Alginat mot tungmetaller

Tror du att din föda är fri från bly och kadmium? Jag vill gärna dela denna din förhoppning. Här är några exempel på årsmängder som sprids i naturen:

Bly                                Kadmium                    Kvicksilver

Konstgödsel                            40                                  5                                  0,09

Avloppsslam på åkermark      20                                 0,7                               0,5

Bilavgaser                           1140                                 0,02                             0,01

Sopförbränning                       20                                 3                                 0.8

Kommunala reningsverk        20                                 2                                 1,5

Kilo? Nej, ton?

Siffrorna är hämtade från Statens Naturvårdsverk. Tungmetaller och organiska miljögifter i svensk natur. Det här sprids på våra åkrar. Sedan processas det i matindustrin. Hamnar i någon fryst maträtt som du slänger in i micron. Bon Appetit! Detta är en riktig rysare som avrådes för folk med svaga nerver. Är du orolig att några milligram kan hamna i dig av och till? Ät algtabletter/algmix! Deras alginat binder tungmetallerna så hårt att de inte kan tas upp av blodet utan följer med de osmältbara delarna av födan ut ur kroppen.

Lämna ett svar