Alger från tång har antibiotiska egenskaper

Från en forskargrupp i Lund där professorn och marinbiologen Torgny von Wachenfeldt ledde forskningsprojektet ansågs följande. Om man äter alger från tång minskar risken för förkylningar, blodproppar, hjärtinfarkt, åderförkalkning och andra sjukdomar. Alger från tång har antibiotiska egenskaper och fungerar som ett slags penicillin.

Lämna ett svar