svar