Algsafari. Vad är alger?

Har du gått på strandkanten och sett vad som flutit upp på stranden och kanske undrat. Vad kan detta vara? Har du sett dem växa på stenar och berg? Har du undrat över lukten? Dessa växter är alger och de kallas för havsalger. Ordet alger kommer från det latinska ordet ”algae”, som betyder vattenplanta. Tusentals olika sorters av havsalger växer i haven runt vår jord. De växer på berg, på stenar, på skal, på djur och stockar och på broar och gamla skeppsvrak, det vill säga de växer på allt de kan sätta sig fast på. Man kan också hitta dem i solen på stranden, där man badar. En del alger växer på djupt vatten och en del växer lite närmare stranden. De växter, som finns i havet, består till övervägande del av alger. Alger har inga frön, rötter, eller stjälkar eller blad. De kallas för bålväxter, då de tar upp den näring de behöver direkt ur det omgivande vattnet. Till algerna hör bland annat de stora bruna tångarterna. Algerna brukar indelas efter sina färger: grönalger, brunalger och rödalger. Man kan också dela in algerna efter deras storlek. Algerna finns i olika storlekar. En del är så små så man behöver mikroskop för att se dem, andra är lika stora som de högsta träd, som man sett. Makroalger är stora: tång-, brun- och grönalger. Mikroalger är mycket små till exempel plankton, mikroskopiskt små encelliga växter, som svävar i vattnet. Om de blir tillräckligt många säger man att de ”blommar”. Så kallad planktonblomning är bara höga halter av mikroalger. Till mikroalgerna hör bland annat den berömda Spirulinan, som är mycket proteinrik. Brunalger och rödalger är viktiga, eftersom de finns i så stor mängd i havet och är rika på spårämnen. Det finns inga giftiga alger, men de kan smaka olika. Så ryck gärna av en bit och ät. De, som brukar kallas ”giftalger” , är egentligen inga alger alls utan liknar mer bakterier. Algerna finns i olika former. De kan se ut som tjocka rep, piskor, trådar, garn, löv, händer, fjädrar eller blomblad. Några har täta grenar, andra är mindre täta. Några grenar är smala och några är tjocka. Några alger är långa och flata och har krusade ytor och andra har olika kanter på bladen. Några alger är så tunna så du kan se rätt igenom. När man plockar upp en alg är det inte alltid så lätt att se vilken grupp den tillhör. Den kan ha ändrat färg på grund av sin ålder eller på grund av solljus. Grönalger kan exempelvis bli vita, när de ligger i solen. Några brunalger kan bli svarta eller gula, men ändå tillhör de brunalgerna. Rödalger varierar också i färger och kan vara orange, lila, ljusröda eller vita. Om man samlat alger ett tag kommer man att bli mer medveten om olika skillnader på alger som form, storlek, färg och hur färgerna ändrar sig. Efter ett tag kan man kanske också se, vilken grupp algerna tillhör. På något sätt är algerna som växterna på land. De växer som skogar eller var för sig. Precis som skogen är hem för många djur, är algerna hem för många havsdjur. I skogen kan fåglar och djur gömma sig och landväxter är mat för djuren. I havet är algerna mat för en del fiskar och samtidigt ett skydd för de fiskar och smådjur, som lever där, precis som djuren på land behöver skydd. Men det finns en del viktiga skillnader på landväxter och växter i havet. Alger kan bara stå upprätta med hjälp av vattnet. Har dom inget vatten faller dom ihop. Landväxter får sin näring genom rötterna, som de har i marken. Algerna får sin näring genom vattnet, som omger algerna. Algerna har inga rötter utan de griper tag i berg eller vad de få fäste i.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar