Havsalger

Alger från havet är ett begrepp sedan urminnes tider och har tjänat som föda åt både människor och djur i tusentals år. Fortfarande ingår havsalger som föda åt en stor del av jordens befolkning, men i takt med det ökade välståndet har tyvärr denna kunskap mer och mer fallit i glömska. Alger är samlingsnamn på flera olika växtgrupper. De finns lite varstans på vår jord bland annat som lavar på alptoppar och i fjällen. De flesta algarter finns emellertid i våra vatten och tjänar som föda åt olika vattendjur. Till största del består alger av fritt svävande plankton. Havsalger innehåller det gröna färgämnet klorofyll som är en viktig del i fotosyntesen det vill säga den process som ligger bakom allt liv på jorden. Storleksmässigt varierar havsalger från de minsta encelliga organismerna till enorma växter som kan bli upp till 80 meter långa. Alger var bland de första företeelserna på jorden. De var även först med att producera sin egen föda genom fotosyntesen. Alger kan därför betraktas som det organiska livets moder. Havsalger indelas i olika huvudgrupper. De viktigaste for oss människor som föda är gröna, röda och bruna alger.

Lämna ett svar