alger och tungmetaller

I ett radioprogram diskuterades det häpnadsväckande påståendet att alginater inte bara skyddar oss mot tungmetaller som samtidigt kommit in i tarmen med annan föda, utan också från sådana som redan sugits upp av blodet och deponerats i skelettet, t.ex. de radioaktiva isotopen strontium 90 som bildas i stora mängder vid atomsprängningar. Detta påstående avfärdades naturligtvis av fysiker med argumentet att alginater inte spjälkas. Alltså kommer det inte in i blodet och heller inte ens i närheten av skelettet där strontiumisotopen avsätts och varifrån den utsänder sin cancerframkallande strålning. Tankegången är alldeles riktig. Men om vi hänvisar till de djurförsök som har gjorts med alginatet kan man konstatera att man hos djur som fått radioaktivt strontium intravenöst, kunde minska strontiumhalten i skelettet med 80% genom att ge alginat som kosttillskott. Förklaringen till detta är följande: När radioaktiva isotoper lagrats i skelettet kommer varje dag en liten del av dem att frigöras och gå ut i blodet. Blodet förser tarmkanalen med saliv, magsaft, bukspott, tarmsaft och vätska och med den dess tungmetaller. Den återuppsugningen är så effektiv att kroppen spontant kan befria sig från depositionerna i skelettet, det blir bara en rundgång. Om vi äter alger blir situationen en annan. Då binds hela den lilla fraktion som kommit ut i tarmen till alginaterna och försvinner med avföringen istället  för att återuppsugas i tjocktarmen. Om vi kompletterar vår föda med tångdrycken får vi  samma effekt. Algernas fykolloider utgör våra enda reningsmedel mot tungmetaller i födan och kroppen, både de allmänt giftiga grundformerna och deras ännu mycket farligare radioaktiva isotoper.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar