Havsalger sänker högt blodtryck

En forskargrupp vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg har visat att havsalger sänker blodtrycket lika effektivt som betablockerare, som är en gemensam benämning på våra vanligaste blodtrycksänkande preparat, för saltkänsliga patienter med mild hypertoni. Forskarna Marcin Krotkiewski, Mathias Aurell, Gunnar Grimby och Göran Holm angav som tänkbar förklaring att algerna har den sympatiska egenskapen att de binder salt och ökar kalium/natrium förhållandet – alltså precis det man vill uppnå hos den kategori av blodtryckspatienter med mild hypertoni som är saltkänsliga. Även försökspersoner som inte tillhör den saltkänsliga gruppen fick en sänkning av blodtrycket, men inte lika kraftigt. Eftersom vissa alger bland annat bruna havsalger saknar biverkningar blir detta ett intressant alternativ för båda grupperna.

Lämna ett svar