Mördaralger anfaller

Läste om att ”mördaralger anfaller” i Östersjön. Varje år nås vi av dessa braskande rubriker. Cyanobakterier är en av de äldsta organismgrupperna på jorden och uppkom för cirka tre miljarder år sedan. De har varit ytterst fundamentala för skapandet av den biosfär vi nu lever i. Cyanobakterierna var de första att introducera fotosyntesen, som genererar det syre som finns i vår atmosfär och som har gett upphov till alla gröna växter.Cyanobakterieblomningen i Östersjön är inget nytt fenomen som förorsakas av föroreningar. Redan Charles Darwin och James Cook beskriver rödbruna blomningar som täcker havsytan under sina omfattande upptäcktsresor. Röda havet antas ha fått sitt namn av samma fenomen.

Lämna ett svar