Vad har människor för nytta av alger?

Det har visat sig vara ett alldeles utmärkt kosttillskott för oss människor. Man kan tolka nyttan av ett dagligt havsalgintag enligt följande: Då algerna, som är mycket lättsmälta kommer in i ämnesomsättningen och via blodet passerar sköldkörteln (hela blodkomplexet passerar denna cirka var 17:e minut) så får densamma den stimulans (genom mineral- och vitaminrikedom), som behövs för att det endokrina körtelsystemet skall hållas i balans. Genom kemisk och spektrografisk analys av vävnader och kroppsvätskor har man i kroppen påvisat mycket små kvantiteter av ett stort antal mineralämnen, som visat sig vara absolut nödvändiga. På konstgjord väg, i ett laboratorium eller i en fabrik kan inte en sådan produkt som havsalger kunnat framställas. Men naturen kan! Vid analys har man funnit mer än 100 mineralämnen (grundämnen). Spårelement utgör antingen katalysatorer i hormon- och enzymsystemet eller också är de enzymaktivatorer. Mineralämnen är grundämnen, som förekommer i relativt stora mängder  i kroppen till exempel Natrium, Kalium, Fosfor, Svavel, Magnesium. Spårelement är grundämnen som förekommer i små mängder. Spårelement är till exempel metaller som järn, koppar, zink, mangan, kobolt, nickel, molbydén och så vidare. En hel del spårelement har alltså sin verksamhet förlagd till cellerna där de påverkar de kemiska reaktionerna. Havsalger har betydligt större mängd A- och D-vitamin än till och med torskleverolja samt innehåller alla former av vitamin B. Framhållas bör, att i havsalger finns det livsviktiga tillväxthormonet B12, som bevisligen ej finns i landväxter.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar